Zapraszamy do pobrania sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2022.

Sprawozdanie merytoryczne: PDF, 806 kB

Sprawozdanie finansowe

- wprowadzenie: PDF, 36 kB

- rachunek zysków i strat: PDF, 347 kB

- bilans: PDF, 351 kB

- informacja dodatkowa: PDF, 40 kB