Proste porównanie to za mało

Często pada stwierdzenie, że w Warszawie lub innym polskim mieście nie możemy zaadaptować rozwiązań komunikacyjnych z miast zachodnioeuropejskich. Argumentowane jest to poprzez porównanie powierzchni i liczby mieszkańców poszczególnych miast. Według danych z Wikipedii, Warszawa ma 6 razy większą powierzchnię i 3,5 razy większą liczbę ludności niż Kopenhaga. Można więc uznać, że te miasta są całkowicie różne i to co w Kopenhadze się sprawdza, w Warszawie nie ma zastosowania. Tyle, że te wartości są nieporównywalne.

Liczba mieszkańców i powierzchnia wynika z kształtu granic administracyjnych. Granice z kolei wynikają z naturalnego ukształtowania terenu (góry, rzeki), układu urbanistycznego (drogi, osiedla). Często wybór jest arbitralny. Granice miast nie ograniczają możliwości przemieszczania się. Proste porównania nie dają więc odpowiedzi. Dlatego zejdziemy na poziom poszczególnych dzielnic. Wybierzemy podobnej wielkości zwarty obszar centralny i obliczymy dla niego gęstość zaludnienia - parametr, który decyduje o sensowności zastosowania danego środka transportu. Im większa gęstość zaludnienia, tym mniej sprawdza się indywidualny transport samochodowy. Staje się niewydajny, gdyż zabiera zbyt wiele miejsca na jedną osobę. W takich miejscach preferowany jest transport zbiorowy w połączeniu z rowerowym i pieszym.

Porównanie w skali mini

Kopenhaga ma obszar około 88 km kwadratowych. Jednak, patrząc na mapę, możemy zauważyć, że wewnątrz jest enklawa - miasto Frederiksberg. Poszczególne dzielnice Kopenhagi i Frederiksberg mają następujące powierzchnie i liczbę mieszkańców [1]:

Dzielnica Liczba ludności (os.) Powierzchnia (km2) Gęstość (os./km2)
Nørrebro 80 572 4,10 19 651,71
Frederiksberg 103 192 8,70 11 861,15
Østerbro 79 276 8,74 9 070,48
Vesterbro/Kongens Enghave 67 884 8,18 8 298,78
Bispebjerg 55 239 6,83 8 087,70
Amager Øst 57 673 9,11 6 330,74
Indre By 55 493 8,98 6 179,62
Vanløse 40 843 6,69 6 105,08
Valby 56 274 9,23 6 096,86
Brønshøj-Husum 44 741 8,73 5 124,97
Amager Vest 71 755 19,18 3 741,14
SUMA 712 942 98,47 7 240,20

To pięć razy mniej niż powierzchni ma cała Warszawa, więc dla porównania weźmy tylko dzielnice przylegające do Śródmieścia [2]:

Dzielnica Liczba ludności (os.) Powierzchnia (km2) Gęstość (os./km2)
Ochota 83 081 9,72 8 547,00
Praga-Południe 178 726 22,38 7 986,00
Śródmieście 117 005 15,57 7 515,00
Wola 140 111 19,26 7 275,00
Mokotów 217 577 35,42 6 143,00
Żoliborz 51 441 8,47 6 073,00
Praga-Północ 64 904 11,42 5 683,00
SUMA 852 845 122,24 6 976,81

Zarówno liczba ludności, jak i powierzchnia są o około 20% większe dla Warszawy niż dla Kopenhagi. Rożnica w gęstości zaludnienia wynosi 3%.

Ruch uliczny w Kopenhadze.

Jeszcze większe podobieństwo uzyskamy, porównując samą Kopenhagę (bez Frederiksbergu) z lewobrzeżnymi dzielnicami przyległymi do warszawskiego Śródmieścia.

Kopenhaga:

Dzielnica Liczba ludności (os.) Powierzchnia (km2) Gęstość (os./km2)
Nørrebro 80 572 4,10 19 651,71
Østerbro 79 276 8,74 9 070,48
Vesterbro/Kongens Enghave 67 884 8,18 8 298,78
Bispebjerg 55 239 6,83 8 087,70
Amager Øst 57 673 9,11 6 330,74
Indre By 55 493 8,98 6 179,62
Vanløse 40 843 6,69 6 105,08
Valby 56 274 9,23 6 096,86
Brønshøj-Husum 44 741 8,73 5 124,97
Amager Vest 71 755 19,18 3 741,14
SUMA 609 750 89,77 6 792,36

Warszawa:

Dzielnica Liczba ludności (os.) Powierzchnia (km2) Gęstość (os./km2)
Ochota 83 081 9,72 8 547,00
Śródmieście 117 005 15,57 7 515,00
Wola 140 111 19,26 7 275,00
Mokotów 217 577 35,42 6 143,00
Żoliborz 51 441 8,47 6 073,00
SUMA 609 215 88,44 6 888,46

W tym przypadku różnice nie przekraczają 1,5%.

Porównanie w skali makro

Podobną analizę można przeprowadzić w drugą stronę. Porównamy wielkości dla aglomeracji obu miast [3,4].

Aglomeracja Liczba ludności (os.) Powierzchnia (km2) Gęstość (os./km2)
Warszawska 2 774 342 2 932 946
Kopenhaska 1 834 492 2 850 644

Tu okazuje się że aglomeracja Warszawska ma nawet większą gęstość.

Warszawa jak Kopenhaga

Rozkład ludności w Warszawie nie rożni się znacznie od tego w Kopenhadze. Tamtejsze pomysły na komunikację są więc jak najbardziej u nas realne. Potrzeba tylko woli politycznej.

Parking przed duńskim parlamentem.

Przypisy

[1] https://www.citypopulation.de/en/denmark/copenhagen/

[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa#Podzia%C5%82_administracyjny

[3] Region Warszawski Stołeczny w 2017 r., GUS, https://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/region-warszawski-stoleczny-w-2017-r-,25,2.html

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/The_Capital_Region_(Denmark)