Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-70

2020.11.08: Sąd podtrzymał nakaz usunięcia nielegalnych odpadów w Boguszkowie

Pomimo, że już powoli mija 6 rok od zeskładowania odpadów w Boguszkowie na działce nr ew. 337 , to idziemy do przodu. W dniu 14 października 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję SKO w Radomiu, która... »

2020.01.21: ROP a sprawa butelek zwrotnych

Od dłuższego czasu staramy się o przywrócenie przynajmniej minimalnych standardów w zakresie opakowań zwrotnych . Najbardziej rzeczowej odpowiedzi udzieliło póki co Ministerstwo Środowisko, odnosząc się do prac nad nowym systemem... »

2019.12.19: Co słychać w Boguszkowie

W lutym 2020 r. minie już 5 lat, odkąd 2400 ton odpadów (nie są masą obojętną) nielegalnie zalega we wsi Boguszków (powiat kozienicki) na działce nr 337. O składowanych tam popiołach i przyzwoleniu wójta gminy Magnuszew na ten proceder... »

2018.07.05: Trochę mniej nielegalnych popiołów w Boguszkowie dzięki grzywnie dla wójta

O problemie nielegalnego składowania popiołów we wsi Boguszków i przyzwoleniu wójta gminy Magnuszew (powiat kozienicki) pisaliśmy w lutym ub.r.. Nasze stowarzyszenie nadal z uwagą śledzi rozwój wydarzeń w tej sprawie. Wójt gminy Magnuszew... »

2017.02.28: Brudy wychodzą na wierzch w Boguszkowie

Zielone Mazowsze postanowiło zainteresować się składowaniem popiołów (odpadów - kod 10 01 80) na publicznych i prywatnych działkach w południowomazowieckiej wsi Boguszków (gmina Magnuszew, powiat kozienicki). Boguszków objęty jest ochroną... »

2016.10.04: Uwagi do projektu Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Do: Ministerstwo Rozwoju. Nawiązując do konsultacji projektu Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przekazujemy nasze uwagi do dokumentu. Fragment | Uwaga | Uzasadnienie Str. 13 – Megatrendy | Wśród kierunków zmian mających... »

2016.05.12: Śmieciowa (r)ewolucja

Rozpoczyna się seria spotkań konsultacyjnych na temat zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, jakie mają nastąpić od 2017 roku. Wzięliśmy udział w jednym z nich. Według zaleceń dyrektyw unijnych w 2015 roku Warszawa miała... »

2014.03.05: Włącz obieg szarej wody!

Myśląc o nowym budynku, a nawet o przebudowaniu posiadanego budynku lub mieszkania, warto zadbać o to, aby oszczędnie gospodarować wodą. Obecnie nasz sposób wykorzystywania wody w mieszkaniach jest bardzo prosty – wszystko co... »

2014.02.28: Ministerstwo Środowiska znów zawaliło obowiązek względem UE

Do dnia 12 grudnia 2013 r. wszystkie kraje członkowskie miały obowiązek przesłać do Komisji Europejskiej przygotowane przez siebie krajowe programy zapobiegania powstawaniu odpadów. Polskie Ministerstwo Środowiska nie wywiązało się z tego... »

2013.07.08: Zamiast płacić i płakać, sprzedaj!

Wiele już lamentów wylano nad kwestią drastycznej podwyżki kosztów odbioru odpadów w związku z wejściem w życie 1 lipca 2013 roku tzw. rewolucji śmieciowej, czyli przejęcia przez wszystkie polskie gminy zadań związanych z odbiorem odpadów... »

2013.06.07: IV Imieniny Joli Bord

Już jutro kolejne Imieniny Joli Bord, czyli piknik sąsiedzki na Żoliborzu - jak zwykle jesteśmy obecni. Spotykamy się w sobotę 8 czerwca na skwerze Kompani Żniwiarz tuż za kinem Wisła. Zaczynamy od 13. Przekażemy wszystkim chętnym trzy... »

2013.01.18: Uwagi do regulaminu utrzymania czystości i porządku

Uwagi złożone zostały 4 stycznia 2013 r. w ramach konsultacji projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy. Ze względu na termin konsultacje te... »

2012.06.21: Zielone Mazowsze na III Imieninach Joli Bord

W sobotę 16 czerwca na placu za kinem Wisła zorganizowaliśmy kolejne warsztaty ekologiczne. Zgodnie z planem o godzinie 14 rozdaliśmy 35 testów z dwunastoma pytaniami oraz dodatek w postaci instrukcji pt. Trzy bardzo dobre rady na odpady... »

2012.06.20: Końcowe spotkanie projektu ICAMS

W dniach 4-8 czerwca 2012 r. w siedzibie Instytutu ds. Migracji i Repatriacji w Oerlinghausen (Nadrenia Płn-Westfalia) odbyło się spotkanie finalizujące projektu Improving the environmental communication and awareness of migrants and... »

2012.06.04: Uwagi do projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

ODP/11/0103/04/KR. Uwagi do projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO) województwa mazowieckiego i dokumentów towarzyszących złożone w ramach konsultacji społecznych 2012.05.10. Przy prognozowaniu zmian w zakresie gospodarki... »

2011.10.31: Spotkanie projektu partnerskiego ICAMS w Warszawie

W dniach 21-24.IX. br Zielone Mazowsze gościło w Warszawie uczestników Projektu Partnerskiego Grundtviga ICAMS [[en.icams-intro-10b]]. W środę, 21.09.2011 spotkaliśmy się na nieoficjalnej kolacji na Starym Mieście. Czwartek, 22.09.2011... »

2011.06.07: Wyniki konkursu dla szkół pt. Liderzy selektywnej zbiórki odpadów

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu dla szkół "Liderzy selektywnej zbiórki odpadów" ogłoszonego w zeszłym roku. Konkurs był podzielony na dwa podkonkursy: 1) Dla szkół znajdujących się na terenie gmin, w których nie jest prowadzona... »

2011.06.07: Zielone Mazowsze na Imieninach Joli Bord

W sobotę 4 czerwca w parku na tyłach kina Wisła, podczas pikniku "Imieniny Joli Bord" Zielone Mazowsze zorganizowało warsztaty i konkursy ekologiczne pod hasłem ,,Jak uniknąć odpadów - dobre rady na odpady''. Przedstawiamy krótką relację... »

2011.06.03: Zapraszamy na imieniny

Zapraszamy do udziału w festynie "Imieniny Joli Bord" , który odbędzie się w sobotę, 4 czerwca na skwerze na tyłach kina Wisła. Początek pikniku przewidziany jest na godzinę 13. Podczas pikniku będziemy prowadzić warsztaty ekologiczne pod... »

2011.06.02: Zapraszamy na podsumowanie projektu Liderzy selektywnej zbiórki odpadów

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów na konferencję kończącą mazowiecką część projektu „Liderzy selektywnej zbiórki odpadów”. Konferencja odbędzie się 13 czerwca od godziny 13 w budynku na ul. Nowogrodzkiej 46 m.6 w... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-70 | Dodaj nowy