3Rady na odpady

3RADY NA ODPADY To kampania promująca ekologiczny styl życia dzięki zastosowaniu zasady 3R. Ma na celu zredukowanie ilości odpadów, w szczególności jednorazowych toreb foliowych. MASZ DOŚĆ WSZECHOBECNYCH, FRUWAJĄCYCH TOREB FOLIOWYCH... »

Kto jest kim?

Poniżej znajdziesz adresy i numery telefonów instytucji, które odpowiedzialne są za czystość i ochronę środowiska w Warszawie Biuro Urzędu m. st. Warszawy, podlega pod Prezydenta Miasta. Adres: pl. Starynkiewicza 7/9,02-015 Warszawa WWW:... »

Pisma - jak pisać

Jeśli zauważysz nieprawidłowości dotyczące np. wywózki śmieci czy braku pojemników do segregacji odpadów, powinieneś skierować pismo do odpowiedniego urzędu. - Twoje imię, nazwisko, pełny adres (dotyczy to także emaili - urzędy nie mają... »

Pisma - przykłady

Warszawa, dn. ... Spółdzielnia Mieszkaniowa ... Dotyczy: braku pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. ... Szanowni Państwo, W związku z brakiem urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów dla budynków należących do Spółdzielni... »

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Przepisy dotyczące odpadów na terenie Warszawy są zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy. Regulamin zaczął obowiązywać 1 września 2006 r. Zgodnie z nim, wszyscy warszawiacy zostają... »

Co oznacza zasada 3R?

3R - to prosta zasada ekologicznego podejścia do surowców i energii. Oznacza: 1. redukcję ilości opakowań i odpadów, 2. ponowne używanie tych, których nie udało się zredukować, 3. przetwarzanie surowców, których nie można użyć ponownie... »

2008.08.05: Studnie oligoceńskie nie są bez dna

dotyczy: ochrony zasobów wody oligoceńskiej Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zwraca się z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz skuteczniejszej ochrony zasobów wody oligoceńskiej. Powszechnie spotyka się takie naganne zachowania... »

Dodaj nowy artykuł