Zarząd stowarzyszenia Zielone Mazowsze serdecznie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia - zwyczajnych, wspierających i honorowych - na Walne zebranie, które odbędzie się w naszym biurze przy ul. Koszykowej 67/21 w poniedziałek 26.06.2023.

Pierwszy termin: 26.06.2023 godzina 17.00
Drugi termin: 26.06.2023 godzina 17.30

Proponowany porządek zebrania:
1. Prezentacja sprawozdania za 2022 rok i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
2. Dyskusja o realizowanych projektach.
3. Sprawy członkowskie.
4. Wolne wnioski.

Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich. Do zobaczenia!

Zarząd Stowarzyszenia