W 2017 roku Urząd Dzielnicy Żoliborz do istniejącej infrastruktury drogowej w Parku Kaskada dodał oznakowanie - Droga dla rowerów i pieszych.

Znaki kierowały rowerzystów na schody lub wąską pochylnię o dużym nachyleniu, w zasadzie niedostępną dla użytkowników wózków inwalidzkich i niebezpieczną dla wózków dziecięcych.

O poprawę warunków na łączniku Bielan z Żoliborzem występowała, obecnie już nieistniejąca, Żoliborska Dzielnicowa Komisja Dialogu Sfpołecznego. W 2023 roku nastąpiła wyraźna poprawa. Użytkownicy wózków zyskali łagodną pochylnię z dwustronnymi poręczami.

Rowerzyści mogą bezpieczniej pokonywać różnicę poziomów. Budzą niestety niepokój obce elementy w poziomej skrajni drogi dla rowerów. Są one niebezpieczne dla rowerzystów i kolidują ze "Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie". Załącznik do Zarządzenia nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy.