Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-277

Przewodnik po sekcji

Witamy w sekcji poświęconej ochronie Lasu Bielańskiego - najcenniejszego stołecznego rezerwatu, unikalnego reliktu prastarej puszczy w granicach miasta. Znajdziesz tu liczne dokumenty, pisma, relacje, listy, fotoreportaże i komentarze... »

Las Bielański w telewizji

Media od dawna towarzyszą lokalnej społeczności w trosce o niedostatecznie chroniony Las Bielański. Teksty prasowe na ten temat już dawno przestaliśmy liczyć (w sumie zajmują kilka metrów kwadratowych, wiele z nich można znaleźć na forum w... »

2022.11.11: Zabytek uznany za zbytek

Mija rok od delegalizacji dojścia do zabytkowej wieżycy (wentylatora) kolektora w Lesie Bielańskim. Ten zbudowany w początkach XX wieku intrygujący obiekt został formalnie odcięty od świata. Urzędnicy RDOŚ najwyraźniej zapomnieli o jego... »

2021.11.08: Ciężarówki niezbędne w rezerwacie?

Od ponad dekady instytucje odpowiedzialne za stołeczne rezerwaty obsadzają rowerzystów w roli czarnych charakterów odpowiedzialnych za dewastację Lasu Bielańskiego . Niewłaściwe zachowania wąskiej grupy użytkowników rowerów powinny... »

2021.10.01: O ochronie Lasu Bielańskiego bez przemilczeń – część II

W pierwszej części polemiki z artykułem „Kto chroni rezerwat przyrody Las Bielański" przypomniałem, że w choć fundamentalną rolę w powstaniu rezerwatu odegrały wartości społeczne, dziś są bagatelizowane. Zachowania bywalców Lasu... »

2021.09.01: O ochronie Lasu Bielańskiego bez przemilczeń – część I

Poniższy tekst jest pierwszą częścią polemiki z artykułem opublikowanym wiosną w ,,Naszych Bielanach” przez rzeczniczkę RDOŚ, która jednak zataiła przed czytelnikami swe miejsce pracy i pełnioną funkcję. Jej artykuł Kto chroni... »

2020.11.06: Co się skrywa za nowymi tablicami na ul. Dewajtis?

Przez sześć lat, jakie minęły od szkodliwego i bezprawnego przemeblowania ciągów pieszych wzdłuż ulicy Dewajtis, dzień w dzień dało się zaobserwować ich dysfunkcjonalność. Nowy chodnik okazał się niewystarczający, a likwidacja drugiej... »

2019.11.25: Naruszaj prawo by zostać burmistrzem – Grzegorz Schetyna milcząco potwierdza przepis na karierę w stolicy

Już ponad dwa lata czekamy, aż przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna odpowie nam, co sądzi o naruszeniach prawa przez członka tej partii Rafała Miastowskiego. A tymczasem ów były burmistrz Bielan nieprzerwanie podróżuje... »

2019.10.03: Jak obejść brak koniecznego pełnomocnictwa? Pokazał Rafał Miastowski

Skala nieposzanowania prawa i arogancja wobec społeczeństwa związane z budową chodnika przy ul. Dewajtis mimo upływu czasu nadal bulwersują. Zdobyliśmy nowe dokumenty, z których wynika, że gabinet prezydenta miasta miał pełną świadomość... »

2019.04.01: Już najwyższy czas nawodnić ten las

Już ponad 2 lata nie publikowaliśmy żadnych wieści z Lasu Bielańskiego, co niestety nie wynika z tego, że problemy najcenniejszego stołecznego rezerwatu przyrody ustały. Wręcz przeciwnie. Jeden z nich nawet się nasila, ale jest szansa by... »

2016.09.12: Dyktatura inwestora przy remoncie kolektora

Dobiega końca uszczelnianie kolektora przecinającego Las Bielański. Zezwalając na tę ingerencję instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody kolejny raz pokazały swoją beztroskę i uległość wobec żądań inwestora. W maju br. przy wjeździe w... »

2016.05.10: Najcenniejszy rezerwat czy terenowa rezerwa?

W czwartek mija termin zaopiniowania przez radę Warszawy projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Bielański". Projekt ten ma tak wiele wad, że powinien być gruntownie poprawiony. Świadczą o tym liczne opinie naukowców... »

2016.05.05: Nowa jezdnia czy rurociąg w rezerwacie? Czemu nie, gdy BOŚ tak chce!

Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy domaga się w rezerwacie przyrody Las Bielański lokalizacji nowej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem rezerwatu, obiektów sakralnych, edukacyjnych, kulturalnych i uniwersyteckich... »

2016.04.26: Plan ochrony Lasu Bielańskiego trzeba poprawić

Wracamy do tematu planu ochrony Lasu Bielańskiego. RDOŚ przedstawił jego kolejną wersję - po konsultacjach społecznych. Niestety, nie da się zaakceptować tego, w jaki sposób potraktował liczne uwagi społeczeństwa - negując lub ignorując... »

2016.03.21: Bardzo nietypowa niedziela palmowa

Przez ostatnich dziesięć lat niedziela palmowa oznaczała dla Lasu Bielańskiego samochodowy kataklizm połączony z pokazem łamania prawa, nieposzanowania przyrody i bliźnich. W tym roku było dużo lepiej – dzięki prewencyjnej akcji... »

2016.02.07: Ekspertyza nt. organizacji ruchu na ul. Dewajtis

Aby lepiej uzasadnić naszą skargę do sądu na decyzje GDOŚ w/s chodnika przy ul. Dewajtis zleciliśmy wykonanie profesjonalnej analizy różnych wariantów organizacji ruchu na ul. Dewajtis. Publikujemy niżej jej treść z kilkoma skrótami. Autor... »

2016.01.29: Niech ks. Stanisław Staszic odpoczywa w spokoju – apel do władz UKSW

Publikujemy wystąpienie radnej Joanny Radziejewskiej z wtorkowej sesji, na której rada Bielan jednogłośnie przyjęła bardzo ważne stanowisko uzależniające zgodę na uruchomienie linii autobusowej przez rezerwat od zdecydowanego ograniczenia... »

2016.01.26: Rada Bielan ws. dojazdu do obiektów przy ul. Dewajtis

w sprawie zaopiniowania „Koncepcji projektu stałej organizacji ruchu dla utworzenia przystanków autobusowych wraz z przystankiem krańcowym przy ul. Dewajtis” W związku z otrzymanym pismem Zarządu Transportu Miejskiego... »

2016.01.24: Krótka historia konfliktu UKSW z Lasem Bielańskim

Niedawne ujawnienie planów ZTM dotyczących autobusu w Lesie Bielańskim ponownie odświeżyło konflikt o to, co jest ważniejsze – wygoda studentów czy poszanowanie przyrody jako wspólnego dobra okolicznych mieszkańców. Ci pierwsi wyżej... »

2016.01.18: Jak Rada Bielan zaopiniuje autobus na ul. Dewajtis?

W najbliższych dniach Rada Bielan ma zaopiniować przystosowanie organizacji ruchu na ulicy Dewajtis do potrzeb linii autobusowej. Plany takie do zawsze budziły sprzeciw mieszkańców i radnych . Obecnie wszystko wskazuje na to , że już... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-277 | Dodaj nowy