Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-308

2009.06.19: II konferencja LINK Forum w Polsce - zaproszenie

Centrum Zrównoważonego Transportu Zielonego Mazowsza zaprasza do udziału w II konferencji projektu Forum LINK w Polsce pt. Czas na przesiadkę - intermodalny transport pasażerski w Polsce. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich instytucji i... »

2009.06.13: Konsultacje Obwodnicy Śródmiejskiej i ul. Św. Wincentego

Mieszkańców zainteresowanych projektem przebudowy ul. Św. Wincentego oraz ul. Głębockiej (do wjazdu na teren CH Targówek) zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się: 16 czerwca 2009 r. o godz. 1800 w Urzędzie Dzielnicy... »

2009.06.09: Odwołanie ws. trasy S7 w Łomiankach

Do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: Działając w interesie publicznym (stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od 4 XI 2004 r.) i realizując cele... »

2009.06.03: Odwołanie ws. ul. Zwoleńskiej

W związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Zwoleńskiej i Żagańskiej, Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze" zgłasza odwołanie od decyzji RDOŚ-14-WOOŚ-SK... »

2009.05.22: Czy ul. Tysiąclecia ma łączyć, czy dzielić?

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2009 r. Szanowna Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta St. Warszawy, Wspólnie, jako organizacje społeczne zainteresowane lepszą przyszłością warszawskiej Pragi, wnioskujemy o odrzucenie zaproponowanych... »

2009.05.19: Prezentacje z debaty Transport Zrównoważony

W związku z dużym zainteresowaniem materiałami z debaty Transport zrównoważony , udostępniamy slajdy z prezentacji na naszej stronie WWW. Nagranie video z debaty można otrzymać na dysku CD w biurze stowarzyszenia. Wojciech Szymalski... »

2009.05.18: Odwołanie ws. Trasy Świętokrzyskiej

Do: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dotyczy: Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy Trasy Świętokrzyskiej; RDOŚ-14-WOOŚ-II-SK-6613/14/08 W... »

2009.05.14: Polskie prawo środowiskowe niezgodne z europejskim

Po wnikliwym przeanalizowaniu zapisów nowej Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, złożyliśmy wniosek o zbadanie jej zgodności... »

2009.05.12: Notatka ze spotkania w sprawie poszerzenia Wybrzeża Helskiego

Dr Andrzej G. Kruszewicz, dyr ZOO przedstawił plany przebudowy Wybrzeża Helskiego. Zebrani przedstawili swój pogląd na planowaną inwestycje oraz zaproponowali inne rozwiązania. Panował pogląd, że proponowane przez miasto poszerzenie jest... »

2009.05.12: Oddychanie zabronione - normy w Warszawie przekroczone

Skażenie PM10 odpowiedzialnego za smog zdecydowanie przekracza dopuszczalne normy przez większość dni roboczych. W skali roku stężenie średniodobowe PM 10 może przekraczać 50 jednostek przez maksymalnie 35 dni w roku. Już 1 marca br. norma... »

2009.05.09: Debata o zrównoważonym transporcie w Polsce

8 kwietnia 2009 r. w Villi Foksal Centrum Zrównoważonego Transportu Zielonego Mazowsza oraz Centrum Komunikacji Medialnej Media Trend zorganizowały debatę pt: Transport zrównoważony. Celem debaty było zidentyfikowanie głównych dylematów... »

2009.05.06: Smog nad Warszawą!

Mimo, iż żadna prognoza pogody nie zapowiadała opadów deszczu w czwartek 30 kwietnia 2009 roku, tego dnia w Warszawie pojawiła się burza z niewielkimi opadami. Na to zjawisko złożyły się dwa czynniki naturalne i dwa antropogeniczne: 1... »

2009.04.29: Szwajcarskie standardy dla węzłów przesiadkowych

Od 2004 roku koleje szwajcarskie (SBB) posiadają dokument pt.: Standardy dla węzłów przesiadkowych opracowany przez firmy: Synergo z Zurichu oraz ILS NRW z Dortmundu. Jest to jedno z pierwszych tego typu opracowań w Europie, jeśli nie na... »

2009.04.28: Organizacja transportu publicznego w Szwecji

W Szwecji żyje około 9 milionów osób na 450 tys. km2, większość w jej części południowej. W porównaniu do Polski jest to bardzo słabo zaludniony kraj, a jednak transport publiczny jest w nim sprawny, dobrej jakości, a liczba jego pasażerów... »

2009.04.06: Komu powinna służyć droga?

Warszawa od dawna jest zaściankiem rozwiązań drogowych z powodu "niedasizmu". Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest podejście Zarządu Oczyszczania Miasta do wielu rozwiązań inżynierii ruchu stosowanych na Zachodzie. Separowane buspasy... »

2009.04.03: Ul. Tysiąclecia - zapraszamy na konsultacje społeczne

W związku z projektowaniem ul. Tysiąclecia, wszystkich mieszkańców zainteresowanych inwestycją zapraszamy na konsultacje społeczne, które odbędą się : - 8 kwietnia 2009 r. (środa) o godz. 18.00 w Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ul... »

2009.03.10: Konsultujemy konsultacje cd.

Do: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym. Szanowni Państwo, W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się 24.02.2009 r. w USC przy pl. Zamkowym 6, dotyczącego współpracy urzędu m. st. Warszawy z organizacjami... »

2009.03.01: Czy władza będzie głucha, czy ludu posłucha?

Czy Warszawa naszych marzeń to miasto dla ludzi czy dla koni... mechanicznych? To pytanie bardzo interesująco, celnie i zwięźle podjęła Karolina Krajewska w poniższym prasko-warszawskim felietonie. Zachęcamy do jego lektury i przekazywania... »

2009.02.25: Konsultujemy konsultacje...

Wywiązując się z deklaracji podjętych na marginesie negocjacji w sprawie wiaduktu ul. Andersa , Biuro Koordynacji Remontów i Inwestycji w Pasie Drogowym przystąpiło do organizacji szerzej zakrojonych konsultacji społecznych planowanych... »

2009.02.23: Uwagi do projektu Trasy Świętokrzyskiej

Do: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. W związku z zawiadomieniem RDOŚ-14-WOO-6613-14/08/sk o postępowaniu ws. środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Trasy... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-308 | Dodaj nowy