Pismo do Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Niniejszym przedkładamy propozycję zmian w organizacji ruchu, które chcielibyśmy zaproponować do wprowadzenia na terenie Dzielnicy Śródmieście w bieżącym roku. Dotyczą one uporządkowania i poprawy warunków ruchu rowerowego poprzez lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej.

Ruch rowerów pod prąd ulic jednokierunkowych

Uważamy za niezbędne stworzenie możliwości dwukierunkowego ruchu rowerowego w ulicach lokalnych w śródmieściu Warszawy. W związku z sygnalizowanymi przez Zarząd Terenów Publicznych problemami formalnymi z wytyczaniem klasycznych kontrapasów (stosowanych np. w Krakowie czy Wrocławiu), poddajemy pod rozwagę sposób organizacji ruchu na ulicach lokalnych stosowany w miastach niemieckich i brytyjskich – ulica dwukierunkowa z jednokierunkową "bramą" dla ruchu silnikowego. Załączone zdjęcia przedstawiają przykłady realizacji z Ratyzbony. Podobną organizację ruchu można naszym zdaniem wprowadzić np. na ulicach:

- Senatorska (Miodowa - Podwale)

- Nowogrodzka (Poznańska - E. Plater i Chałubińskiego - E. Plater)

- Podwale (Senatorska – Kilińskiego)

- Zakroczymska (Wójtowska – Franciszkańska)

- Oboźna (Sewerynów – Karasia, przedłużenie istniejącego kontrapasa)

- Wiejska (Frascati – Prusa)

- Poznańska (Hoża – Koszykowa i Hoża – Al. Jerozolimskie, w tym udostępnienie dla rowerów pasa pogotowia ratunkowego na odc. Hoża – Wspólna)

- Lwowska (Koszykowa – Plac Politechniki)

Zakazy jazdy rowerem w rejonie Starego i Nowego Miasta

Postulujemy zniesienie zakazu jazdy rowerem na terenie Placu Zamkowego i Nowego Miasta. O ile zrozumiały może być zakaz ruchu rowerów na Starym Mieście (chociaż np. w Krakowie, znacznie bardziej uczęszczanym przez turystów, nawet Rynek Starego Miasta jest w pełni dostępny dla rowerów), to plac Zamkowy i Nowe Miasto mogłyby stanowić „buforową” strefę pieszo-rowerową. W innych miastach europejskich stosowane jest strefowanie ruchu – gradacja ograniczeń w ruchu kołowym w śródmieściu w następującej kolejności:

- strefa piesza

- strefa pieszo-rowerowa

- strefa pieszo-rowerowa z dopuszczonym wjazdem komunikacji publicznej

- strefa z dopuszczonym ruchem samochodowym, ale z ograniczeniami w parkowaniu i układem ulic zniechęcającym do przejazdu tranzytowego

Niestety w Warszawie brak takiej gradacji - strefa teoretycznie wyłącznie piesza graniczy bezpośrednio ze strefą nieograniczonego ruchu samochodów indywidualnych. Wobec braku alternatywnej trasy rowerowej z Żoliborza czy Targówka w rejon Krakowskiego Przedmieścia, zakaz ruchu rowerów na Starym i Nowym Mieście od lat pozostaje fikcją i uczy braku szacunku dla prawa.

Podsumowanie

Chcemy podkreślić, jak istotne są ww. propozycje dla usprawnienia transportu rowerowego w naszej dzielnicy. Po latach zaniedbań i spychania problemów ruchu rowerowego na margines, najwyższy czas nadrobić zaległości. W centrach dużych miast europejskich nie wydzielone drogi rowerowe, ale właśnie udogodnienia typu dopuszczanie ruchu rowerów "pod prąd" czy w obszary niedostępne dla ruchu samochodowego, stanowią podstawowy udostępniania śródmieścia dla ruchu rowerowego, a co za tym idzie - środek realizacji polityki transportowej opartej na zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Z drugiej strony obowiązujące obecnie nadmierne restrykcje wobec ruchu rowerowego prowadzą często do sytuacji niezręcznych, czy wręcz absurdalnych. Szczególnie widoczne jest to na placu Zamkowym, gdzie od lat odbywają się różnego rodzaju cykliczne imprezy rowerowe. O ile Warszawska Masa Krytyczna dostaje co miesiąc warunkową zgodę Zarządu Terenów Publicznych, dysponenta tego terenu, na start i metę na placu Zamkowym, to inne przejazdy, jak Rajd Wisły, pojawiają się w kolejnych swych edycjach na terenie Starówki teoretycznie bezprawnie. Zachowanie to jest legitymizowane jedynie udziałem parlamentarzystów czy władz miasta w tych imprezach - np. w 2007 r. uroczystego powitania Rajdu Wisły, nielegalnie wjeżdżającego na plac Zamkowy, dokonywał Pan Prezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński.

Do wiadomości

1. Doradca Prezydenta m. st. Warszawy, Pani Karolina Malczyk.

2. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Pan Dyrektor Mieczysław Reksnis.

3. Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej, Pan Marek Utkin.

Załącznik

Przyjazna dla ruchu rowerowego organizacja ruchu na ulicach lokalnych w Ratyzbonie - zarówno w obszarze historycznego centrum...

...jak i zabudowy współczesnej.

Więcej przykładów: [zobacz >>>], [zobacz >>>]