Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-683

2008.06.23: Ruch rowerowy na Białołęce zmierzony

Pomiary ruchu rowerowego na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy prowadzone były w maju i czerwcu 2008 r. w ramach prac nad koncepcją sieci tras rowerowych dla tej dzielnicy. Celem pomiarów było wytypowanie głównych potoków ruchu... »

2008.06.20: Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury

W piątek, 20 czerwca spotkaliśmy się w Ministerstwie Infrastruktury z autorami tworzonego właśnie rozporządzenia, które zastąpi obecne rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie... »

2008.06.20: Postulaty zmian prorowerowych w Śródmieściu

SRN/08/0435/01/MS Do: Artur Kucharski, Koordynator ds. Transportu Rowerowego Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Dotyczy: ścieżek rowerowych i ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych. Nawiązując do spotkania w Urzędzie Dzielnicy... »

2008.06.14: Dekada szybko się nie skończy

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pisma w sprawie nierozwiązywania problemów , które zostały zgłoszone prawie dwa lata temu i, co więcej, doczekały się względnie szybkiej odpowiedzi, w której stwierdzono, że zostaną rozwiązane. Jak... »

2008.06.12: Wypadki spowodowane przez rowerzystów w 2007 r.

Na posiedzeniu Parlamentarnej Grupy Rowerowej 12 czerwca 2008 r. nadkomisarz Armand Konieczny, naczelnik wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, przedstawił najnowsze dane ogólnopolskie o wypadkach... »

2008.06.11: Wyniki całodniowego pomiaru ruchu rowerowego na Białołęce

Celem całodniowego pomiaru ruchu rowerowego było zbadanie rozkładu dobowego natężenia ruchu rowerowego na terenie dzielnicy Białołęka, a w szczególności wytypowanie godzin szczytowego natężenia ruchu. Pomiar został przeprowadzony na... »

2008.06.05: Wyniki ankiety rowerowej z Wołomina

Ankieta, prowadzona w ramach konsultacji społecznych koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Gminy Wołomin , dostępna była w wersji internetowej w dniach od 16 stycznia do 17 maja 2008 r. Do ankiety prowadziły dowiązania ze... »

2008.06.04: Każdy dzień jest dniem Ziemi

Warszawa, dn. 31 maja 2008 r. Do: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie Dotyczy: dróg rowerowych przy al. Jerozolimskich w okolicy C.H. Reduta i Blue City. Szanowni Państwo! Na podstawie Zarządzenia nr 380/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dn... »

2008.06.03: Postulaty sieci Miasta dla rowerów przekazane rządowi

3 czerwca w Sejmie odbyło się drugie spotkanie Parlamentarnej Grupy Rowerowej i inicjatywy Miasta dla Rowerów - tym razem z przedstawicielami rządu. W spotkaniu na zaproszenie pani poseł Ewy Wolak udział wzięli m.in.: wiceminister... »

2008.05.31: Dziesięć lat minęło...

Warszawska Masa Krytyczna skończyła w tym miesiącu dziesięć lat. Pierwsza odbyła się w maju 1998 r. Zbiórka na Krakowskim Przedmieściu. Nawet poszerzony chodnik nie mieścił tylu rowerzystów, gromadzili się więc też na ulicy. Do Masy... »

2008.05.30: Azyl na rondzie Starzyńskiego - sprawa w toku

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich na nasze pismo w sprawie azylu dla pieszych i rowerzystów . Od: Zarząd Dróg Miejskich. W odpowiedzi na Państwa pismo nr SRN/08/0401/01/MS z dnia 25.02.2008r., jaki i pismo... »

2008.05.29: Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Olbrachta

W związku z wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Olbrachta do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu: Planowana sieć tras rowerowych powinna... »

2008.05.26: Cmentarz Północny a sprawa rowerowa

Wcześniejsze pismo Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego można yć tutaj. Niestety nie przyniosło ono spodziewanego skutku; mamy nadzieję, że poniższe argumenty okażą się bardziej przekonujące. Do: Pani... »

2008.05.26: Uwagi dot. planowanego remontu trasy tramwajowej W-Z

ZM/08/0431/01/HP-MS Do: Tramwaje Warszawskie Odnosząc się do zamówień publicznych Tramwajów Warszawskich w sprawie modernizacji trasy tramwajowej W-Z, wnosimy o poprawienie niżej opisanych rozbieżności pomiędzy treścią zamówienia a... »

2008.05.26: Wnioski dot. przebudowy ulicy Grzybowskiej

Do: Zarząd Dróg Miejskich, Sz. P. Janusz Galas - Inżynier Ruchu m.st. Warszawy Trzecią wersję przebudowy ulicy Grzybowskiej opiniujemy negatywnie i proponujemy powrót do koncepcji nr 1 lub 2 oraz szczegółowe dopracowanie jednej z nich... »

2008.05.22: Segregacja czy integracja?

W świadomości decydentów, dziennikarzy a także opinii publicznej utrwaliło się hasło "ścieżki rowerowe". Stało się ono pojęciem - wytrychem. Budowa "dróg rowerowych" jest zgłaszana jako postulat przez środowiska rowerzystów. O ścieżkach... »

2008.05.21: Warszawskiej internetowej mapy ścieżek na razie nie będzie

Poniżej przedstawiamy odpowiedź na nasze pismo w sprawie internetowej mapy warszawskich ścieżek rowerowych . W nawiązaniu do pisma znak sprawy SRN/08/0426/01/MS z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotyczącego mapy ścieżek rowerowych w Internecie... »

2008.05.21: Przejezdność ścieżki na Kadetów/Wał Miedzeszyński

Do: Zarząd Dróg Miejskich dotyczy: ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu Kadetów/Wał Miedzeszyński W związku z napływającymi do nas skargami rowerzystów na utrudnienia w ruchu rowerowym wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego spowodowane parkowaniem... »

2008.05.19: Warszawa dla rowerów?

Dziś w Biurze Drogownictwa i Komunikacji m. st. Warszawy (BDiK) odbyło się spotkanie pani Karoliny Malczyk, pełnomocnik prezydenta miasta ds. społecznych, odpowiedzialnej za koordynację działań rowerowych, z osobami wyznaczonymi przez... »

2008.05.16: Szansa na poprawę ścieżek rowerowych przy estakadach bielańskich?

rada techniczna w Zarządzie Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 2008.04.30 Dot.: rekonstrukcji i korekty przebiegu ścieżek rowerowych pod estakadami bielańskimi W siedzibie ZDM dnia 30.04.2008 roku, przeprowadzono spotkanie z udziałem:... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-683 | Dodaj nowy