Koncepcja sieci tras rowerowych dla dzielnicy Ursus wykonana została na zlecenie Urzędu Dzielnicy przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze w 2005 r. Opracowana została koncepcja przebiegu tras rowerowych, koncepcja rozmieszczenia parkingów oraz standardy wykonania poszczególnych elementów infrastruktury rowerowej. Poniżej można pobrać pełen tekst kompletu przekazanych przez nas opracowań oraz najważniejsze rysunki koncepcji.

Sieć tras rowerowych

Koncepcja sieci tras rowerowych dla dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (podstawowa część opracowania), wraz z załącznikami A (raport z pomiaru ruchu rowerowego) oraz B (raport z konsultacji społecznych):

PDF, 1385 kB

Załącznik graficzny do koncepcji sieci tras rowerowych:

PNG, 823 kB

Studium I etapu realizacji

Studium I etapu sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, zawierające szczegółowe propozycje przebiegu tras rowerowych zakwalifikowanych do I etapu realizacji, wskazanie odcinków dla których konieczny jest projekt budowlany i/lub projekt organizacji ruchu oraz wstępny przedmiar robót dla poszczególnych odcinków:

PDF, 352 kB

Postój i parkowanie rowerów

Koncepcja rozmieszczenia stojaków rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, zawierająca propozycje lokalizacji publicznych stojaków i przechowalni rowerowych:

PDF, 84 kB

Załącznik graficzny do koncepcji rozmieszczenia stojaków rowerowych:

PNG, 706 kB

Oznakowanie drogowskazowe

Koncepcja oznakowania drogowskazowego sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, obejmująca usytuowanie drogowskazów, treść poszczególnych ramion drogowskazów oraz wskazanie niezbędnych zmian w organizacji ruchu:

PDF, 73 kB

Standardy projektowe i wykonawcze

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej, uzupełniające zapisy przepisów ogólnych poprzez wprowadzenie szczegółowych parametrów i zasad projektowania i wykonawstwa infrastruktury rowerowej:

PDF, 152 kB