Sprawozdawczość czas zacząć - co robiliśmy w 2011 roku? Zapraszamy do lektury wstępnego podsumowania działań w poszczególnych kampaniach tematycznych, a po jej zakończeniu - do wypełnienia ankiety na temat najważniejszych sukcesów. [zobacz >>>]

Korzystając z okazji przypominamy, że działania Zielonego Mazowsza opierają się na ochotniczej pracy rąk i umysłów ludzkich. To od Was zależy, co zmieni się w Warszawie i w Polsce w roku 2012!

VVarszawska Inicjatywa Piesza

Guzikowi wyszli na miasto: w prima aprilis zorganizowaliśmy happening [zobacz >>>] zwracający uwagę na bezsens stosowania guzików na przejściach dla pieszych w centrum miasta [zobacz >>>].

Kontynuowaliśmy korespondencję w sprawie azyli dla pieszych, które ułatwiają bezpieczne pokonanie ulic, i promowaliśmy te już zrealizowane. Łącznie w 2011 r. Zarząd Dróg Miejskich wybudował 27 azyli (w 2010 r. – 12) – m.in. na rondzie Starzyńskiego [zobacz >>>], Królewskiej [zobacz >>>], Słowackiego [zobacz >>>], Grodzkiej [zobacz >>>]. Część z nich powstała w wyniki starań stowarzyszenia, inne na wniosek naszych członków lub sympatyków, a jeszcze inne – z własnej inicjatywy ZDM, co nas bardzo cieszy, bo potwierdza zmianę podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Szalonego Wózkowicza i Stowarzyszeniem Integracji Stołecznej Komunikacji wykonaliśmy przeglądy stanu ul. Emilii Plater [zobacz >>>] i mostu Poniatowskiego [zobacz >>>], identyfikując dziesiątki różnego rodzaju niedoróbek i barier dla ruchu pieszego. Pierwsze efekty już widać: obniżone krawężniki na Złotej przy Emilii Plater czy na wjazdach na most Poniatowskiego z Wisłostrady.

Dwukrotnie – w lipcu [zobacz >>>] i w listopadzie [zobacz >>>] skontrolowaliśmy stan warszawskich wind i podnośników, które w założeniu miały udostępnić przejścia podziemne i nadziemne dla niepełnosprawnych czy wózków dziecięcych . Wyniki obu testów były druzgocące – ponad połowa wind nie działa, w efekcie mimo wydanych milionów tylko co trzecie (w lipcu co czwarte) przejście jest w pełni dostępne dla niepełnosprawnych.

Zorganizowaliśmy happening na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej [zobacz >>>], by zwrócić uwagę na skandaliczną organizację ruchu pieszych na czas budowy metra [zobacz >>>]. Nagłośniliśmy też podobny problem na rondzie Daszyńskiego, również nieprzystający do europejskich obyczajów w tym zakresie [zobacz >>>].

Wykonaliśmy koreferat do zamówionego przez miasto opracowania Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych [zobacz >>>], w którym wykazaliśmy, że w Warszawie węzłów przesiadkowych w zasadzie... nie ma.

Miejscem kolejnego happeningu była ul. Słowackiego [zobacz >>>], gdzie wsparliśmy starania mieszkańców o przywrócenie przejścia dla pieszych koło Urzędu Dzielnicy Żoliborz [zobacz >>>].

A rowery swoją drogą

Wykonaliśmy audyt ponad 30 projektów drogowych, szczegółowo wskazując możliwości poprawy w nich rozwiązań rowerowych i pieszych. Audyt objął m.in. projekty Powstańców Śląskich [zobacz >>>], Czerniakowskiej Bis [zobacz >>>], placu Wileńskiego [zobacz >>>], Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego [zobacz >>>] czy Wybrzeża Helskiego [zobacz >>>].

Realizacji doczekała się ważna ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Radzymińskiej, która stanowi dobrą ilustrację efektów jakie przynosi audyt rowerowy [zobacz >>>]. Niestety jej kontynuacja w al. Solidarności kończy się ślepo na kluczowym skrzyżowaniu z ul. Szwedzką, choć dopieszczony projekt jego przebudowy jest już gotowy od 4 lat [zobacz >>>].

Popularyzowaliśmy wiedzę o transporcie rowerowym m.in. poprzez zajęcia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego [zobacz >>>] oraz warsztaty projektowania infrastruktury rowerowej w Zielonej Górze [zobacz >>>].

W czerwcu Sejm RP gościł międzynarodową konferencję Polska w Rowerowej Europie [zobacz >>>], zorganizowaną przez sieć Miasta dla rowerów. Nasz wkład obejmował 25-kilometrową wycieczkę rowerową po Warszawie dla gości zagranicznych, wśród których był m.in. Hubert Peigné, międzyresortowy koordynator rozwoju ruchu rowerowego w rządzie Francji (Monsieur Vélo).

W lipcu w ramach akcji Rowery na buspasy [zobacz >>>] demonstrowaliśmy absurdy aktualnie obowiązującej na wielu warszawskich ulicach organizacji ruchu. Do udziału w terenowych testach udało się namówić przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich i Inżyniera Ruchu. Pewną jaskółką, która może zwiastować zmian jest dopuszczenie ruchu rowerowego na tymczasowym buspasie w al. Zielenieckiej [zobacz >>>] oraz na zamkniętym dla samochodów moście Śląsko-Dąbrowskim.

W ramach projektu Rowerowa Sieć Społecznego Nadzoru polityki transportowej w polskich miastach koordynowanego przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową przeprowadzony został audyt polityki rowerowej Warszawy [zobacz >>>].

Dzięki naszej interwencji [zobacz >>>] wyremontowaną Nowowiejską można przejechać rowerem w obydwu kierunkach na całej jej długości [zobacz >>>]. Nie wszystko się udało [zobacz >>>], ale należy pogratulować urzędnikom odwagi we wprowadzeniu kontrapasa rowerowo-tramwajowego, co jest rozwiązaniem w Warszawie bardzo innowacyjnym [zobacz >>>].

Przedstawiliśmy problemy ruchu rowerowego i propozycje rozwiązań na Komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ochota [zobacz >>>]. Nasze postulaty odzwierciedlone zostały w uchwale Komisji.

Rozmawiamy też z władzami Ursynowa, starając się o lepsze parkingi rowerowe przy szkołach i pasy dla rowerów na wybranych ulicach w tej dzielnicy.

Zaskarżyliśmy do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jakość ciągów pieszo-rowerowych wykonanych przy drodze krajowej nr 2 między Ożarowem Mazowieckim a Sochaczewem. Skarga uznana została za zasadną, usterki mają być sukcesywnie usuwane.

Nasz przedstawiciel brał udział w pracach komisji w konkursie Zarządu Transportu Miejskiego na projekt wiaty rowerowej, co w przyszłości może zaowocować tym, że przy pętlach autobusowych i tramwajowych, stacjach kolejowych i metra powstaną jeszcze lepsze, bo zadaszone i monitorowane parkingi rowerowe.

We wrześniu przeprowadziliśmy pomiar ruchu rowerowego w 17 punktach w centrum Warszawy [zobacz >>>], obejmujących różne rozwiązania rowerowe oraz potencjalne miejsca problematyczne. Pomiar wykazał m.in. czytelny związek między jakością infrastruktury rowerowej a liczbą [zobacz >>>] i zachowaniami [zobacz >>>] rowerzystów, wyjaśnił też czemu w niektórych miejscach rowerzyści jeżdżą po chodnikach [zobacz >>>]. Systematycznie poszerzamy naszą praktyczną wiedzę o ruchu rowerowym i udostępniamy ją innym, publikując wyniki.

Zrealizowaliśmy film W poszukiwaniu zaginionej Velostrady [zobacz >>>] porównujący ambitne plany i obecny stan połączenie Ursynowa z Mokotowem. W efekcie burmistrz Ursynowa zadeklarował uzupełnienie brakującego odcinka 200 m ścieżki rowerowej.

Wolniej niż w innych miastach, ale kruszy się beton broniący rowerzystom jazdy pod prąd na ulicach jednokierunkowych. W tym roku kontrapasy pojawiły się na dwóch ulicach [zobacz >>>] [zobacz >>>], kolejne czekają na realizację [zobacz >>>].

Udało się przełamać impas w kwestii stojaków rowerowych przy ulicach ZDM. Po klapie akcji Weź stojak od miasta [zobacz >>>] i trzech latach sporów kompetencyjnych między miejskimi instytucjami [zobacz >>>], zaległe stojaki pojawiły się m.in. w al. Ujazdowskich [zobacz >>>] i na Marszałkowskiej. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia [zobacz >>>].

Sukcesy odniosła rozpoczęta w tym roku akcja Rowerem na zakupy [zobacz >>>]. W wyniku listów, petycji klientów i rozmów z zarządcami nowe, bezpieczne stojaki rowerowe zainstalowały m.in. centra handlowe Blue City [zobacz >>>] i Ursynów [zobacz >>>] czy Lidl na Bielanach [zobacz >>>]. Tesco szykuje ogólnokrajowe wytyczne dla swoich sklepów w sprawie parkingów rowerowych.

Warszawska Masa Krytyczna - 12 przejazdów pojazdów napędzanych siłą mięśni ludzkich w ostatni piątek każdego miesiąca, o frekwencji od 111 (luty) do 2125 osób (lipiec). Uzupełnieniem przejazdów piątkowych były przejazdy specjalne: Masa na WOŚP, Masa na Autyzm 2011.05.21, Masa Powstańcza 2011.08.06, Masa śladami Marii Skłodowskiej-Curie 2011.09.18 [zobacz >>>]. Dzięki współpracy z Duńczykami z Karmakanonen masa wzbogaciła się o nową przyczepkę muzyczną.

Kolej na kolej

Po decyzji rządu o przesunięciu 1,2 mld euro z kolei na drogi przygotowaliśmy pismo [zobacz >>>] do Komisji Europejskiej, które podpisało 21 organizacji z całej Polski. Dzięki zaangażowaniu Europejskiej Federacji Pasażerów, której jesteśmy członkiem, sprawą zainteresowali się europosłowie. Dzięki ich działaniom pomysł oficjalnie skrytykowała Komisja Transportu i Turystyki PE, a potem najwyżsi urzędnicy Komisji Europejskiej. [zobacz >>>] [zobacz >>>]

Po latach marazmu i nietrafionych inwestycji na kolei sprawy zmierzają w dobrym kierunku – wskazanym w naszym raportach pt. Analiza inwestycji kolejowych w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i propozycje korekty [zobacz >>>]. Chociaż w tamtym czasie nie udało się zrealizować żadnego z postulatów, to nie ustawaliśmy w ich promowaniu [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Konsekwentne naprowadzanie na właściwe tory przyniosło efekty: niektóre z inwestycji pierwotnie nie ujętych w rządowych planach już trwają (np. modernizacja Kraków – Katowice, rewitalizacja Bydgoszcz – Tczew), kolejne mają ruszyć w 2012 r. [zobacz >>>].

W związku z okrojeniem na początku 2011 r. zakresów modernizacji linii Warszawa – Radom oraz Warszawa – Sadowne (ministerstwo twierdziło, że nie ma szans na realizację do końca 2014 roku), wystosowaliśmy kilka pism [zobacz >>>], wskazując m.in., że problemy środowiskowe dla linii radomskiej dotyczą tylko krótkiego odcinka mostu na Pilicy, a modernizację linii do Sadownego można powierzyć kilku wykonawcom pracującym równolegle. W efekcie będzie modernizowany cały odcinek Warszawa – Radom z wyjątkiem mostu na Pilicy, a odcinek linii Rail Baltica do modernizacji został ponownie wydłużony do Sadownego.

Na nasz wniosek Urząd Transportu Kolejowego skontrolował zapisy regulaminów PKP Intercity i SKM Trójmiasto dotyczące przewozu rowerów pociągami i wydał interpretacje, zgodnie z którą rowerzyście wsiadającemu do pociągu nie można narzucać obowiązku ganiania za konduktorem w celu wystawienia biletu [zobacz >>>].

Na potrzeby projektu INTER-Regio-Rail (Europa Środkowa) - Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego poprzez rozwój i odnowę regionalnych dworców kolejowych oraz innych miejsc dostępu do lokalnego ruchu kolejowego dla województwa kujawsko-pomorskiego m.in. opracowaliśmy Opis Przedmiotu Zamówienia do przetargu na analizę stanu dworców i przystanków kolejowych na terenie województwa, uczestniczyliśmy jako eksperci przy wyborze wykonawcy i w całym okresie realizacji umowy z wykonawcą.

W ramach tego samego projektu aktywnie uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej w Stuttgarcie, Bregencji i Innsbruku, w szczególności w dyskusjach na temat poprawy dostępności do usług transportowych dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz cyklistów. Prezentowaliśmy koncepcję rozwoju dworców kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim i przygotowaliśmy sprawozdanie wraz z wnioskami dotyczącymi możliwości adaptacji rozwiązań niemieckich i austriackich.

Dla Kolei Śląskich wykonaliśmy kompleksowe badania potoków pasażerskich w pociągach regionalnych.

Na zamówienie województwa śląskiego opracowaliśmy Studium zapotrzebowania na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie w otoczeniu komunikacyjnym sieci kolejowej w województwie śląskim. Studium obejmowało inwentaryzację i analizę stanu istniejącego (w tym demografii, parametry użytkowe sieci drogowej i kolejowej, oferty przewoźników drogowych, podziału zadań przewozowych na wybranych ciągach), koncepcję rozwoju podsystemu kolei regionalnych w województwie oraz koncepcję przewozów aglomeracyjnych w konurbacji śląskiej wraz z harmonogramem wdrożeń.

Na zamówienie województwa łódzkiego przeprowadziliśmy kontrolę jakości usług przewozowych wykonywanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na obszarze województwa.

Liderzy selektywnej zbiórki odpadów

W ramach projektu Liderzy selektywnej zbiórki odpadów przeprowadziliśmy 22 warsztaty na temat ekologicznego postępowania z odpadami (nie tylko recykling, ale zasada 3R - reduce, reuse, recycle) z nauczycielami gimnazjów

Zorganizowaliśmy konkurs dla szkół na najlepsze działania edukacyjne w zakresie promocji recyklingu i pozyskiwanie deklaracji przystąpienia do programu selektywnej zbiórki odpadów. W konkursie udział wzięło ok. 50 szkół z całego województwa mazowieckiego [zobacz >>>].

Zaangażowanie szkół w konkurs poskutkowało organizacją przez uczniów i nauczycieli happeningów (np. na temat butelek zwrotnych w Radomiu czy Pionkach), działań na rzecz likwidacji dzikich wysypisk śmieci czy akcji edukacyjnych.

W ramach projektu Liderzy selektywnej zbiórki odpadów prowadziliśmy też audycję w radiu Tok FM na temat ekologicznego postępowania z odpadami.

Podczas pikniku Imieniny Joli Bord [zobacz >>>] zorganizowaliśmy warsztaty i konkursy ekologiczne pod hasłem Jak uniknąć odpadów - dobre rady na odpady.

Warszawa bez hałasu

Przygotowaliśmy posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego poświęcone problematyce hałasu instalacyjnego na Mokotowie [zobacz >>>].

We współpracy z Ligą Walki z Hałasem uruchomiliśmy punkt konsultacyjny w siedzibie Zielonego Mazowsza. Od listopada raz w miesiącu specjaliści LWzH udzielają nieodpłatnie porad w sprawach walki z hałasem [zobacz >>>].

Klimat bez sadzy

W ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu 2011.09.22 zorganizowaliśmy w siedzibie Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia dyskusję na temat jakości powietrza w Warszawie.

W Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc 2011.11.16 zorganizowaliśmy happening przy stacji pomiarowej w al. Niepodległości, która monitoruje zanieczyszczenia powietrza powodowane przez transport samochodowy. Podczas akcji prezentowaliśmy osad pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5 jaki w ciągu doby pokrywa filtry pomiarowe w stacjach systemu monitoringu jakości powietrza w Warszawie. [zobacz >>>]

Wręczyliśmy Zarządowi Dróg Miejskich w Warszawie negatywne wyróżnienie w postaci Czarnego Balona, symbolizującego brak troski o jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy Warszawy. Powodem tego prezentu jest szczodrość w zakresie wydawania zezwoleń na wjazd do miasta w godzinach szczytu samochodów ciężarowych powyżej 16 ton, a w szczególności brak wymogu spełniania przez te pojazdy odpowiednich norm ekologicznych EURO. [zobacz >>>]

Uruchomiliśmy stronę Klimat bez sadzy, prezentującą zagrożenia płynące z nadmiernego poziomu zanieczyszczenia powietrza, głównie pyłem zawieszonym: www.klimatbezsadzy.pl

Nawiązaliśmy współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w celu przygotowaniu komponentu do umieszczania na stronach WWW prezentującego aktualny poziom zanieczyszczenia powietrza w Warszawie.

Konferencje i seminaria

Vélorution - wielka rowerolucja francuska. Warszawa 2011.03.02 (AB, ZI, KM)

Seminarium NICHES+: Innowacyjne koncepcje transportu miejskiego. Warszawa 2011.03.17. (EK)

Spotkania robocze projektu Improving the environmental communication and awareness of migrants and social disadvantaged citizens. Carini/Palermo 2011.04.13-17 (AB, ZI, MJ, KL); Warszawa 2011.09.21-24 (AB, JB, ZI, MJ); Ateny 2011.11.30-12.04. (MJ, EG, RM, RS)

Wizyta studyjna na temat dostępności transportu kolejowego w ramach programu INTER-Regio-Rail (Europa Środkowa) w Niemczech i Austrii. Stuttgart / Bregencja / Innsbruck, 2011.05.08-13. (SB)

Autorskie zajęcia na temat transportu rowerowego i jego miejsca w polityce przestrzennej miast na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2011.05.19. [zobacz >>>] (RM)

Wizyta studyjna w Danii na temat transportu rowerowego i udziału społecznego. Kopenhaga / Frederiksberg 2011.05.29-06.02. (AB, KM, RM, MP, KR)

Międzynarodowa konferencja Polska w Rowerowej Europie. Warszawa 2011.06.27-28. (AB, KM, RM, MP, MS) [zobacz >>>]

Warsztaty projektowania infrastruktury rowerowej. Zielona Góra 2011.06.12. Prezentacje Rower w systemie transportowym miastaJak tworzyć dobrą infrastrukturę rowerowa. (AB) [zobacz >>>]

Rowerowa Sieć Społecznego Nadzoru polityki transportowej w polskich miastach. Lublin – Puławy – Radom, 2011.07.14-17. (AB, ZI, MJ, RM). [zobacz >>>]

Komisja Polityki Przestrzennej Rady Dzielnicy Ochota. Prezentacja Jak zroweryzować Ochotę? (MS) [zobacz >>>]

Spotkanie inauguracyjne międzynarodowego projektu Volunteers of Cycling Academy. Sewilla 2011.09.28-10.03. (AB, MJ, WM) [zobacz >>>]

Warsztat konsorcjum CORPUS na temat zrównoważonego transportu Policy meets Research. Szentendre / Budapeszt 2011.10.06-07. (AB, MJ)

Konferencja Sustainable Transport in V4 Towns and Cities. Praga 2011.10.24-26. (MJ)

Prezentacja kampanii rowerowej w ramach inicjatywy Warszawa dla początkujących. 2011.10.27 (AB).

Spotkanie robocze na temat budowy modelu zrównoważonego transportu w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Budapeszt, 2011.10.28 (KM, MS)

Seminarium Tiry na tory - transport kombinowany w Polsce dziś i jutro. Prezentacja Transeuropejskie Sieci Transportowe (TEN-T) a środowisko. Warszawa 2011.11.29. (WS)

Spotkanie robocze projektu zazielenienia konferencji, targów, koncertów, festynów itp. - Zielone wydarzenia. Kraków, 2011.12.12-13. (ZI, JS)

Publikacje

Społeczny raport na temat polityki rowerowej Warszawy. Grzegorz Romanik. [zobacz >>>]

Pomiar ruchu rowerowego w Warszawie we wrześniu 2011. Aleksander Buczyński. [zobacz >>>]

Opinia do Analizy organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na terenie m. st. Warszawy. Patryk Bielecki, Wojciech Szymalski.

Co sprzyja rozwojowi ruchu rowerowego w miastach. Aleksander Buczyński. Polskie Drogi 12/2011.

Ponad 300 artykułów na stronie.