...finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.