Co robiliśmy w 2010 roku? Zapraszamy do lektury roboczego podsumowania działań i projektów, a po jej zakończeniu - do wypełnienia ankiety na temat najważniejszych sukcesów. [zobacz >>>]

Korzystając z okazji przypominamy, że to od Was zależy, czy rok 2011 będzie równie owocny! Działania Zielonego Mazowsza opierają się na ochotniczej pracy rąk i umysłów ludzkich, a pracy ci u nas dostatek: [zobacz >>>]

Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

Celem projektu jest poprawa warunków dla ruchu niezmotoryzowanego - pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji publicznej. W 2010 r. Rzecznik kontynuował działania i interwencje rozpoczęte w latach ubiegłych na rzecz ruchu rowerowego i kolei. Nowe działania pojawiły się w zakresie ruchu pieszego pod hasłem VVarszawska Inicjatywa Piesza. Rowerowe działania ogólnopolskie opisano odrębnie, w ramach projektów sieciowych.

Ruch rowerowy

Audyt rowerowy.

Opis projektu

Prowadzimy systematyczny audyt projektów budowy lub modernizacji ulic w Warszawie. W 2010 poprawiliśmy warunki dla ruchu rowerowego - a przy okazji pieszego i pasażerów komunikacji publicznej - w ok. 50 projektach drogowych. W wielu przypadkach wystarczyły konsultacje mailowe, czasem jednak w przypadku większych lub bardziej kontrowersyjnych projektów konieczne były spotkania w urzędach lub na wizjach lokalnych.

Wnioski i uwagi dotyczą zarówno ogółu - zakresu robót (np. czy w ogóle potrzebna jest planowana droga dla rowerów), jak i szczegółów (np. lokalizacji przystanków, promieni łuków, widoczności czy oznakowania). Dzięki działaniom tym systematycznie poprawia się jakości powstającej infrastruktury rowerowej, choć efekty w terenie są często widoczne dopiero po 2-3 latach (a czasem w ogóle, jeśli projekt odkładany jest na półkę).

Zbieraliśmy podpisy pod petycją ws. budowy ścieżek rowerowych [zobacz >>>], niestety tylko częściowo skuteczną - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ponownie [zobacz >>>] nie wykorzystał środków na ten cel. Za to w efekcie działań z lat poprzednich [zobacz >>>] Zarząd Dróg Miejskich przyjął zasadę budowy dróg dla rowerów w ramach remontów chodników, a jednocześnie – wyznaczania przejazdów rowerowych w ramach remontów sygnalizacji. Pozwala to obniżyć koszty budowy i uniknąć zrywania świeżo położonej nawierzchni czy przenoszenia nowych sygnalizatorów.

Okazjonalnie podejmowaliśmy także lokalne interwencje, dotyczące wad istniejących ścieżek rowerowych - np. ich przebiegu [zobacz >>>], czy wystających krawężników [zobacz >>>]. Nacisk kładziemy jednak na mobilizowanie indywidualnych rowerzystów do samodzielnych wystąpień w sprawach tego typu.

Rezultaty:

- Uwagi i wnioski do ponad 50 projektów drogowych w Warszawie.

- Budowa ścieżki rowerowej w ramach remontu chodnika przy ul. Kasprzaka i Ciszewskiego.

- Projekty wydzielenia ścieżek rowerowych w ramach remontów chodników przy ul. Stanów Zjednoczonych, Ostrobramskiej, Marymonckiej, Wysockiego, Bazyliańskiej, Szaserów, Górczewskiej, Grójeckiej.

- Poszerzenie przejazdu pod wiaduktem kolejowym [zobacz >>>] i rozpoczęcie budowy ścieżki [zobacz >>>] w ciągu Radzymińska - al. Solidarności.

- Odbudowanie ciągu rowerowego pod estakadami bielańskimi między ul. Pergaminów a brzegiem Wisły - niestety dopiero w efekcie skargi do organów nadzoru budowlanego na ZDM [zobacz >>>].

- Remont ścieżki w ul. Sobieskiego.

- Kompleksowa kontrola w dniach 2010.05.24-28 stanu dróg dla rowerów na Bielanach i Żoliborzu wspólnie z V Oddziałem Terenowym Straży Miejskiej m. st. Warszawy, w ramach której zidentyfikowano łącznie 87 nieprawidłowości w utrzymaniu i oznakowaniu. [zobacz >>>]

- Przejazd w Dniu bez Samochodu z pracownikami Ministerstwa Infrastruktury [zobacz >>>], prezentujący problemy ruchu rowerowego.

Ruch pieszy

VVarszawska Inicjatywa Piesza.

Opis projektu

W ramach opisanego wyżej audytu rowerowego zwracamy uwagę także na ruch pieszy. Ponadto w 2010 r. uruchomiliśmy nową VVarszawską Inicjatywą Pieszą (VIP). Głównym celem VIP jest zwrócenie uwagi na problem niedostatecznej ilości i jakości przejść dla pieszych w Warszawie. Zależy nam także na miejskiej sieci deptaków i kompleksowym uspokojeniu ruchu.

Rezultaty:

- 5 happeningów VVarszawskiej Inicjatywy Pieszej [zobacz >>>] w sprawie brakujących przejść dla pieszych.

- Tymczasowe (na razie) przejście dla pieszych przez ul. Emilii Plater przy Dworcu Centralnym, z którego skorzystało ponad dwa miliony osób [zobacz >>>].

- Nowe wyspy i półwyspy na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, m.in. w Al. Ujazdowskich [zobacz >>>], ul. Czerniakowskiej [zobacz >>>].

- Elementy uspokojenia ruchu na jezdni m.in. ul. Mozaikowej [zobacz >>>].

- Poszerzenie chodników w ramach remontu ul. Stalowej [zobacz >>>].

Kolej

Kolej na kolej.

Opis projektu

Na temat kolei zorganizowaliśmy w 2010 dwa spotkania otwarte i włączyliśmy się w akcję 5 projektów na 5-lecie Kolei Mazowieckich czasopisma Z Biegiem Szyn. W kwietniu i maju współorganizowaliśmy serię protestów [zobacz >>>] [zobacz >>>] przeciwko likwidacji pociągów InterRegio. Po trzech latach doczekaliśmy się efektów zaskarżenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [zobacz >>>] rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi odległościami między przystankami kolejowymi a tymi, według których naliczane były ceny biletów.

Rezultaty:

- Przywrócenie 48 zlikwidowanych pociągów InterRegio - tanich połączeń międzywojewódzkich.

- Poprawa oferty na głównych liniach województwa warmińsko-mazurskiego (8 nowych par pociągów). [zobacz >>>]

- Weryfikacja przez Urząd Transportu Kolejowego wykazu odległości taryfowych [zobacz >>>] – od lipca np. Szczecin przybliżył się do Warszawy o 8 km, Wrocław o 5 km, Poznań o 4 km, Łódź o 2 km.

Warszawska Masa Krytyczna

Warszawska Masa Krytyczna.

Opis projektu:

Warszawska Masa Krytyczna to comiesięczne przejazdy rowerzystów i rolkarzy głównymi ulicami miasta, mające na celu promocję pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni jako środków transportu. W 2010 r. na Masie jechaliśmy trasą niespełnionych obietnic i zmarnowanych szans rowerowych [zobacz >>>], przypominaliśmy o koncepcjach rozwoju sieci tras rowerowych [zobacz >>>], szukaliśmy zaginionych stojaków [zobacz >>>] i egzaminowaliśmy kandydatów na prezydenta Warszawy. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Mięsaki Sarcoma dodawaliśmy otuchy chorym na raka [zobacz >>>].

Uzupełnieniem przejazdów piątkowych były weekendowe przejazdy nocne i turystyczne. Pojechaliśmy także zbierać pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a razem z Fundacją Synapsis - na diagnostykę i terapię osób z autyzmem. We współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego upamiętniliśmy powstańców.

Strona Masy to: www.masa.waw.pl

Rezultaty:

- 12 przejazdów w ostatni piątek każdego miesiąca o frekwencji od 64 (w noc sylwestrową) do 1714 osób (maj).

- Masa na WOŚP w styczniu - 18600 zł przekazane na rzecz WOŚP.

- Masa na Autyzm w maju - 1200 uczestników, 94000 zł zebrane na rzecz Fundacji SYNAPSIS.

- Masa Powstańcza w sierpniu – ok. 2000 uczestników.

- W sumie ok. 14000 osób na różnego rodzaju masowych przejazdach rowerowych w 2010 r.

Centrum Zrównoważonego Transportu

Centrum dostarcza wiedzy organizacyjnej i technicznej samorządom zainteresowanym rozwojem ekologicznych form komunikacji, takich jak kolej czy rowery, opracowując raporty, koncepcje i studia wykonalności z dziedziny zrównoważonego transportu.

Badania potoków pasażerskich i struktury biletów na Kolejach Mazowieckich oraz opracowanie rozkładu jazdy

Wykonanie badań potoków pasażerskich, struktury biletów w pociągach spółki Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. oraz opracowanie oferty rozkładu jazdy edycji 2010/2011.

Opis projektu

Na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego ZM policzyło liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku na trasie wszystkich pociągów. Każdy z ponad 700 pociągów przewoźnika zbadano dwukrotnie w dni powszednie oraz w sobotę i w niedzielę, jeśli w te dni kursował. Ponadto zbadano strukturę biletową oraz poziom satysfakcji pasażerów.

Badania pozwoliły na lepsze dostosowanie oferty przewoźnika do potrzeb pasażerów. Stowarzyszenie zaprojektowało i wdrożyło nowy rozkład jazdy pociągów, na głównych liniach kursujących w stałym takcie. Ponadto zracjonalizowano gospodarkę taborową - składy z pociągów obsługujących w godzinach szczytowych peryferie województwa przesunięto na pociągi dowożące w tym czasie pasażerów do Warszawy.

Rezultaty:

- Zwiększenie ogólnej liczby połączeń Kolei Mazowieckich o ok. 5%.

- Więcej pociągów w szczytach przewozowych w dni robocze.

- Kursowanie w regularnym takcie, w stałych końcówkach minutowych, np. ze Śródmieścia w kierunku Sochaczewa 14 i 44 minut po pełnej godzinie.

- Skrócenie czasów jazdy dzięki lepszemu wykorzystaniu taboru i racjonalizacji postojów na mijankach.

- Nowe połączenia przyspieszone do Siedlec, Radomia, Sochaczewa i Żyrardowa.

Koncepcja rowerowa dla Nowego Dworu Mazowieckiego

Koncepcja rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze Nowego Dworu Mazowieckiego.

Opis projektu

Celem projektu było przygotowanie koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim w oparciu o analizę uwarunkowań i potrzeb. Koncepcja wskazuje ciągi komunikacyjne, na których konieczna jest segregacja ruchu rowerowego, i proponuje rozwiązania szczegółowe. Uzupełnieniem układu ścieżek i pasów rowerowych są elementy uspokojenia ruchu na ulicach lokalnych, gdzie ruch rowerowy pozostanie prowadzony wspólnie z samochodowym.

Robocza wersja koncepcji powstała w 2009 r. , w 2010 r. przeprowadziliśmy konsultacje społeczne i pomiar ruchu rowerowego, a także zredagowaliśmy wersję finalną opracowania.

Rezultaty:

- Pomiar ruchu rowerowego w dzień powszedni w 43 punktach i w weekend w 41 punktach na terenie miasta.

- Koncepcja docelowej sieci tras rowerowych z podziałem na klasy (główna, lokalna, rekreacyjna) i sposób prowadzenia (wydzielona droga dla rowerów, pas rowerowy na jezdni, uspokojenie ruchu) z opisem technicznym rozwiązań dla poszczególnych ulic.

- Propozycja etapowania rozwoju sieci.

Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa wielkopolskiego

Wykonanie prac doradczych dotyczących organizacji kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa wielkopolskiego.

Opis projektu:

W zakres prac wykonanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego wchodziło: udział w imieniu Zamawiającego jako Organizatora przewozów w pracach nad konstrukcją rozkładu jazdy, określenie zapotrzebowania na tabor na rozkład jazdy 2010/2011 oraz wypracowanie modelu wspólnego biletu na obszarze aglomeracji poznańskiej i systemu rozliczeń w celu zabezpieczenia należnej rekompensaty za wykonanie kolejowych przewozów pasażerskich zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1370/07 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2007.10.23.

Rezultaty:

- Projekt rozkładu jazdy 2010/2011 pociągów wykonujących przewozy w ramach służby publicznej na obszarze Województwa Wielkopolskiego dla linii zelektryfikowanych i spalinowych;

- Projekt optymalizacji lokalizacji punktów obsługi techniczno-eksploatacyjnej taboru kolejowego.

- Projekt optymalizacji obiegów taboru.

Kontrola jakości usług przewozowych wykonywanych przez Przewozy Regionalne w województwie łódzkim

Kontrola i ocena jakości usług przewozowych osób wykonywanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na obszarze województwa łódzkiego na podstawie Umowy o świadczenie usług kolejowych przewozów osób na obszarze województwa łódzkiego na okres obowiązywania rozkładu jazdy 2009/2010.

Opis projektu:

Na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego skontrolowaliśmy jakość usługi regionalnych przewozów pasażerskich. Badania obejmowały punktualność, stan techniczny (w tym oświetlenie, ogrzewanie, drzwi, okna) i czystość składów (zarówno toalet jak i przedziałów pasażerskich), a także jakość oznakowania, informacji na stacjach i w pociągach.

Rezultaty:

- Określenie punktualności kursowania pociągów i wykrycie większego od zapisanego w umowie odsetka pociągów przyjeżdżających do stacji docelowej z opóźnieniem.

- Wykrycie 25 przypadków nieprawidłowości w oznakowaniu pociągów: niektóre pociągi kursowały w ogóle bez oznaczeń, inne były błędnie oznaczone.

- Potwierdzenie zasadności wymiany lub gruntownej modernizacji taboru.

Analiza możliwości przeprowadzenia ruchu rowerowego tunelem łączącym Żoliborz ze Śródmieściem

Analiza możliwości i celowości przeprowadzenia ruchu rowerowego obecnym ciągiem i tunelem pieszym, łączącym ulicę Krajewskiego i ul. Międzyparkową w Warszawie.

Opis projektu

Celem opracowania była analiza możliwości i celowości adaptacji istniejącego ciągu pieszego, łączącego ulicę Krajewskiego (dzielnica Żoliborz) i Międzyparkową (dzielnica Śródmieście), na potrzeby ruchu rowerowego. Przedmiotem analizy był system dwóch tuneli przechodzących bezkolizyjnie pod ul. Słomińskiego i torami linii kolejowej nr 20 (Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga), z towarzyszącym wykopem i okoliczną siecią drogową. Przeanalizowano różnorodne uwarunkowania, m.in. własności gruntów i niezbędne uzgodnienia, i wykazano zarówno techniczną wykonalność zamierzenia, jak i jego celowość.

Rezultaty:

- Projekt koncepcyjny przebudowy ciągów pieszych i rowerowych, spełniających wymagania odnośnie nachylenia podłużnego, łuków poziomych i skrajni.

- Propozycje dodatkowych zadań rozszerzających zakres przedsięwzięcia i zwiększających jego rezultat oraz znaczenie w sieci rowerowej, w tym domknięcie brakującego odcinka trasy rowerowej wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej oraz włączenie w układ drogowy Żoliborza Historycznego.

Promocja budowy ścieżki rowerowej przez Trasę Zamkową w Szczecinie

Promocja w roku 2010 projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego).

Opis projektu

Projekt zrealizowany we współpracy ze stowarzyszeniem Rowerowy Szczecin na zamówienie Urzędu Miasta Szczecina i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Celem jest promocja projektu budowy ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego, a jednocześnie popularyzacja zalet roweru (zdrowie, ekologia, bezpieczeństwo) jako wszechstronnego środka transportu (jazda do szkoły, do pracy, z dziećmi), co pozwoli wzmocnić efekt inwestycji.

W ramach projektu powstał komplet materiałów promocyjnych - od strony internetowej przez reklamę radiową po plakaty, koszulki czy pocztówki. Wydrukowaliśmy Poradnik Miejskiego Rowerzysty - zbiór praktycznych porad doświadczonych cyklistów. Zorganizowaliśmy także wystawę fotograficzną, prezentowaną w siedzibie Rowerowego Szczecina i przed Urzędem Miasta oraz trzy wydarzenia promujące budowę ścieżki i rower jako środek transportu. Np. w ramach rajdu Miasto w 15 minut uczestnicy jechali z centrum w wybranym przez siebie kierunku, aby pokazać zasięg 15-minutowej podróży rowerem.

Rezultaty:

- Internetowa strona promocyjna projektu z blogami rowerzystów - 146 zalogowanych użytkowników, www.swojądrogą.pl

- Reklamy w gazetach lokalnych i spoty radiowe.

- 60 uczestników sesji fotograficznych w cyklu Spacerkiem i rowerkiem po Szczecinie.

- Bieg Oriona - Bieg Szlakiem Miejskim, 2010.10.16 - 50 uczestników.

- Szczecin w 15 minut, 2010.10.23 - 60 uczestników.

- Wystawa - 10 plansz edukacyjnych (125x93 cm).

- 8000 szt. Poradnika Miejskiego Rowerzysty.

- Materiały promocyjne: m.in. 400 koszulek, 200 toreb materiałowych, 4 roll-upy, 5 flag plażowych, bannery, kalendarzyki, naklejki.

Liderzy selektywnej zbiórki odpadów

Liderzy selektywnej zbiórki odpadów.

Opis projektu

We współpracy z Towarzystwem na rzecz Ziemi oraz Stowarzyszeniem Ekoskop realizujemy kampanię skierowaną do samorządów i nauczycieli z województw małopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.  Celem jest wzrost efektywności i promocja selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach projektu prowadzimy dwa konkursy na „lidera selektywnej zbiórki odpadów” - dla szkół i dla gmin. Celem obu jest przekonanie do selektywnej zbiórki odpadów jak największej liczby gospodarstw domowych. Jednym z zadań dla szkół jest także włączenie w promocję selektywnej zbiórki placówek handlowych, usługowych i publicznych.

Kolejnym komponentem projektu są warsztaty dotyczące ekologicznego postępowania z odpadami (szczególny nacisk kładziemy na zasadę 3R) oraz wprowadzenia w zasady konkursu dla gimnazjów.    

Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2011.

Rezultaty:

- Konferencja inaugurująca projekt w Warszawie 2010.10.07.

- Warsztaty dla nauczycieli - 23 warsztaty.

- 70 zgłoszeń do konkursu na „lidera selektywnej zbiórki odpadów” ze strony szkół.     - 7 zgłoszeń do konkursu ze strony urzędów gmin.

Projekty sieciowe

Rowerowa sieć społecznego nadzoru

Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej w polskich miastach.

Opis projektu

Projekt wieloletni obliczony na integrację i wzmocnienie wymiany doświadczeń miedzy organizacjami sieci Miasta dla Rowerów oraz pogłębienie współpracy organizacji rowerowych z Parlamentarną Grupą ds. rozwoju ruchu rowerowego i turystyki rowerowej w procesie opracowania pakietu zmian rowerowych zmian w polskim prawie. Liderem projektu jest Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, partnerami – 15 organizacji sieci MdR: miastadlarowerow.pl

W ramach projektu odbywają się spotkania sieci, publiczne seminaria i konferencje, wizyty studyjne oraz spotkania z parlamentarzystami i przedstawicielami administracji rządowej.

Rezultaty:

- Udział w 4 spotkaniach sieci – w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu i Gdańsku.

- Konferencja „Rowerowa Polska - Rowerowa Europa” w Sejmie 2010.03.18 [zobacz >>>]

- Publiczne seminaria nt. ruchu rowerowego w Białymstoku, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Radomiu.

- Wspólny wyjazd studyjny do Niemiec i Holandii organizacji pozarządowych, urzędników i projektantów.

- Przyjęcie rowerowego projektu zmian w Prawie o ruchu drogowym [zobacz >>>] przez sejmową podkomisję ds. drogownictwa.

- Wejście w życie pierwszej z postulowanych zmian - zalegalizowanie rowerowych opon z kolcami.

- Audyt polityki rowerowej Warszawy.

LINK - Europejskie Forum Pasażerskich Podróży Multimodalnych.

Europejskie Forum Pasażerskich Podróży Multimodalnych.

Opis projektu

W konsorcjum z 16 innymi organizacjami i instytucjami z całej Europy zrealizowaliśmy międzynarodowy projekt naukowo-wdrożeniowy intermodalności w podróżach pasażerskich: linkforum.eu

W 2010 r. odbyły się ostatnie konsultacje rekomendacji oraz konferencja zamykająca projekt, na której wyłoniono najbardziej intermodalną inicjatywę w Europie (projekt EU-SPIRIT mający na celu integrację informacji o połączeniach transportem publicznym dla 6 krajów Europy). W Polsce zorganizowaliśmy trzecie z kolei krajowe wydarzenie projektowe - dyskusję publiczną nt. przyjaznego systemu transportu publicznego w Warszawie. Prowadziliśmy też rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury, by intermodalność była tematem przewodnim polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Rezultaty:

- Konferencja Przyjazny system transportu miejskiego w Warszawie 2010.03.23, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego, Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów, PKP PLK S.A., Kolei Mazowieckich i Urzędu Miasta Legionowa.

- Zaproszenie do Europejskiej Federacji Pasażerów, do której przystąpiliśmy jako członek stowarzyszony.

- Wyniki projektu są wykorzystywane przez Dyrekcję Generalną KE ds. transportu (DG MOVE).

Improving environmental communication and awareness...

Improving environmental communication and awareness of migrants and socially disadvantaged citizens.

Opis projektu

Rozpoczęty pod koniec 2010 r. międzynarodowy projekt wieloletni (do 2012 r.), koordynowany przez Institut für Migrations- und Aussiedlerfragen z Niemiec, z udziałem także Mediterranean SOS Network (Grecja) oraz Ministero Pubblica Istruzione - I.C. Laura Lanza (Włochy). Celem projektu jest wymiana doświadczeń na temat i rozwój metod przekazywania wiedzy o środowisku i jego ochronie. [zobacz >>>]

Rezultaty:

- Nawiązanie współpracy z organizacjami ekologicznymi z Europy Południowej.

- Spotkanie przygotowawcze w Oerlinghausen.

Komisje Dialogu Społecznego

Komisje Dialogu Społecznego.

Opis projektu

Komisje Dialogu Społecznego (KDS) to ciała doradcze, w ramach których stołeczne organizacje pozarządowe przy udziale przedstawicieli biur Urzędu m.st. Warszawy uzgadniają wspólne stanowiska. W 2010 r. ZM aktywnie uczestniczyło w pracach KDS ds. Transportu [zobacz >>>] - 34 spotkania (!), ds. Środowiska Przyrodniczego oraz ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Rezultaty:

- 20 stanowisk KDS ds. Transportu na temat projektów inwestycji planowanych przez miasto oraz 6 stanowisk z własnymi inicjatywami inwestycji lub opracowań. [zobacz >>>]

- Wybór przedstawiciela ZM na przewodniczącego KDS ds. Transportu w 2011 roku.

Pozostałe

Spotkania otwarte

Tematyczne spotkania otwarte.

Opis projektu:

Nowością w 2010 r. były tematyczne spotkania otwarte, składające się z prezentacji problemu i dyskusji. Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem i dobrymi ocenami uczestników, z reguły były także obszernie relacjonowane w prasie. Spotkanie o węzłach przesiadkowych zaowocowało szkoleniem w tym zakresie dla Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Rezultaty:

- 6 spotkań otwartych, poświęconych problematyce hałasu instalacyjnego [zobacz >>>], przesiadek w komunikacji publicznej [zobacz >>>], kolei regionalnej [zobacz >>>], kampanii „Tiry na tory” [zobacz >>>], infrastruktury rowerowej [zobacz >>>] i hałasu lotniczego [zobacz >>>].

Kręć Warszawo

Kręć Warszawo!

Opis projektu:

Akcja promocji ruchu rowerowego zrealizowana w maju 2010 r. wspólnie z Gazetą Stołeczną. Naszym wkładem było spotkanie otwarte na temat infrastruktury rowerowej w siedzibie Gazety oraz weryfikacja zgłoszonych w ramach konkursu Weź stojak od miasta [zobacz >>>] lokalizacji stojaków rowerowych [zobacz >>>]. Niestety, Urząd Miasta nie wywiązał się ze swojej części i ustawił stojaki tylko w kilku ze zgłoszonych lokalizacji.

Rezultaty:

- Spotkanie otwarte w siedzibie „Gazety” 2010.05.08 z prezentacją rozwiązań rowerowych z Holandii, Danii, Niemiec i Belgii wraz z dyskusją na temat docelowego modelu infrastruktury rowerowej w Warszawie. [zobacz >>>]

- Nowe stojaki dla rowerów m.in. na ulicach Widok i Karowej.

Interwencje ekologiczne

Interwencje ekologiczne.

Opis projektu:

Działalność interwencyjna to przede wszystkim udzielanie porad mieszkańcom zaniepokojonym planowanymi inwestycjami sprzecznymi z zasadami zrównoważonego rozwoju, takimi jak zabudowa klinów napowietrzających, ingerencje w tereny cenne przyrodniczo czy niewłaściwie zlokalizowane lub zbyt silne stacje bazowe telefonii komórkowej. Formy działania to nagłaśnianie problemu, informowanie mieszkańców o przysługujących im prawach i możliwościach działania, składanie wniosków i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, udział w posiedzeniach odpowiednich komisji rad dzielnic czy rady miasta, udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących planowanych inwestycji. W szczególnie drastycznych i dobrze udokumentowanych przypadkach, po wyczerpaniu trybu postępowania administracyjnego kierujemy sprawy do sądu.

Systematycznie relacjonowaliśmy sprawę zabudowy otuliny Jeziorka Czerniakowskiego [zobacz >>>] oraz zagrożeń dla Lasu Bielańskiego [zobacz >>>]. Wielokrotnie podnosiliśmy sprawę zanieczyszczenia hałasem, zarówno na spotkaniach otwartych jak i np. na Komisji Dialogu Społecznego. Szczególną jednak uwagę poświęciliśmy w 2010 r. planowanej rozbudowie spalarni jako niezgodnej z prawem polskim i unijnym, w szczególności z tzw. hierarchią postępowania z odpadami [zobacz >>>], i nie rozwiązującej kluczowego problemu Warszawy – braku sprawnego systemu zbiórki i recyklingu surowców wtórnych [zobacz >>>].

Owoce przyniosły także wcześniejsze uwagi do procedur Oceny Oddziaływania na Środowisko, kierowane do Senatu [zobacz >>>] i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Rezultaty:

- Ok. 20 porad dla mieszkańców.

- 4 referaty na temat hałasu, ze szczególnym uwzględnieniem hałasu lotniczego [zobacz >>>] i instalacyjnego [zobacz >>>].

- Uchylenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji środowiskowej dla rozbudowy spalarni na Targówku [zobacz >>>].

- Decyzja GDOŚ odmawiająca władzom Bielan zgody na budowę chodnika na terenie rezerwatu Las Bielański [zobacz >>>].

- Rekultywacja i odgazowanie zamkniętego wysypiska śmieci w Grzybowie.

- Wygrana kasacja w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Duracza.

- Poprawa procedur tzw. screeningu OOŚ poprzez rozporządzenie Rady Ministrów z 2010.11.09 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zastępujące rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Schronisko młodzieżowe

Schronisko młodzieżowe.

Opis projektu:

Projekt ma na celu zapewnienie możliwości taniego nocowania w stolicy młodzieży z całego kraju, w szczególności wycieczkom szkolnym. Informacje o schronisku: hostel.zm.org.pl

Rezultaty:

- Zapewnienie noclegu dla ponad 6000 osób, w tym 40 zorganizowanym grupom młodzieży szkolnej.

Podsumowanie

Przynależność do sieci

- LINK - The European Forum on Intermodal Passenger Travel - linkforum.eu

- European Passengers' Federation www.epf.eu

- Miasta dla Rowerów - rowery.org.pl

- Koalicja Lanckorońska na rzecz Zrównoważonego Transportu - lanckoronska.zm.org.pl

- Koalicja Klimatyczna - porozumienie organizacji pozarządowych współpracujących w dziedzinie ochrony klimatu - koalicjaklimatyczna.org

Udział w konferencjach i seminariach

Z referatami:

- Propozycje usprawnień projektu układu drogowego wokół stacji Słodowiec z perspektywy pieszych i pasażerów Warszawa, 2010.01.21. Prezentacja dla radnych Bielan (MJ).

- Przyjazny system transportu miejskiego w Warszawie. Warszawa, 2010.03.23. Referat wprowadzający (WS).

- Projekt Zębatka: Wykładzina w rowerki. Warszawa, 2010.06.13. Prezentacja Rower w wielkim mieście. (AB, RM).

- Koło Miasta – wieczór poświęcony miejskiej kulturze rowerowej. Warszawa, 2010.06.15. Prezentacja Wpływ infrastruktury na formę roweru i kulturę rowerową (AB, ZI).

- Konferencja Dni Eko. SGGW, 2010.06.19. Prowadzenie tematyki mobilności w ramach warsztatów Razem stworzymy idealne miasto (KM).

- Warsztaty Sustainable Urban Transportation. Płock, 2010.08.31-09.01. Prezentacja Civic Society for Sustainable Transport. (MJ)

- Festiwal Warszawa w Budowie II, Departament Propozycji. Wystąpienie poświęcone odzyskaniu ulic dla ludzi, 2010.10.07. (MJ)

- Warsztaty SHAPE - Shaping Sustainable Lifestyles among EU citizens. Ateny, 2010.12.01-06. Prezentacja i prowadzenie warsztatu: Bicycle - a way towards sustainable transport in Europe. (AB, MJ, LD, KL)

- Seminarium Polityka transportu rowerowego w mieście. Urbanistyka - infrastruktura – dialog. Radom, 2010.12.16. Prezentacja Dialog społeczny rowerzystów z władzami Warszawy - historia, stan obecny, rekomendacje. (MJ)

Poza tym:

- Konferencja Rowerowa Polska - Rowerowa Europa. Sejm, 2010.03.16. (KM, RM).

- Konferencja końcowa LINK - Europejskiego Forum Pasażerskich Podróży Multimodalnych. Bruksela, 2010.03.30. (WS)

- Konferencja roczna Europejskiej Federacji Pasażerów. [zobacz >>>] Malmö, 2010.03.20. (WS)

- Konferencja Cleaner, More Efficient Vehicles: Reducing Emissions in Central and Eastern Europe zorganizowana przez Global Fuel Economy Initiative. Szentendre, 2010.05.05-06. (MJ)

- Wizyta studyjna w ramach projektu Rowerowa Sieć Społecznego Nadzoru. Niemcy – Holandia, 2010.05.16-23 (MJ, RM)

- COMMERCE Skill Share - Creating Optimal Mobility Measures to Enable Reduced Commuter Emissions. Warszawa, 2010.06.08-09 (MJ).

- Konferencja Zrównoważony transport i mobilność w miastach zorganizowana przez UNITAR, CIFAL Płock i ConVoco. Płock, 2010.08.30. (MJ)

Zobacz także

Najważniejsze sukcesy 2010 - ankieta: [zobacz >>>].

Pełna kronika działań w 2010 r.: [zobacz >>>]