Pismo z 20 III 2020 r.

Do Ministerstwa Infrastruktury.

Formularz uwag do projektu programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Lp. Część projektu, której dotyczy uwaga/wniosek Zapis w projekcie, którego dotyczy uwaga/wniosek Treść uwagi/wniosku lub proponowany zapis Uzasadnienie uwagi/wniosku lub proponowanego zapisu
1. Rozdział 3.2 Cele Programu lub Rozdział 2.3 Zmniejszenie wpływu dróg krajowych na otoczenie Uzupełnić: Obecnie brak zapisów dotyczących konkretnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia wpływu ruchu drogowego dla odcinków „odciążanych”. Integralnym elementem każdego projektu obwodnicy będzie przebudowa (nie remont) starego przebiegu drogi krajowej z elementami uspokojenia ruchu (poszerzenie chodników, wydzielenie pasów ruchu dla rowerów, zablokowanie przejazdu tranzytem itp.) Sama budowa obwodnicy bez zmian na starym przebiegu nie przyniesie oczekiwanej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a samorządy często nie mają budżetu by poradzić sobie z przebudową przekazanej im drogi.
2. Rozdział 3.2 Cele Programu lub Rozdział 2.3 Zmniejszenie wpływu dróg krajowych na otoczenie Uzupełnić: Obecnie brak zapisów dotyczących konkretnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia wpływu ruchu drogowego dla odcinków nowoprojektowanych (planowanych do wybudowania). Przy wszystkich w projektach będzie uwzględnione wybudowanie chodnika lub drogi dla rowerów i pieszych (DDRiP). W projektach będzie uwzględnione nasadzenie drzew wzdłuż dróg.
Poza tym w każdym projekcie obwodnicy zostanie przeanalizowana potrzeba w zakresie ruchu pieszego i rowerowego także w poprzek obwodnicy, tak by obwodnica nie tworzyła bariery między centrum miasta a przyległymi miejscowościami, terenami rekreacyjnymi czy zakładami pracy w okolicy. Aby uniknąć koncentracji ruchu pieszego i rowerowego na głównych drogach - będą zapewnione dodatkowe bezpieczne korytarze pieszo-rowerowe także poza głównymi skrzyżowaniami na obwodnicy - np. w ciągu drogi lokalnej, której ciągłość zostanie przerwana dla ruchu samochodowego, wzdłuż rzeki, wzdłuż czynnej linii kolejowej. W zależności od klasy obwodnicy, natężenia ruchu i lokalizacji mogą to być tunele, kładki, przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów z sygnalizacją świetlną lub azylami.
Nowe inwestycje nie będą budowane kosztem gruntów po zlikwidowanych liniach kolejowych.
Wysoka roślinność niweluje negatywne oddziaływanie ruchu drogowego i schładzają asfalt w upalne dni (jak drzewo będzie odpowiednich rozmiarów).
Nowobudowane obwodnice powinno się projektować w sposób kompleksowy i nienaruszający dotychczasowych powiązań komunikacyjnych (pieszych, rowerowych, ruchu lokalnego).
Zapis odnośnie linii kolejowych ma umożliwić w przyszłości odbudowę linii kolejowych, aby włączyć miasta w sieć powiązań transportowych. Negatywne przypadki w Myśliborzu i Barlinku nie powinny być nigdy więcej powielane.
3. Rozdział 3.2 Cele Programu lub Rozdział 2.3 Zmniejszenie wpływu dróg krajowych na otoczenie Uzupełnić Każdemu projektowi obwodnicy będzie towarzyszyć plan zagospodarowania obejmujący tereny przyległe co najmniej w okolicy 500m-1000m od drogi. Przygotowując plan zagospodarowania otoczenia należy zapewnić, że nowej drogi nie zostaną zabudowane od razu domami i małymi zakładami przemysłowymi w postaci urban sprawl, które wieloma zjazdami i wjazdami na drogę przyczynią się do szybkiego pogorszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Załącznik nr 2 Uzupełnić Do listy rezerwowej powinny być dodane obwodnice następujących miejscowości:
Mazowieckie
- Maków Mazowiecki (DK 57)
- Skrzeszew (DK 62)
- Repki (DK 62)
- Zwoleń (DK 79)
- Stara Wieś pod Węgrowem (DK 62)
Małopolskie
- Koszyce (DK 79)
Świętokrzyskie
-Sandomierz (DK 77) po prawej stronie Wisły
- Opatowiec (DK 79)
- Nowy Korczyn (DK 79)
- Nagłowice (DK 78)
Podkarpackie
- Ustrzyki Dolne (DK 84) - przynajmniej prace przygotowawcze
Dolnośląskie:
- Międzylesie (DK 33)
Warmińsko-Mazurskie
- Lidzbark Warmiński (DK 51) i Rogóż (DK 51)
Przez wskazane miejscowości przechodzą drogi krajowe, których uciążliwość znacząco wpływa na jakość życia. Nowy przebieg w Sandomierzu poprawi również dostęp pieszy i rowerowy do dworca kolejowego.

Projekt

Projekt programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030: PDF, 1568 kB.