Naczelny Sąd Administracyjny uchylił pozwolenie na budowę hipermarketu HIT (obecnie Tesco) w Piastowie. Decyzja NSA to bardzo ważne roztrzygnięcie dla pokrzywdzonych mieszkanców Piastowa, którzy od początku stykali się z arogancją władz i totalnym lekceważeniem prawa. Hipermarket wybudowano niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, na działkach do których inwestor nie miał prawa. W kolejnych decyzjach przekłamywano powierzchnię terenu i liczbę miejsc parkingowych. Zignorowano procedury obowiązujące przy inwestycjach mogących pogorszyć stan środowiska - a do takich ten hipermarket się zalicza, ze względu m.in. na produkcję mięsa 10 ton dziennie, nie uzgodniono pozwoleń ze starostwem i inspekcją sanitarną.