Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-683

2007.12.14: Bezpłatny przewóz rowerów w Warszawie

Już od trzech lat w Warszawie można przewozić rowery wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. W lipcu 2004 roku, dzięki staraniom Zielonego Mazowsza, Zarząd Transportu Miejskiego zezwolił na przewóz rowerów w autobusach i tramwajach... »

2007.12.12: Warsztaty rowerowe w Tarnowskich Górach

W dniach 11-12 grudnia 2007 r. Marcin Hyła (Miasta dla Rowerów) i Aleksander Buczyński (Zielone Mazowsze) przeprowadzili w Tarnowskich Górach warsztaty na temat tworzenia strategii rozwoju ruchu rowerowego. Wtorek był dniem wykładowym... »

2007.12.11: Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie w konkursie Orlenu

Działania ZM na rzecz infrastruktury rowerowej i nasz projekt Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie [[rso.rso]] biorą udział w konkursie inicjatyw "Bezpieczne Drogi 2007". Ważnym czynnikiem w ocenie inicjatyw jest poparcie Internautów... »

2007.12.06: Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom

6 grudnia na Politechnice Warszawskiej odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport 2007 pod hasłem Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem - przybyło ok. 200 osób. Wygłoszono 15... »

2007.12.05: Koordynator rowerowy z Hagi w Warszawie

W dniach 3 - 6 grudnia Warszawę odwiedza pan Tristan Martin - koordynator rowerowy Hagi. Jest on haskim odpowiednikiem Stanisława Plewaki, pełnomocnika prezydenta Warszawy ds. rozwoju transportu rowerowego. Celem tej kilkudniowej wizyty... »

2007.11.28: Platforma dla Warszawy a rowery

Z okazji rocznicy wyborów samorządowych podsumowaliśmy pierwszy rok rządów pani prezydent Hannę Gronkiewicz - Waltz w zakresie komunikacji rowerowej. Warto przypomnieć, że program wyborczy Platforma dla Warszawy zawierał obszerny rozdział... »

2007.11.18: Bezpieczeństwo ruchu rowerowego w Warszawie 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że w naszej witrynie dostępny jest nowy raport - mapa bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Warszawie. Na podstawie danych o ponad 500 wypadkach i kolizjach z udziałem rowerzystów, do których doszło w Warszawie w ciągu... »

2007.11.15: Wniosek o ponowne rozpoznanie wniosku

Do: Rzecznik Praw Obywatelskich. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, reprezentowane przez adwokata Piotra Wiercińskiego. Sygnatura akt: RPO-559955-VI/07/TF. Działając w imieniu mojego mocodawcy, Stowarzyszenia Zielone Mazowsze... »

2007.11.10: O konsultacjach rowerowych w Warszawie

W Warszawie rozwiązania dla ruchu rowerowego konsultowane są ze środowiskiem rowerzystów. Teoretycznie taki obowiązek istniał od 1996 r., jednak praktyczne procedury postępowania zostały wypracowane w ciągu ostatnich 2-3 lat... »

2007.10.16: O sensowne zakresy projektów inwestycji miejskich

Do: Sz. Pan Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego. Dotyczy: transportu rowerowego w obecnie przygotowywanych inwestycjach miejskich. Szanowny Panie Pełnomocniku! Zwracamy się z prośbą o... »

2007.10.15: Zielone Mazowsze również w Wołominie

Uprzejmie informujemy, że stowarzyszenie Zielone Mazowsze podpisało umowę z Gminą Wołomin na opracowanie Koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych na obszarze Gminy Wołomin na lata 2007-2013. Opracowanie ma składać się z 3 części... »

2007.10.15: Czy bielański ratusz otworzy się dla rowerów?

DO: Pan Rafał Miastowski, Członek Zarządu Dzielnicy Bielany dotyczy: pisma UD-III-WIR/5544/GR-038/IN/1456/07 z 3 września 2007 r. Dziękujemy za zapowiedź umieszczenia stojaków przed nowym ratuszem Bielan. Chcielibyśmy jednak wiedzieć, czy... »

2007.10.14: Zapraszamy na www.rower.zm.org.pl

Zapraszamy na nową witrynę w naszym portalu internetowym: http://www.rower.zm.org.pl z której dowiesz się: - gdzie zgłaszać typowe problemy na ścieżkach rowerowych; - które urzędy odpowiadają za budowę i utrzymanie ścieżek; - jak... »

2007.10.04: Paryż wart jest roweru

Zgodnie z obietnicą, po relacji z Kolonii przedstawiam aktualny stan udogodnień dla rowerów w Paryżu. Do relacji musi się też wkraść trochę informacji o komunikacji publicznej i selektywnej zbiórce odpadów, jako że to ostatnio jeden z... »

2007.09.27: Nad wodą kolońską

Po powrocie z podróży po kilku większych miastach Europy Zachodniej, chciałbym podzielić się wrażeniami i podpatrzonymi pomysłami, które zostały tam wdrożone w życie. Na początek Kolonia, w której nawet w przeciągu kilkunastu godzin daje... »

2007.09.24: Organizacja ruchu rowerowego w rejonie Traktu Królewskiego

Do: Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Transportu Rowerowego. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Dróg Miejskich przetargu (NDZP/183/PN/132/07) na: Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w obszarze ograniczonym ulicami:... »

2007.09.16: Praski Piknik Rowerowy

16 września, z inicjatywy Praskiej Grupy Rowerowej, nad jeziorkiem Balaton na Gocławiu odbył się Praski Piknik Rowerowy, współorganizowany przez Zielone Mazowsze i Urząd Dzielnicy Praga Południe. Na stoisku Zielonego Mazowsza można było... »

2007.09.03: Bielańskie stojaki odroczone

Jedna z odpowiedzi U.Dz. Bielany na pismo Warszawa, 2007-09-03 DO: Zielone Mazowsze W odpowiedzi na pismo znak ROW-07-0013-01 w części dotyczącej projektu ratusza i zapewnienia parkingów dla rowerów lub przechowalni rowerów (rozdz. III... »

2007.08.22: Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Przyczółkowej

W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu dotyczących organizacji ruchu rowerowego: 1. W par. 13 ust. 1 pkt. 5 ścieżka rowerowa oznaczona na... »

2007.08.13: Nad rowerowym Dunajem

Wizyta w Wiedniu napawa warszawskiego rowerzystę zadumą. W stolicy jednego z najbogatszych państw Unii Europejskiej nikt chyba nie słyszał o tak modnej w Warszawie kostce bauma (chodniki również są asfaltowe), a spójny system dróg... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-683 | Dodaj nowy