Zapraszamy wszystkich dręczonych hałasem lotniczym z lotniska Babice na spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 w dniu 11 września 2015 (piątek) o godz. 18.00, sala nr 328 na III p.

Oprócz mieszkańców zapraszamy stosowne gremia odpowiedzialne za cywilny ruch lotniczy na lotnisku Babice.

Omawiane będą bardzo ważne sprawy.

Zbigniew Franczak

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ciche Niebo Nad Warszawą

Mapa hałasu lotniczego w Warszawie daje dobrą orientację w zasięgu oddziaływania lotniska, choć skala tego oddziaływania jest znacznie większa. Mapa pokazuje poziom hałasu uśredniony w czasie, natężenia chwilowe są więc bardzo wysokie i dokuczliwe.