Statut Fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu

§ 1 1. Fundacja Centrum Zrównoważonego Transportu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Fundacja została ustanowiona przez Stanisława Tomasza Biegę... »

Dane Fundacji

Centrum Zrównoważonego Transportu CZT Nie Nie 0000486193 147025500 ul. Klaudyny 34/161 01-684 Warszawa ul. Nowogrodzka 46 lok.6 00-695 Warszawa tel/fax.: 0 48 22 621 77 77 e-mail: czt(at)zm.org.pl Fundacja Centrum Zrównoważonego... »

Władze Fundacji

- Krzysztof Rytel - Prezes Zarządu Fundacji - Stanisław Biega - Członek Zarządu Fundacji - Łukasz Bielecki - Członek Zarządu Fundacji - Wojciech Szymalski - Bogdan Rossa - Marcin... »

Dodaj nowy artykuł