8. Projekt powinien zostać uzupełniony o progi najazdowe zapobiegające najeżdżaniu na chodnik przez samochody parkujące w północno-zachodnim rogu placu, co skutkuje miejscowym zwężeniem chodnika do 0,5 m. (Fot. Google Street View)