Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-308

2008.02.23: Prosta ulica Prosta

W związku z rozpoczęciem prac projektowych nad modernizacją ul. Prostej na odcinku rondo ONZ - rondo Daszyńskiego przedstawiamy nasze postulaty w tym zakresie. Propozycję te zmierzają do wypracowania rozwiązania dla tej ulicy zgodnego z... »

2008.02.12: Pół Puławskiej

Remont Puławskiej opóźnia się już o dwa miesiące. Nie możemy zatem jeszcze chwalić projektantów i wykonawców za jedną z dłuższych asfaltowych ścieżek rowerowych w stolicy. W niektórych miejscach widać zresztą, że z chwaleniem będą... »

2008.02.09: Konkurs na projekt Koszulki dla Niezmotoryzowanych

W związku z planowanym rozpoczęciem nowej edycji projektu Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych, ogłaszamy konkurs na projekt Koszulki dla Niezmotoryzowanych. Koszulka będzie rozpowszechniana w ramach różnych konkursów i akcji Rzecznika... »

2008.01.28: Wnioski do budowy trasy S8 Salomea - Wolica

Wnioski do budowy trasy S8 Salomea - Wolica na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jej realizacji. Na podstawie materiałów Raportu OOŚ oraz innych dostępnych danych służących jego weryfikacji uważamy, że inwestycję... »

2008.01.24: Kanclerz UKSW żąda autobusu przez rezerwat Las Bielański

W cyklu "Uwagi do projektu połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą" tym razem publikujemy głos drugiej strony - pismo kanclerza UKSW oraz nieco starszą, ale bardzo ciekawą wymianę pism między UKSW a ZTM i ZDM. Nie pozostawiają one żadnych... »

2008.01.23: Sprawozdanie z działań Rzecznika w 2007 r. - podprojekt warszawski

W okresie grudzień 2006 - listopad 2007 funkcję Rzecznika Niezmotoryzowanych w podprojekcie warszawskim pełnił Aleksander Buczyński, odpowiedzialny za większość niżej wymienionych działań oraz koordynację podprojektu. Część działań... »

2008.01.20: Kult cargo również w Warszawie

W krakowskim dodatku Gazety Wyborczej ukazał się 18 stycznia br. obszerny felieton Marcina Hyły pt. Kult cargo, czyli prezydent wkręcony w szprychy, referujący problemy polityki rowerowej pod Wawelem. Pozwalamy sobie zamieścić wstęp do... »

2008.01.20: Asfaltujmy dalej, czyli docelowy wariant 0

W 2006 roku GDDKiA przedstawiła opracowanie pt. Analiza wariantu 0, tzn. zaniechania budowy Obwodnicy Ekspresowej - prognoza 2025 r., czyli prognozę wpływu transportu drogowego na środowisko w stolicy w 2025 roku w przypadku, gdyby nie... »

2008.01.12: Po Europie z przesiadką

Słowo intermodalność zrobiło w Europie zawrotną karierę, głównie za sprawą transportu towarowego, a szczególnie takich inicjatyw, jak TIR-y na tory, czy program Marco Polo. Intermodalność oznacza w przypadku tych projektów umożliwienie... »

2008.01.09: Odpowiedź projektantów na część uwag w/s połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

[z wytłuszczeniami od redakcji] Warszawa 13.12.2007 r. Do: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany dotyczy: Odniesienia się do uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji polegającej na budowie połączenia ul. Dewajtis z... »

2007.12.22: Plany rozwoju transportu szynowego przed i po wyborach

W uzupełnieniu analizy budżetu Warszawy na rok 2008 przedstawiamy graficzne porównanie programu wyborczego Platforma dla Warszawy oraz aktualnego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie rozwoju komunikacji szynowej. Tyle transportu... »

2007.12.19: Konferencja o polskim transporcie

Na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSMEC pt. "Polski Transport w 2007 roku", która odbyła się 14 XII na Politechnice Śląskiej, skoncentrowano się na przyszłości polskiego transportu w perspektywie wieloletniej. Pierwszy wykład... »

2007.12.19: Maciek Sulmicki laureatem nagrody Ministra Infrastruktury

W ramach V Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSMEC 2007 , Minister Infrastruktury przyznał nagrody za najlepszą pracę habilitacyjną, magisterską oraz inżynierską z dziedziny "Transport" w roku akademickim 2006/2007. W kategorii prac... »

2007.12.18: Europejska ankieta na temat internalizacji kosztów transportu

Komisja Europejska przygotowuje się do opracowania propozycji regulacji prawnych mających na celu internalizację kosztów zewnętrznych transportu drogowego na poziomie Unii Europejskiej. Obecnie opracowany został wstępny dokument oraz... »

2007.12.16: Inwestycje transportowe w budżecie Warszawy na rok 2008

Na początku pierwszego punktu wydanego w zeszłym roku programu Platforma dla Warszawy 2006 - 2010 pada truistyczne, ale godne powtórzenia stwierdzenie, iż zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu życia będzie możliwe tylko wtedy, gdy... »

2007.12.07: W kierunku nowej kultury mobilności w mieście

Zielona Księga W kierunku nowej kultury mobilności w mieście jest roboczym dokumentem Komisji Wspólnot Europejskich, próbującym całościowo zdefiniować problemy transportu w miastach i wskazać ich konkretne rozwiązania. Potrzeba... »

2007.12.06: Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom

6 grudnia na Politechnice Warszawskiej odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport 2007 pod hasłem Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem - przybyło ok. 200 osób. Wygłoszono 15... »

2007.11.09: Wnioski do trasy S7 Czosnów - Warszawa

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, po zapoznaniu się z dokumentami Oceny Oddziaływania na Środowisko przedstawionymi na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie północnego wylotu z... »

2007.10.25: Zbudujmy ekologiczny stadion na Euro 2012 w Warszawie

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze ostrzega przed paraliżem komunikacyjnym Euro 2012 w Warszawie, jaki może wywołać budowa stadionu narodowego w Łomiankach. Fakty są takie: 1. Stadion Narodowy przy al. Zielenieckiej na Pradze może być... »

2007.10.11: Sposób na Pragę bez spalin

Forum Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 11 października br. pokazało, że wcale nie budowa dróg wysokiej klas przez miasto uwolni je od spalin i hałasu. Mgr inż. Jacek Thiem i mgr inż. Michał Mikołajczyk zaprezentowali... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-308 | Dodaj nowy