2008.09.23: Ul. Szeroka, Marecka, Zagańczyka, Załuskiego

Ulice Szeroka, Marecka, Zagańczyka i Załuskiego stanowią ciąg drogi powiatowej 4352W. Dla ruchu rowerowego szczególnie istotna jest ul. Załuskiego, ze względu na znajdujące się tu ważne cele podróży (szkoła, kościół). Jednocześnie jest to... »

2008.09.23: Ul. Wygonowa

Stan obecny -- droga gruntowa, którą prowadzi Szlak Rowerowy Bitwy Warszawskiej. Na odcinku od ul. Kościelnej do granicy lasu: budowa jezdni w standardzie ulicy o ruchu uspokojonym. Na odcinku przez las do wsi Nadma: zamknięcie drogi... »

2008.09.23: Ul. Wołomińska

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych - ulica klasy G. Obecnie jest to ulica o jezdni szerokości 6 m. Ze względu na: - ograniczone możliwości poszerzenia pasa drogowego; - gęsto... »

2008.09.23: Ul. Warszawska, Turowska

Docelowym rozwiązaniem powinna być wydzielona droga rowerowa wzdłuż linii kolejowej na całej jej długości w granicach miasta, co stworzyłoby wysokiej jakości trasę główną minimalizującą kolizje z wjazdami i ulicami poprzecznymi oraz... »

2008.09.23: Ul. Serwitucka

Obecnie ulica lokalna o minimalnym natężeniu ruchu samochodowego. W przypadku jednak budowy odcinka ulicy między ul. Moniuszki a Szymanowskiego i modernizacji do standardu zbiorczej, wskazane może być wytyczenie wydzielonej drogi rowerowej... »

2008.09.23: Ul. Ręczajska

Ulica łącząca centrum Kobyłki z drogą wojewódzką nr 634. Obecnie prowadzi też ruch na przejazd kolejowy, choć jest podporządkowana względem ciągu ul. Warszawska -- Jana Pawła II. Wąskie gardło stanowi odcinek Warszawska -- Osiedlowa... »

2008.09.23: Ul. Przyjacielska

Obecnie natężenie ruchu rowerowego na ul. Przyjacielskiej jest niewielkie, można się jednak spodziewać jego zwiększenia w przypadku rozbudowy osiedla Mareta zgodnie z planem miejscowym. Natężenie ruchu samochodowego również jest... »

2008.09.23: Ul. Orzeszkowej

Możliwe wytyczenie drogi rowerowej po południowej stronie jezdni, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem: - zawężenia jezdni do 6 m; - wykupu narożników skrzyżowania z ul. Narutowicza, tak by zapewnić... »

2008.09.23: Ul. Orszagha

Obecnie ulica o charakterze typowo lokalnym i niewielkim natężeniu ruchu samochodowego. W przypadku budowy planowanego bezkolizyjnego przejazdu pod/nad torami i przedłużeń ulicy Orszagha (w kierunku południowym - do Nadarzyńskiej; w... »

2008.09.23: Ul. Norweska, Graniczna, Nowa

Po północnej stronie torów kolejowych powinna powstać wysokiej jakości trasa główna minimalizująca kolizje z wjazdami i ulicami poprzecznymi i zapewniająca dogodne połączenie z Wołominem i Zielonką (i dalej przez Ząbki do Warszawy). Sposób... »

2008.09.23: Ul. Napoleona, Poniatowskiego

W zasadzie na całej długości ulicy dostępny teren pozwala zlokalizować drogę rowerową zarówno po wschodniej, ...jak i zachodniej stronie ulicy. Wydaje się jednak, że łatwiejsza i korzystniejsza byłaby realizacja drogi rowerowej po stronie... »

2008.09.23: Ul. Nadarzyńska

Budowa drogi rowerowej po północno-zachodniej stronie ulicy, w ramach planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 634. Wskazane byłoby wprowadzenie następujących zmian w projekcie firmy CGM Projekt: - Na skrzyżowaniu z ul. Hallera... »

2008.09.23: Ul. Nadarzyn

Zarówno studium, jak i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidują ścieżkę rowerową w ul. Nadarzyn. Należy jednak zwrócić uwagę, że zarezerwowana w planie szerokość ulicy w liniach rozgraniczających w niektórych miejscach... »

2008.09.23: Ul. Kościelna, Kraszewska

Na odcinku Załuskiego -- Wygonowa możliwe jest wykonanie jednokierunkowych dróg dla rowerów lub pasów rowerowych po obu stronach jezdni. Ze względu jednak na brak możliwości kontynuacji segregacji ruchu rowerowego na pozostałym odcinku i... »

2008.09.23: Ul. Jana Pawła II, Pieniążka, Marmo

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych, ulice Jana Pawła II, Pieniążka oraz Marmo są ulicami lokalnymi. Występuje na nich intensywny ruch rowerowy, zwłaszcza w rejonie przystanku... »

2008.09.23: Rezerwat Grabicz

Teren leśny wokół rezerwatu Grabicz, ograniczony od zachodu ulicami Żytnią, Żwirki i Wigury, Lipową i Sienkiewicza, powinien zostać zamknięty dla ruchu samochodowego (za wyłączeniem dojazdu do leśniczówki i ww. ulic). Wybrane drogi leśne... »

2008.09.23: Ul. Dworkowa

W ramach budowy ulicy budowa drogi rowerowej, prowadzonej konsekwentnie po jednej stronie ulicy, ze wskazaniem na stronę północną, tak by nawiązywała do projektu drogi rowerowej w ul. Mareckiej. Projekt należy skoordynować z projektem... »

2008.09.23: Ul. Brzozowa

Ulica lokalna, dogodny dojazd do szkoły. Pożadane rozwiązanie: uspokojenie ruchu. Uspokojenie ruchu jest szczególnie istotne w rejonie szkoły, do której wielu uczniów dojeżdża na rowerze, ...jednak można je docelowo wprowadzać na całej... »

Dodaj nowy artykuł