2020.02.02: KDS ds. Ochrony Środowiska o szkodliwości technologii 5G

Wiosną 2019 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport nr ewid. 186/2018/P/17/082/LLU - po przeprowadzonej kontroli w zakresie ochrony obywateli przed promieniowaniem elektromagnetycznym "Działania organów administracji publicznej w... »

2016.10.04: Uwagi do projektu Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Do: Ministerstwo Rozwoju. Nawiązując do konsultacji projektu Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przekazujemy nasze uwagi do dokumentu. Fragment | Uwaga | Uzasadnienie Str. 13 – Megatrendy | Wśród kierunków zmian mających... »

2011.03.04: NSA: Nie można orzekać tylko na podstawie raportu OOŚ

Publikujemy fragment uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II OSK 602/09) z 18 listopada 2010 r. Sprawa dotyczy stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej ERA 20863 przy ul. Duracza w Warszawie, zaskarżonej przez... »

2008.12.21: O nowe standardy ochrony przed promieniowaniem

Do: - Stavros Dimas, Komisarz ds. Środowiska, - Catherine Day, Dyrektor Generalny ds. Ochrony Środowiska. Dotyczy: - nowych standardów unijnych dot. ochrony ludności przed promieniowaniem w zakresie częstotliwości radiowych. Działając w... »

2008.09.17: Wyrok na stację bazową przy Wejnerta

Sygn. akt IV SA/Wa 985/08. Dnia 17 września 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Laskowska Sędziowie Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska (spr.), Sędzia WSA Anna... »

2008.07.18: Najwyższa Izba Kontroli o elektrosmogu

Właściwe organy administracji publicznej - samorządowe i rządowe - nie były organizacyjnie i merytorycznie przygotowane do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, nie miały... »

2008.06.12: Stacja bazowa przy Abrahama uchylona

Sygn. akt IV SA/Wa 544/08. Dnia 12 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska (spr.), Sędziowie asesor WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska, asesor... »

2008.01.02: Stacje bazowe telefonii komórkowej a przezorność ekologiczna

Brakuje obecnie pełnego rozeznania odnośnie wpływu urządzeń emitujących PEM na ludzkie zdrowie. Wiele badań mówi o braku szkodliwości, a jednocześnie wiele wskazuje na ryzyko zdrowotne związane z biologicznym oddziaływaniem nietermicznym... »

Dodaj nowy artykuł