Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-308

2007.04.23: Konserwator Przyrody o pałacu Bruhla i linii autobusowej na ul. Dewajtis

Warszawa 23.04.2007 r. Do: Komisja Architektury Gospodarki Przestrzennej Urbanistyki i Ekologii Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dotyczy: posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2007 r. W związku z otrzymanym faksem zawiadamiającym o posiedzeniu... »

2007.04.05: Zapytanie poselskie w sprawie dojazdu do UKSW

Z prawie rocznym opóźnieniem dowiedzieliśmy się o wystąpieniu posłanki Joanny Fabisiak na temat dojazdu do UKSW. Ponieważ jest to bardzo istotny element w sprawie ważnej dla wielu mieszkańców Bielan, publikujemy je wraz z odpowiedzią, aby... »

2007.04.02: Przezroczyste ekrany to zagrożenie dla ptaków

Opinia dot. znaczenia ekranów dźwiękochłonnych przy trasach komunikacyjnych, ze względu na ochronę ptaków Ruch kołowy, zarówno w miastach jak i na terenach pozamiejskich, powoduje znaczną śmiertelność ptaków, jako skutek ich kolizji z... »

2007.03.15: Koreferat do analizy budowy i wielkości parkingów P+R

Celem opracowania Analiza budowy i wielkości 9 parkingów typu Parkuj i Jedź..., wykonanego przez Andrzeja Szaratę w Krakowie w lipcu 2006, jest wstępna analiza budowy parkingów przesiadkowych Park and Ride dla 9 lokalizacji, określanych... »

2007.03.08: Alternatywa dla tras szybkiego ruchu w aglomeracji warszawskiej

Niniejszy tekst nie w pełni odzwierciedla stanowisko Zielonego Mazowsza, publikujemy go jednak jako ciekawy głos w dyskusji na temat przyszłości komunikacji w Warszawie. Autor jest radnym Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Śródtytuły... »

2007.02.23: Wielki Post od samochodu?

Przewodniczący Episkopatu Niemiec, kardynał Karl Lehmann wezwał Niemców, by w okresie Wielkiego Postu w miarę możliwości powstrzymywali się od jazdy samochodem. Nawiązując do postępujących na Ziemi zmian klimatycznych kardynał Lehmann... »

2007.02.01: Społeczności i ich rozwiązania

(fragment pracy magisterskiej Komunikacyjne problemy wielkich aglomeracji - aspekty administracyjno-prawne) Miasto położone na południu Brazylii, a jednak znacznie różniące się od pozostałych aglomeracji tego kraju. Nie ma... »

2006.12.28: Inwestycje transportowe w budżecie Warszawy na rok 2007

Niniejszy krótki raport zawiera przegląd wybranych inwestycji transportowych, zawartych w projekcie budżetu Warszawy na rok 2007, pod kątem zgodności z polityką transportową i efektywności wydatkowania zaplanowanych środków. Oparty jest... »

2006.12.17: Czy niekontrolowany rozwój transportu zaszkodzi polskiej gospodarce?

Rozmowa "Zielonego Światła" - z dr. Andrzejem Kassenbergiem, prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju rozmawia Melania Żalińska. Uważa Pan, że rozwój transportu może obniżyć w nadchodzących latach konkurencyjność polskiej gospodarki. Wydaje... »

2006.12.15: Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu w Polsce

Europejska Polityka Transportowa do 2010 roku jako jeden z głównych warunków swej wykonalności wymienia internalizację kosztów zewnętrznych transportu poprzez pełne wdrożenie zasady "zanieczyszczający płaci". Umożliwi to bowiem pojawienie... »

2006.12.08: Lotniska skazane na upadek

„Dziennik” w całostronicowym artykule Jacka Krzemińskiego przestrzega przed szałem budowy lotnisk, jaki ogarnął samorządy. Gdyby małe miejscowości zrealizowały swoje plany budowy lotnisk, niebo nad Polską zasłoniłyby eskadry... »

2006.11.19: Bike 'n Ride jako element łańcucha zrównoważonej mobilności

(referat dr. Piotra Kuropatwińskiego ze spotkania generalnego Koalicji Lanckorońskiej w Augustowie, 18-19 listopada 2006 r.) Kilkuletnie doświadczenie uczestniczenia w przygotowaniach i śledzenia procesu realizacji Gdańskiego Rowerowego... »

2006.10.23: Mapa konfliktów z obszarami Natura 2000

Przedstawiamy mapę potencjalnych konfliktów sieci dróg krajowych i autostrad z obszarami Natura 2000 w Polsce. Na mapie pokazano wszystkie obszary Natura 2000 w Polsce zgłoszone do Komisji Europejskiej, zarówno przez Ministerstwo... »

2006.09.30: Sprawozdanie z projektu inicjującego reaktywację Koalicji Lanckorońskiej

Przedstawiamy raport końcowy z projektu pt. Centrum Zrównoważonego Transportu - sieć współpracujących organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w transporcie zrealizowanego przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze w okresie od 1 grudnia... »

2006.09.25: Odwołanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań Trasy AK

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze nie zgadza się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Al... »

2006.09.14: Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego SPO Transport

Informację sporządził Krzysztof Rytel ze stow. Zielone Mazowsze, przedstawiciel organizacji ekoogicznych w Komitecie. Było to posiedzenie wyjazdowe w Gdańsku, gdyż następnego dnia prezentowano realizowane w ramach programu projekty - Trasa... »

2006.09.06: Opinia Inżyniera Ruchu do koncepcji połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą

BD-IR/PR/948/06 Warszawa, dnia 06.09.2006 r. Do: Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o. do geometrii ulicy Dewajtis, ulicy Marymonckiej i Wisłostrady. Obiekt: Koncepcja połączenia ulicy Dewajtis z Wisłostradą oraz zapewnienia miejsc... »

2006.07.26: Opinia o nowej koncepcji obsługi komunikacyjnej UKSW

Do: Biuro Prac Inżynierskich, Warszawa. Dotyczy: koncepcji obsługi komunikacyjnej UKSW . Szanowni Państwo, Dziękujemy za przekazany do zaopiniowania projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej UKSW. Poniżej przedstawiamy uwagi naszego... »

2006.07.13: Polskie Linie Kolejowe i GDDKiA nie są w stanie wykorzystać funduszy unijnych

13 lipca 2006 Komitet Monitorujący SPO Transport zaakceptował zmianę w programie operacyjnym, umożliwiającą współfinanowanie dokończenia pierwszej linii metra w Warszawie. Projekt był początkowo zgłoszony do działania 1.6 ZPORR, ale został... »

2006.07.02: Przypomnij drogowcom o ścieżce na moście Grota

Toczy się postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej. Na rozprawie 2 czerwca przedstawiciele GDDKiA stwierdzili, że jest za wcześnie, by rozstrzygać o takich szczegółach jak np... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-308 | Dodaj nowy