Patryk Bielecki

Interesuję się transportem publicznym i planowaniem przestrzennym. Warszawa jest pięknym miastem, któremu brakuje jedynie uporządkowania, zmniejszenia zanieczyszczeń oraz poprawienia warunków do podróży transportem zbiorowym, rowerowym i... »

Karolina Krajewska

W ZM od 2008 r. Od kilku lat w zarządzie stowarzyszenia - obecnie w roli sekretarza. Na rozdaniu nagród KRZAKi 2014. Od urodzenia mieszkam na Pradze. Przewodnicząca Rady Kolonii Śliwice - jedynego organu samorządowego niższego szczebla na... »

Krzysztof Moreń

DJ - prezenter. Ekolog działający od lat 80-tych. Obecnie członek zarządu stowarzyszenia. Posiada duże doświadczenie w organizowaniu akcji bezpośrednich oraz procedurach administracyjnych i postępowaniach sądowych. Stale zaangażowany w... »

Maciej Roszkowski

W ZM od października 2002 r. - zajmuję się problematyką odpadową oraz koordynuję funkcjonowanie schroniska. - koordynować kampanię "Zielona butelka"; - stworzyć wraz z Melanią, Marcinem i Karolem raport na temat segregacji śmieci w... »

Maciej Sulmicki

W ZM od 2004 r., od 2015 do 2018 r. prezes stowarzyszenia. W latach 2014-2016 koordynowałem projekt "Miasta dla ludzi - współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców" , w którym Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu... »

Dr Wojciech Szymalski

W ZM od kwietnia 2004 r. - w latach 2011-2013 byłem prezesem; - jestem członkiem Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie; - koordynowałem projekt Centrum Zrównoważonego... »

Julia Bielecka

W ZM od 2004 r. - koordynatorka spotkań otwartych. - zawieszone studia na etnologii; - praca - Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. - obecnie wylęgiwanie sie w wyrku z "Faustem". - tel. 633 68 22 - email: noirelilith@wp... »

Stanisław Biega

Stanisław Biega - konsultant ds. transportu publicznego. Od wielu lat zaangażowany w sprawy ekologii człowieka (m.in. gospodarka odpadami, transport zrównoważony). Założyciel Zielonego Mazowsza w 1994 r. Członek honorowy stowarzyszenia. Z... »

Robert Buciak

Dołączyłem w lipcu 2014 roku na fali sukcesu pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego. Ta forma konsultacji społecznych zajmuje tak dużo czasu, że na razie w stowarzyszeniu zajmuję się głównie budżetem partycypacyjnym . Poza tym z racji... »

Aleksander Buczyński

W ZM od października 1998 r. - opiekuję się stroną internetową stowarzyszenia; - byłem przedstawicielem organizacji ekologicznych w Warszawskim Okrągłym Stole Transportowym; - uczestniczę w wybranych działaniach sekcji rowerowej... »

Marcin Jackowski

Nie jesteś jednak tak bezwolny, A choćbyś był jak kamień polny, Lawina bieg od tego zmienia, Po jakich toczy się kamieniach Czesław Miłosz, "Traktat moralny" [[a.Marcin_Jackowski]] elektropoczta: jack{at} zm.org... »

Dariusz Kraszewski

W Zielonym Mazowszu od sierpnia 2011 roku. Do ZM trafiłem z ogłoszenia :) - Pracuję na rzecz czystego powietrza w Warszawie w ramach kampanii Klimat bez sadzy. Więcej informacji na stronie: klimatbezsadzy.zm.org.pl - socjolog, propagator... »

Rafał Raffi Muszczynko

Raz na wozie, raz pod wozem. Urodziłem się w Warszawie 19.08.1983 r. Już od najmłodszych lat mogłem śmiało mówić, że "my sport is transport". Interesowałem się wszystkim, co ma koła: rowerami, samochodami, autobusami, pociągami, a nawet... »

Marcin 'Skeler' Myszkowski

Do napisania poniższego tekstu zostałem zmuszony przez władze stowarzyszenia "Zielone Mazowsze", które uznały, że członkowie stowarzyszenia powinni się przedstawić na stronie www - właściwie to się z tym zgadzam, dlatego piszę teraz ten... »

Krzysztof Rytel

Krzysztof Rytel - architekt. Wieloletni działacz ekologiczny. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Członek założyciel Zielonego Mazowsza, niegdyś jego prezes i członek zarządu. Stale aktywnie zaangażowany przede... »

Bartosz Seco Suchecki

W ZM od listopada 1998 r. - byłem koordynatorem sekcji rowerowej, staram się ogarnąć to, co się dzieje w sprawach rowerowych w Zielonym Mazowszu. - poprzez kontakty z mediami starałem się, aby o rowerach wciąż się mówiło i pisało... »

Karol Twarowski

W ZM od maja 2004 r. Zajmuję się sprawami związanymi z gospodarką odpadami w Warszawie: - uczestniczyłem w konsultacjach modernizacji oczyszczalni Czajka; - koresponduję z Zarządem Oczyszczania Miasta w sprawie pojemników do selektywnej... »

Magdalena Zowsik

W ZM od 1998 r. - zajmuję się rozwojem organizacji; - wspieram działania stowarzyszenia w zakresie odpadów - przyczynić się do wygrania grantu PHARE ("Rozwój organizacyjny Zielonego Mazowsza jako przygotowanie do pracy nad transportem... »

Dodaj nowy artykuł