W ZM od kwietnia 2004 r.

W Zielonym Mazowszu

- w latach 2011-2013 byłem prezesem;

- jestem członkiem Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;

- koordynowałem projekt Centrum Zrównoważonego Transportu, w tym LINK Forum oraz wiele innych;

- jestem VIP-em [zobacz >>>];

- jestem autorem wielu artykułów w biuletynie Zielone Światło [zobacz >>>];

- chciałem zazielenić Euro 2012 [zobacz >>>].

Dotychczas udało mi się

- przygotować wniosek do GEF dla zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych na kwotę ok. 350 tys. złotych i... zdobyć dlań dotację na ok. 200 tys. złotych; [zobacz >>>]

- dopilnować uchwalenia przez Radę Warszawy możliwości przewozu rowerów w komunikacji miejskiej za darmo i nie tylko w metrze; [zobacz >>>]

- doprowadzić do wielu spotkań inicjujących działania samorządów na rzecz obrony ruchu kolejowego na liniach kolejowych m.in. Nasielsk - Sierpc, Tomaszów Mazowiecki - Opoczno, Czyżew - Małkinia, Siedlce - Czeremcha;

- zorganizować liczenie frekwencji w pociągach na liniach kolejowych Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko Kamienna, Tłuszcz - Ostrołęka, Legionowo - Warszawa Gdańska, a także współkoordynować opracowanie projektu rozkładu jazdy dla województwa łódzkiego na RJ 2006/7 (byłem odpowiedzialny za badania frekwencji oraz organizację spotkań konsultacyjnych z samorządami) oraz badania modal split na trasie Piła-Wałcz (jestem współautorem koncepcji badań);

- zorganizować spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące modernizacji linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań;

- kilkukrotnie nakłonić media do poruszenia sprawy buspasa na Modlińskiej, co zaowocowało utworzeniem buspasa w maju 2005; [zobacz >>>]

- napisać kilka raportów Centrum Zrównoważonego Transportu, m.in. o kolejach na Mazowszu, Funduszach Unijnych na transport w latach 2004-2006 oraz mieć duży wkład do innych, w tym "Czy PKP Przewozy Regionalne wyłudzają dotacje do przewozów regionalnych?"; [zobacz >>>]

- napisać kilka artykułów do Zielonego Światła, m.in. Ile kolei w regionach - przegląd projektów regionalnych programów operacyjnych w aspekcie rozwoju transportu kolejowego; Próba oceny internalizacji kosztów zewnętrznych transportu w Polsce - ten artykuł był cytowany m.in. przez wiceprezesa PKP PLK; [zobacz >>>]

- doprowadzić do kilku spotkań delegacji rowerzystów z przedstawicielami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwa Infrastruktury, w tym znacząco przyczynić się do organizacji pierwszego w historii Sejmu RP posiedzenia Komisji Infrastruktury nt. dróg rowerowych; [zobacz >>>]

- samodzielnie koordynować z sukcesem 3 projekty w stowarzyszeniu (warte po kilkadziesiąt tysięcy złotych), w tym jeden finansowany ze środków unijnych i dwa ze środków krajowych;

- przygotować konspekty i prowadzić dziewięć lekcji w liceach (trzy w szkole podstawowej) o tematyce rowerowej - zachęcam do dalszej współpracy; [zobacz >>>]; od czasu do czasu odwiedzam też przedszkola mówiąc o ekologii lub rowerach: http://www.p3.zielonka.pl/photogallery.php?album_id=116

- zaangażować stowarzyszenie w międzynarodowy projekt dotyczący intermodalności w transporcie (LINK Forum), który rozpoczął się w marcu 2007 i zakończył w kwietniu 2010 (stowarzyszenie było krajowym punktem kontaktowym w sprawie projektu); [zobacz >>>]

- przygotować wiele wniosków o dofinansowanie działalności stowarzyszenia, kilka z sukcesem;

- zaprojektować bezpieczny wjazd z drogi rowerowej na jezdnię w ul. Puławskiej przy ul. Dolnej, który już wybudowano; [zobacz >>>] [zobacz >>>]

- zorganizować badania parkowania w śródmieściu Warszawy i napisać o nich wpływowy raport, dzięki któremu wzrosła aktywność służb miejskich w karaniu nielegalnego parkowania w mieście; raport ten stał się materiałem źródłowym w trakcie przygotowywania polityki parkingowej miasta; [zobacz >>>]

- doprowadzić do utworzenia tymczasowego przejścia dla pieszych przez ul. Emilii Plater [zobacz >>>]

- przeżyć dużo miłych i mniej miłych chwil;

Najważniejsze artykuły w witrynie ZM

- 2014, Cykl artykułów o Prawie Lewisa-Mogridge'a w Warszawie [zobacz >>>]

- 2013, Cykl artykułów o niemieckiej rewolucji energetycznej (energiewende), [zobacz >>>]

- 3.09.2013, Mamy już obwodnice – czas odzyskać ulice!, [zobacz >>>] O tym ile obwodnic ma już Warszawa.

- 19.02.2013, Wspólny bilet – potrzebne nowe otwarcie! [zobacz >>>] Refleksja na temat systemu Wspólnego Biletu w Warszawie.

- 31.12.2012, Nie trzeba ciąć kursów, można uzyskać oszczędności gdzie indziej! [zobacz >>>] Postulaty dotyczące cięć w komunikacji ZTM w Warszawie.

- 30.05.2012, Wnioski do programu rozwoju transportu szynowego w województwie mazowieckim, [zobacz >>>]

- 2011, Cykl artykułów "Obwodnice i stolice" o obwodnicach europejskich miast, [zobacz >>>]

- 31.10.2010, Rusza VVarszawska Inicjatywa Piesza, [zobacz >>>] Manifest VVarszawskiej Inicjatywy Pieszej

- 15.12.2009, Oceny Oddziaływania na Środowisko w Senacie, [zobacz >>>] Refleksje na temat systemu OOŚ w Polsce.

- 20.01.2008, Asfaltujmy dalej, czyli docelowy wariant 0, [zobacz >>>] Ocena prognoz GDDKiA dotyczących ruchu drogowego na mostach w Warszawie.

- 30.10.2007, Koncepcja rewitalizacji przewozów kolejowych na linii Piła - Wałcz, [zobacz >>>]

- 22.12.2006, Opinia w sprawie przebudowy ul. Puławskiej, [zobacz >>>] Zawiera projekt zrealizowanego włączenia drogi rowerowej w jezdnię.

- 15.12.2006, Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu w Polsce, [zobacz >>>]

- 22.05.2005, Ulica Marszałkowska raz jeszcze, [zobacz >>>] Postulat i projekt utworzenia kontrpasa rowerowego na Marszałkowskiej.

- 14.06.2004, Raport z pomiaru ruchu na ulicy Modlińskiej,[zobacz >>>]

W cywilu jestem

Magistrem ochrony środowiska i doktorem nauk o ziemi Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Tekst pracy doktorskiej: depotuw.ceon.pl/handle/item/118

Jestem obecnie wiceprezesem Fundacji Instytutu na Rzecz Ekorozwoju: www.ine-isd.org.pl. Z sukcesem przygotowałem i koordynowałem projekt LIFE+ Dobry klimat dla powiatów: www.chronmyklimat.pl/doklip , a następnie (obecnie) ADAPTCITY: www.adaptcity.pl

Żonaty, córka Zofia, synowie: Miłosz i Piotr. :-)

Inne zainteresowania

Jazda na rowerze, znaczki, kreatywność.

Kontakt

email: w.szymalski(at)zm.org.pl. w.szymalski(at)ine-isd.org.pl

gsm: +48-795-110-368