Z przyjemnością ogłaszamy, że wśród zaakceptowanych projektów partnerskich w tegorocznej edycji programu Grundtvig znalazła się Volunteers of Cycling Academy (VOCA) - idea wymiany doświadczeń między prorowerowymi organizacjami społecznymi i dokształcania ich kadr. Zielone Mazowsze przygotowało zarys projektu oraz wniosek i będzie pełnić rolę koordynatora. Więcej o założeniach, celach i planowanych efektach Akademii można przeczytać we wniosku [zobacz >>>].

Pomysł tego projektu wzbudził duże zainteresowanie. Chęć udziału wyraziły także organizacje spoza Unii Europejskiej: z Serbii, Ukrainy, a nawet z Izraela. Niestety, zasady programu Lifelong Learning nie pozwalają takim podmiotom ubiegać się o dofinansowanie i uczestniczyć jako oficjalny partner. Pozostaje mieć nadzieję, że pojawią się inne tego typu inicjatywy integrujące środowiska rowerowe, bo jest na nie spore zapotrzebowanie. Będziemy się starać, aby projekt VOCA stał się dla nich dobrym przykładem i zachętą.

Dodatkowej satysfakcji przydaje nam wysoka ocena wniosku podczas selekcji. Na europejskiej liście rankingowej VOCA zajęła 11 miejsce spośród 811 kandydatur, zaś w gronie 287 projektów złożonych w Polsce z udziałem polskich partnerów uplasowała się na 4 pozycji (lista rankingowa do wglądu na www.grundtvig.org.pl/s/p/artykuly/33/33/GR-LP%20lista%20rankingowa%202011.pdf )

Dobiega końca projekt Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej w polskich miastach [zobacz >>>] [zobacz >>>], który wzmocnił i zintegrował organizacje zrzeszone w sieci Miasta Dla Rowerów przyczyniając się np. do niedawnych zmian w PORD [zobacz >>>]. VOCA z pewnością wykorzysta wiele z jego dorobku i może odegrać podobną rolę integrując społeczne ruchy rowerowe miast europejskich.

Akademia da nam kolejne okazje do obserwacji i ,,importu'' dobrych praktyk od liderów zrównoważonego transportu...

...ale też wsparcia naszymi doświadczeniami koleżanek i kolegów z miast jeszcze mniej zaawansowanych niż Warszawa.

Pozwoli nawiązać ciekawe i długofalowe kontakty z bratnimi organizacjami społecznymi.

Zamierzamy objąć zasięgiem Akademii także społeczeństwo i decydentów, nagłaśniając jak najszerzej ogromną wagę roweru i jego potencjał w uzdrawianiu miast.

W sumie razem z nami we wniosku na VOCA wystąpiło 13 organizacji z różnych krajów UE. Większość spośród tej szczęśliwej trzynastki ma już potwierdzenia swoich agend narodowych o przyznaniu dofinansowania. Kilka z nich jednak czeka jeszcze na tę decyzję w swoim kraju, więc na razie nie zdradzamy pełnej listy uczestników ani miejsc, w których odbędą się spotkania Akademii w ciągu nadchodzących dwóch lat (1 sierpnia 2011 - 31 lipca 2013).

Czego zdradzać nie trzeba, bo wskazuje to sama nazwa projektu - przy realizacji VOCA nie może zabraknąć wolontariuszy rowerowych. Do udziału w wizytach u naszych zagranicznych partnerów (na koszt projektu) będziemy zapraszać takie osoby, a ponieważ jednym z kryteriów kwalifikacyjnych będzie dotychczasowa aktywność społeczna i orientacja w wymogach tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej, już dziś zachęcamy do takiej aktywności [zobacz >>>].

Osoby chcące zabiegać o warunki transportu rowerowego mają teraz łatwiejsze zadanie niż kilka(naście) lat temu. Mogą wzorować się na licznych przykładach wniosków ([zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]...) pisanych przez coraz liczniejszych aktywistów skupionych wokół ZM i WMK. Da się też zauważyć poprawa w sposobie reagowania części instytucji na te wnioski, co także powinno motywować do obywatelskiej aktywności, stale przybywa nowych przykładów, że warto [zobacz >>>]. Wy też możecie - jeśli zechcecie!

Na koniec pragniemy zachęcić zaprzyjaźnione organizacje społeczne do zainteresowania projektami partnerskimi Grundtviga ( www.grundtvig.org.pl ) i innymi możliwościami, jakie oferuje program Lifelong Learning za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ( www.frse.org.pl ) Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekt Volunteers of Cycling Academy VOCA jest realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Grundtvig i finansowany ze środków Unii Europejskiej.