27 grudnia 2007 r. przekazaliśmy do Urzędu Gminy Wołomin roboczą wersją Koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych w Gminie Wołomin na lata 2007-2013 r. Obecnie rozpoczynamy konsultacje społeczne. Mieszkańców gminy oraz osoby często odwiedzające te rejony zapraszamy do przejrzenia koncepcji i wypełnienia ankiety!

Pobierz opracowanie

Uwaga: ze względu na duże rozmiary rysunków, części graficzne udostępniamy w wersjach nieco okrojonych.

Inwentaryzacja infrastruktury rowerowej gminy Wołomin

- część opisowa: PDF, 195 kB

- część graficzna (wersja wektorowa bez podkładu): PDF, 543 kB

- część graficzna (wersja rastrowa wykadrowana): PNG, 566 kB

Koncepcja rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Wołomin na lata 2007-2013 - wersja robocza

- część opisowa: PDF, 1417 kB

- część graficzna (wersja wektorowa bez podkładu): PDF, 949 kB

- część graficzna (wersja rastrowa wykadrowana): PNG, 1632 kB

Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej

- część opisowa z rysunkami: PDF, 314 kB

Ankieta

Ankieta zakończona. Wyniki: [zobacz >>>]

Metryczka

1. Miejscowość zamieszkania:

2. Na terenie Gminy Wołomin (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
[ ] mieszkam
[ ] pracuję
[ ] uczę się
[ ] robię zakupy
[ ] rekreacyjnie jeżdżę na rowerze

3. Rower wykorzystuję do (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
[ ] dojazdów do pracy / szkoły
[ ] zakupów
[ ] rekreacji

4. Email (nieobowiązkowy):

Ocena stanu istniejącego

1. Czy korzysta Pan(i) ze ścieżek rowerowych na terenie gminy Wołomin? tak / nie

2. Proszę ocenić w skali 1-5 (1 - bardzo zła, 5 - bardzo dobra) jakość istniejących ścieżek:

3. Jeśli nie korzysta Pan(i) ze ścieżek lub nisko ocenia ich jakość, proszę wyjaśnić dlaczego (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
[ ] jest ich za mało
[ ] są niespójne, kończą się ślepo
[ ] są wytyczone nie tam, gdzie jeżdżę
[ ] nie wiem gdzie są
[ ] nawierzchnia jest nierówna
[ ] na przejazdach przez jezdnie dochodzi do konfliktów i kolizji
[ ] zakręty są zbyt ostre
[ ] chodzą po nich piesi
[ ] inne przyczyny, jakie?

Parkowanie rowerów

1. Gdzie powinny pojawić się nowe stojaki rowerowe? Proszę podać możliwie precyzyjne lokalizacje:

2. Czy w przypadku uruchomienia na stacjach kolejowych parkingów rowerowych, był(a)by Pan(i) skłonny/a korzystać z systemu Bike and Ride (dojazd do stacji rowerem i dalsza podróż np. do Warszawy pociągiem)? być może / tak / tak, jeśli parkingi będą strzeżone / już tak jeżdżę / nie

Ocena koncepcji sieci tras rowerowych

1. Które z tras zaprezentowanych w koncepcji powinny powstać w pierwszej kolejności (proszę zaznaczyć nie więcej niż trzy)?
[ ] 1 Maja
[ ] Al. Niepodległości - Watykańska (1 Maja - rondo w Majdanie)
[ ] Al. Niepodległości - Geodetów - Witosa (Kościelna - rondo w Czarnej)
[ ] Fieldorfa - Przejazd - Sasina
[ ] Kościelna
[ ] Łukasiewicza - Podmiejska
[ ] Mińska (Majdan - Mostówka)
[ ] Piłsudskiego - Radzymińska
[ ] Reja (Wąska - Lipińska)
[ ] Szosa Jadowska (Duczki - Stare Grabie)
[ ] Witosa (Boryny - granica gminy)
[ ] Wileńska
[ ] Wzdłuż torów, po stronie północnej (granica Kobyłki - Wołomin Słoneczna)
[ ] Wzdłuż torów, po stronie północnej (Wołomin Słoneczna - Zagościniec Parkowa)
[ ] Wzdłuż torów, po stronie południowej (Wilsona - Żelazna - Wąska)
[ ] Wzdłuż torów, po stronie południowej (Wołomin Słoneczna - Duczki Przytorowa)
[ ] Inna trasa, jaka?

2. Jakie rozwiązanie preferował(a)by Pan(i) dla centrum Wołomina?

- Stan obecny bez zmian

- Uspokojenie ruchu poprzez budowę małych rond, azylów, wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych

- Jednokierunkowy układ ulic z pozostawieniem możliwości ruchu rowerów "pod prąd" (kontrapasami na jezdni lub wydzielonym drogami dla rowerów)

3. Jakiej trasy rowerowej brakuje w koncepcji?

4. Jakie elementy koncepcji są niepotrzebne?

5. Na których odcinkach powinny być zastosowane rozwiązania odmienne od zaproponowanych w koncepcji? (np. droga dla rowerów zamiast ulicy ruchu uspokojonego, pas dla rowerów zamiast wydzielonej ścieżki itp.)

6. Inne uwagi: