1. Podkreślamy konieczność wykonania bezkolizyjnego przejazdu pod mostem Świętokrzyskim wzdłuż Wybrzeża Szczecińskiego. Ze względu na korzystne warunki terenowe (skrzyżowanie na nasypach) warto rozważyć także bezkolizyjny przejazd pod ulicą Sokolą po wschodniej stronie Wybrzeża Szczecińskiego, a być może nawet komplet przejazdów pod wszystkimi ramionami skrzyżowania (z grodziami przeciwpowodziowymi). Przejazdy i przejścia dla pieszych w poziomie jezdni należy pozostawić na ewentualność wysokiego stanu wody. Wykorzystanie terenu zalewowego dla dróg rowerowych jest już od lat stosowane w praktyce realizacyjnej, zarówno w Warszawie jak i np. w Krakowie.