Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-159

2006.12.08: Estakady dla tramwajów, nie dla samochodów

W zeszłym roku pisaliśmy o szybkim tramwaju Hlubočepy - Barrandov jako przykładzie nowoczesnego rozwiązania transportowego z Pragi. Dzisiaj przedstawiamy linię tramwajową na osiedle Modřany - przykład rozwiązania znacznie bardziej... »

2006.09.26: Brakujące przystanki linii 197 - interwencja tym razem ostatnia

DO: Pan Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji dotyczy: wielomiesięcznej zwłoki ZTM z poprawą warunków korzystania z linii 197 na Woli (braku przystanków) Szanowny Panie! Doceniając zaangażowanie Biura Drogownictwa i... »

2006.07.02: Przypomnij drogowcom o ścieżce na moście Grota

Toczy się postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej. Na rozprawie 2 czerwca przedstawiciele GDDKiA stwierdzili, że jest za wcześnie, by rozstrzygać o takich szczegółach jak np... »

2006.05.19: Potrzebna wiata przystankowa na Aluzyjnej

Pismo skierowano dnia 19 maja do: - Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, - Zarządu Transportu Miejskiego. Zwracam się z wnioskiem o ustawienie wiaty przystankowej na przystanku Aluzyjna. Z tym postulatem... »

2006.04.20: Na Tunelowej przystanek, na Krzyżanowskiego spotkanie

W odpowiedzi na Pana wystąpienie w sprawie lokalizacji przystanków autobusowych na ul. Tunelowej, w rejonie ul. Kolejowej oraz w rejonie ul. Kasprzaka, uprzejmie informuję, że po ponownym przeanalizowaniu zaopiniowałem pozytywnie... »

2006.04.10: Linia 197 wciąż bez przystanków

Do: Sz. Pan Mieczysław Reksnis Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy. Dotyczy: braku przystanków linii 197 w kierunku północnym przy ul. Kolejowej i Kasprzaka oraz negatywnego stanowiska Inżyniera Ruchu w tej sprawie... »

2006.02.27: Inżynier Ruchu kontra pasażerowie ZTM

Do: mgr inż. Janusz Galas Inżynier Ruchu m. st. Warszawy. Dotyczy: negatywnych opinii Inżyniera Ruchu dla zmian komunikacyjnych ZTM. Szanowny Panie Inżynierze! Do biura Rzecznika wpływają postulaty i skargi pasażerów na wymienione niżej... »

2005.12.06: Dwugłos na temat przystanku kolejowego Targowa

Z wielkim zainteresowaniem zapoznałem się z Pańskimi wnioskami dotyczącymi przekształcenia układu komunikacyjnego w rejonie ul. Targowej, Zamoyskiego i Kijowskiej w Warszawie. Większość z zaproponowanych przez Pana rozwiązań nie budzi... »

2005.11.25: Wnioski do planu rejonu dworca Wschodniego

Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze", działając w interesie społecznym i w ramach swoich celów statutowych, składa następujące wnioski do wymienionego planu. Plan powinien uwzględniać lokalizację przystanku kolejowego Warszawa Targowa na... »

2005.07.27: Pismo do Tramwajów Warszawskich w sprawie planowanych inwestycji

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za przesłany materiał na temat dwóch inwestycji, dla których ubiegają się Państwo o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Obydwa przedsięwzięcia, tj. rozbudowę trasy tramwajowej Bemowo... »

2005.07.26: Dodatkowe informacje o projektach tramwajowych

Szanowni Państwo, Z przyjemnością przyjęliśmy fakt umieszczenia na Państwa stronach internetowych informacji o naszych projektach oraz o konsultacjach społecznych. Myślę - zresztą podobnie jak Państwo, iż takie konsultacje są niezbędne... »

2005.06.19: Konsultacje tramwajowe

Tramwaje Warszawskie zamierzają ubiegać się o wsparcie finansowe Unii Europejskiej w dwóch projektach: modernizacji trasy w alejach Jerozolimskich na odcinku pętla Banacha - pętla Gocławek oraz budowa połączenia pętli Nowe Bemowo z trasą w... »

2005.05.27: Korespondencja w sprawie korekty lokalizacji przystanków ZTM

Otrzymałem zgłoszenia od pasażerów komunikacji miejskiej wskazujące na niekorzystne usytuowanie przystanków autobusowych w niektórych miejscach w Warszawie. Proszę o rozpatrzenie następujących postulatów co do zmiany lokalizacji... »

2005.05.16: Szczyt marnotrawstwa

Władze stolicy uznały chyba swoją porażkę w walce z naklejaniem nielegalnych ogłoszeń na przystankach. A może w ogóle nie były do walki z tym procederem przekonane? Do takiego wniosku skłania mnie masowe rozklejanie plakatów informujących... »

2005.04.20: Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Gdynia nie dla SKM w Warszawie?

Właśnie dobiegają końca konsultacje społeczne modernizacji linii kolejowej E-65, w której inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Linia ma być całkowicie przebudowana na odcinku od Warszawy Wschodniej do Gdyni Chyloni. Społeczny... »

2005.03.16: Wydłużenie godzin kursowania i zmiana krańca linii 511

W związku z uruchomieniem już w grudniu 2004 r. linii 511 z Placu Wilsona do krańca Buków, pragnę serdecznie podziękować za przychylenie się do postulatów mieszkańców ulicy Aluzyjnej jak najszybszego uruchomienia tej linii. Jednocześnie... »

2005.03.11: Schody dla... samochodów

Zdjęcia zostały wykonane na węźle komunikacyjnym Andel, w południowo-zachodniej części centrum Pragi. Aby uspokoić ruch w rejonie przystanków tramwajowych, jezdnia została podniesiona niemal do wysokości chodnika. Schodki wymuszają na... »

2004.12.22: Niepełnosprawni w ruchu drogowym - rekomendacje WOST

Rekomendacje zostały przyjęte na VII spotkaniu WOST w dniach: 1, 8, 25 października, 9 i 22 listopada oraz 21 grudnia 2004 r. W większości krajów świata stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających samodzielne i bezpieczne... »

2001.07.03: Pasy tramwajowo-autobusowe na moście Śląsko - Dąbrowskim

Obecnie Trasą W-Z w godzinie szczytu przejeżdża 9700 osób komunikacją publiczną i 4700 osób samochodami. Te ostatnie powodują korki, w których grzęzną także autobusy i tramwaje. Oznacza to, że 1/3 osób blokuje wszystkich. Przeznaczmy po... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-159 | Dodaj nowy