Artykuły: 1-20 | 21-35

2010.12.19: Zażalenie na postanowienie o natychmiastowej wykonalności spalarni

W uzupełnieniu informacji o uchyleniu decyzji środowiskowej dla rozbudowy spalarni śmieci na Targówku , publikujemy zażalenie Zielonego Mazowsza na postanowienie nadające tej decyzji tryb natychmiastowej wykonalności (też już uchylone... »

2010.12.10: Rozbudowa spalarni uchylona

Dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 5.09.2009 umarzającą postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Prezydenta Miasta St. Warszawy z dnia 16.06.2009r., ustalającej... »

2010.06.01: Odpadają kolejne spalarnie odpadów

Niedawno informowaliśmy o decyzji prezydenta Olsztyna o rezygnacji z budowy spalarni odpadów i zastąpienia jej ponad dwukrotnie tańszym zakładem mechaniczno - biologicznym. Teraz docierają do nas dalsze pozytywne informacje. Wojewódzki... »

2010.05.11: Padła pierwsza spalarnia z listy ministerstwa

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, podjął decyzję o odstąpieniu od budowy spalarni w tym mieście. Jest to pierwsza spalarnia z listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o której wiadomo już na pewno, że nie... »

2010.04.12: Prezydent Warszawy odpowiada na list otwarty w sprawie spalarni

6 kwietnia otrzymaliśmy odpowiedź na nasz list otwarty w sprawie rozbudowy spalarni odpadów komunalnych na Targówku z 11 lutego : Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Zastępca Prezydenta. Do: Prezes Stowarzyszenia Zielone Mazowsze... »

2010.03.04: Dlaczego nie warto budować spalarni odpadów komunalnych?

Koszty budowy i funkcjonowania spalarni są najwyższe w porównaniu z innymi metodami utylizacji odpadów komunalnych: recyklingu, kompostowania i składowania. Co więcej, koszty te stale rosną z powodu coraz bardziej zaostrzanych przepisów i... »

2010.02.24: Wybiórczy donos na spalarnię

Dotyczy: artykułu Ekologiczny donos na spalarnię, Gazeta Stołeczna, 12 lutego 2010 r. W nawiązaniu do artykułu Ekologiczny donos na spalarnię z 12.02.2010 ubolewam nad faktem, że autorka tekstu nie zechciała przekazać czytelnikom żadnego z... »

2010.02.11: Spalarniowy problem

Dzisiaj Stowarzyszenie Zielone Mazowsze przekazało na ręce Prezydenta Miasta St. Warszawy list otwarty w sprawie rozbudowy spalarni odpadów komunalnych. Wyjaśniamy w nim dlaczego nie zamierzamy brać udziału w pracach niedawno powołanej... »

2010.02.11: List otwarty do Prezydent Warszawy ws. spalarni

Do: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta St. Warszawy. Szanowna Pani Prezydent, Zmuszeni jesteśmy poinformować Panią że projektowi Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie zagraża nieuzyskanie unijnego dofinansowania... »

2010.01.15: Jak Wyborcza manipuluje informacjami o dioksynach

W dniu 7 grudnia 2009 r. Gazeta Wyborcza zamieściła artykuł Artura Włodarskiego pt. Polacy lubią śmieci. Znalazł się w nim następujący fragment: Idąc do zsypu z kubełkiem pełnym typowych zmieszanych odpadów komunalnych, mógłbym... »

2009.10.21: Odwołanie ws. rozbudowy ZUSOK

Warszawa 29.07.2009. Do: Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Do wiadomości: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta St. Warszawy. Uzupełnienie do odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia... »

2009.04.08: Wnioski do decyzji ws. rozbudowy spalarni ZUSOK na Targówku

Dariusz Piechowski Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta St. Warszawy Plac Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa Na wstępie pragniemy podkreślić, że rozbudowa spalarni odpadów komunalnych na terenie ZUSOK wbrew stwierdzeniom z... »

2009.03.24: Spalarnia za 600 mln przegrała z wybiegami dla psów

Warszawa przygotowuje wielki projekt z dziedziny gospodarki odpadami. Kosztem aż 600 mln zł spalarnia odpadów komunalnych w ZUSOK na Targówku ma zostać rozbudowana ośmiokrotnie (obecnie spala 43 tys. ton rocznie, a ma aż 320 tys. ton... »

2009.03.11: ZUSOK, czyli obiecanki cacanki

Jedyna w Polsce działająca spalarnia odpadów komunalnych znajduje się w Warszawie w dzielnicy Targówek, przy ul. Gwarków (Zabranieckiej) i jest częścią Zakładu Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK). Niedawno minęła 12 rocznica... »

2008.01.10: Miliard euro na spalanie, zero na zapobieganie powstawaniu odpadów

Do: Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego; Pan Maciej Nowicki, Minister Środowiska. Niżej podpisani przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych wnoszą o wykreślenie z Listy projektów indywidualnych PO... »

2007.04.23: Uwagi do POIiŚ odnośnie gospodarki odpadami

Zielone Mazowsze złożyło uwagi do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów dużych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-13, w zakresie gospodarki odpadami. Poniżej przedstawiamy przesłane do ministerstwa... »

2003.05.06: Spalarnia nierentowna

Budowa spalarni śmieci przy ul. Zabranieckiej kosztowała początkowo 180 mln zł. Wkrótce okazało się, że trzeba unowocześnić jej wyposażenie - za, bagatela, 18 mln. Kolejne koszty (i opóźnienia) pojawiły się, gdy podczas próbnego rozruchu... »

2001.02.20: Przyszła kryska na Falandysza?

Lech Wałęsa w czasie swojej prezydentury ułaskawił "Słowika" - czołową postać gangu pruszkowskiego. Tłumaczy się, że podsunięto mu coś do podpisu. "Wiadomości" podały, że za załatwienie ułaskawienia bandyty, urzędnicy prezydenccy dostali... »

2001.01.18: 180 mln zł poszło z dymem

W kwietniu ub. roku nastąpiło uroczyste otwarcie spalarni śmieci na Zabranieckiej. Od tego czasu nie spalono tam ani tony śmieci, zdarzyły się natomiast dwie poważne (i kosztowne) awarie, okazało się, że warszawskie śmieci mają... »

2000.10.09: Spalarnia kaput

Po uruchomieniu spalarni odpadów komunalnych na Targówku przepaliła się komora spalania. Wcześniej szlag trafił ruszt. Aby ten złom ruszył, konieczne będzie zainstalowanie centralnego sterowania procesem spalania. Koszty naprawy i... »

Artykuły: 1-20 | 21-35 | Dodaj nowy