Od strony organizacyjnej, powołanie zespołu pełnomocników ds. rowerowych jest warunkiem sine qua non rozwoju realistycznej i skutecznej polityki rowerowej. [str. 55]
"Pani rowerowa" czy też "Pan rowerowy" powinni pracować na tym stanowisku na pełnym etacie. [str. 7]
Komisja Europejska w publikacji pt. Miasta Rowerowe miastami przyszłości z 2000 roku

(...) funkcja Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej w obecnej formie funkcjonuje od listopada 2012 r. Pełnienie tej funkcji nie wiąże się z żadnym dodatkowym wynagrodzeniem.
Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej (w piśmie z 2 grudnia 2022 r., znak ZDM-UAD-CKM.5243.663.2022.AGO)

Radykalne ugrupowanie ,,Invisible Pedal" po latach uśpienia [zobacz >>>] zwróciło się do nas o pomoc w nagłośnieniu rozpoczętej dziś akcji pod hasłem Nie żałuj grosika dla Pełnomocnika. Niewidoczni pedalarze ze zdziwieniem przyjęli informację Pełnomocnika (cytowaną wyżej), że od 10 lat wykonuje on tak ważną, trudną i odpowiedzialną pracę nie otrzymując za to ani złotówki. Postanowili więc wesprzeć go finansowo poprzez publiczną zbiórkę.

Inicjatorzy zwracają też uwagę, że pozyskanie środków na wynagrodzenie pełnomocnika przez stronę społeczną, całkowicie oddolnie i spontanicznie, pozwoli jej skuteczniej wpływać na działalność tego urzędnika. Tak jak klient płaci i wymaga, podobnie rowerzyści uczestniczący w zbiórce zyskają prawo, by stawiać pełnomocnikowi pewne wymagania i oczekiwać od niego większego zaangażowania w obronie interesów tej grupy. W przeciwieństwie do dotychczasowych relacji, w których postulaty społeczne zgłaszane władzom (a więc pośrednio pełnomocnikowi) z reguły okazywały się tym bardziej bezskuteczne, im ważniejszych i trudniejszych spraw dotyczyły.

– Mamy nadzieję, że nasza akcja zwróci uwagę opinii publicznej na patologiczną sytuację, w której funkcjonariusz publiczny zostaje obciążony licznymi i niebagatelnymi obowiązkami, a jednocześnie nie dostaje za to żadnej gratyfikacji finansowej. A to stawia pod znakiem zapytania sens i skuteczność pełnomocnictwa. Nagłośnienie problemu powinno skłonić rządzących miastem do uwzględnienia w budżecie wynagrodzenia Pełnomocnika, dzięki czemu naszej akcji nie trzeba będzie kontynuować – wyjaśnia anonimowy przedstawiciel grupy ,,Invisible Pedal”.

Trzymamy kciuki za powodzenie akcji, bo warto wziąć w niej udział. Dofinansowany Pełnomocnik więcej zdziała dla dobra cyklistów. Dzięki czemu mniej wydadzą na ogumienie i obręcze zniszczone na uskokach, kuracje po urazach na niebezpiecznej infrastrukturze czy prawników w dochodzeniu swych racji po kolizjach. Więcej czasu zaoszczędzą na usprawnionych połączeniach. Zrzućmy się wszyscy, a wszystkim się opłaci! Jesteś cyklistą? Zostań lobbystą!

Jak wziąć udział?

Darowizny należy wpłacać na konto bankowe m.st. Warszawy
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
23 10301508 0000 0005 5000 1004
W tytule przelewu koniecznie trzeba wpisać Darowizna na wynagrodzenia Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej.

Można też wpłacać gotówką w kasie dowolnego urzędu dzielnicy.