5. Na wysokości ul. Markowskiej, w przypadku braku miejsca przy jezdni, możliwe jest przeprowadzenie drogi rowerowej między budynkami Kijowska 8 a Kijowska 10/12A, w miejscu lub obok obecnej drogi gruntowej.