Transport Research Arena (TRA) to organizowana od dziesięciu lat w cyklu dwuletnim najważniejsza konferencja transportowa w Europie, organizowana przy udziale Komisji Europejskiej.