Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-70

2010.12.10: Rozbudowa spalarni uchylona

Dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 5.09.2009 umarzającą postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Prezydenta Miasta St. Warszawy z dnia 16.06.2009r., ustalającej... »

2010.10.20: Ekologiczne warsztaty dla nauczycieli

Zielone Mazowsze serdecznie zaprasza nauczycieli szkół gimnazjalnych z województwa mazowieckiego do udziału w bezpłatnym warsztacie na temat ekologicznego postępowania z odpadami. Na warsztacie powiemy, dlaczego recykling jest ważny, ale... »

2010.10.18: Barcelona według Warszawiaka

Podczas niedawnej wizyty w Barcelonie nie mogłem nie zauważyć kilku rzeczy, które czynią miasto bardziej przyjaznym dla jego mieszkańców i turystów. Niektóre z nich aż waliły po oczach kogoś, kto przyzwyczaił się do warszawskiej... »

2010.09.12: Konkurs dla szkół

Serdecznie zapraszamy wszystkie gimnazja w województwie mazowieckim do wzięcia udziału w konkursie - "Szkoła - lider selektywnej zbiórki odpadów" Zadanie konkursowe będzie polegało na pozyskaniu do udziału w selektywnej zbiórce oraz jej... »

2010.09.08: Zaproszenie do konkursu: Gmina - lider selektywnej zbiórki

Serdecznie zapraszamy gminy województwa mazowieckiego do udziału w konkursie Gmina - lider selektywnej zbiórki odpadów pod honorowym patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie! Konkurs organizowany jest na terenie trzech województw... »

2010.05.11: Padła pierwsza spalarnia z listy ministerstwa

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, podjął decyzję o odstąpieniu od budowy spalarni w tym mieście. Jest to pierwsza spalarnia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o której wiadomo już na pewno, że nie... »

2010.03.04: Dlaczego nie warto budować spalarni odpadów komunalnych?

Koszty budowy i funkcjonowania spalarni są najwyższe w porównaniu z innymi metodami utylizacji odpadów komunalnych: recyklingu, kompostowania i składowania. Co więcej, koszty te stale rosną z powodu coraz bardziej zaostrzanych przepisów i... »

2009.04.08: Wnioski do decyzji ws. rozbudowy spalarni ZUSOK na Targówku

Dariusz Piechowski Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta St. Warszawy Plac Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa Na wstępie pragniemy podkreślić, że rozbudowa spalarni odpadów komunalnych na terenie ZUSOK wbrew stwierdzeniom z... »

2009.03.24: Spalarnia za 600 mln przegrała z wybiegami dla psów

Warszawa przygotowuje wielki projekt z dziedziny gospodarki odpadami. Kosztem aż 600 mln zł spalarnia odpadów komunalnych w ZUSOK na Targówku ma zostać rozbudowana ośmiokrotnie (obecnie spala 43 tys. ton rocznie, a ma aż 320 tys. ton... »

2008.10.21: Plan nieGospodarności Odpadami

Projekt PGO zakłada nieosiągnięcie określonego unijną dyrektywą o odpadach opakowaniowych poziomu recyklingu w 2015 roku, co spowoduje obciążenie Warszawy karami. Projekt nie przybliża również miasta do realizacji planowanej nowej... »

2008.07.29: Odpowiedź Biura Ochrony Środowiska

Warszawa, dnia 25 lipca 2008 r. Do: Pan Adam Piwocki W odpowiedzi na Pana pytania w sprawie segregacji odpadów na terenie m. st. Warszawy, informuję co następuje: 1. Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i... »

2008.07.19: Dosłowna umowa na umowną segregację

Kilka dni temu opublikowaliśmy otrzymany z Biura Ochrony Środowiska przekrojowy materiał o segregacji odpadów. Dobrym jego uzupełnieniem będzie spojrzenie na problem z drugiej strony - obszerny i ciekawy list naszego czytelnika. Oto... »

2008.07.14: Co w stołecznych śmieciach piszczy?

Choć stołeczny Regulamin utrzymania porządku i czystości uchwalony dwa lata temu obowiązuje już od ponad roku, to trudno nie mieć obaw o realizację wymaganych poziomów odzysku surowców odpadowych. Nie brakuje wszak przykładów fikcyjnego... »

2008.02.27: Kto podrzucił białemu mnichowi żółtego garbusa?

Szanowni Ekoterroryści! Ostatniej niedzieli odwiedziłem „kolebkę Bielan” by na własne oczy zobaczyć, czy reklamowany w mediach pokaz Wołodyjowskiego w habicie na wieży pokamedulskiego kościoła zasługuje na takie zainteresowanie... »

2008.01.31: Sprawozdanie z kampanii Eko-torba

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Eko-torba: kampania edukacyjna na rzecz toreb wielokrotnego użytku w okresie od 01.11.2007 do 31.12.2007, określonego w umowie nr 614, zawartej w dniu 18 grudnia 2007 r. pomiędzy... »

2008.01.10: Miliard euro na spalanie, zero na zapobieganie powstawaniu odpadów

Do: Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego; Pan Maciej Nowicki, Minister Środowiska. Niżej podpisani przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych wnoszą o wykreślenie z Listy projektów indywidualnych PO... »

2008.01.08: Darmowe wysypisko śmieci na Bielanach zaprasza

Temat dzikich wysypisk śmieci na Bielanach poruszaliśmy wielokrotnie . Po interwencjach miejscowych społeczników przez mniej więcej 2 lata w rejonie ul. Prozy na Młocinach, po stronie Wisły niebezpieczeństwo wydawało się zażegnane... »

2007.11.04: Selektywna zbiórka opakowań w hipermarketach

Monitoring sklepów wielkopowierzchniowych pod kątem przestrzegania obowiązku posiadania ogólnodostępnych urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych - na terenie województwa mazowieckiego. Opracowanie zostało wykonane w formie... »

2007.10.27: Przestrzeganie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Monitoring sklepów ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym pod kątem przestrzegania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na terenie województwa mazowieckiego. Opracowanie zostało wykonane w... »

2007.10.18: Analiza Gospodarki Odpadami w Warszawie

Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, w ramach projektu pt. Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi, realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-70 | Dodaj nowy