Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-308

2006.06.02: Subiektywnie o mnożeniu konsultacyjnych bytów na Trasie AK

Już właściwie wszystkie urzędy w Warzawie nauczyły się, że spotkania konsultacyjne z mieszkańcami należy robić "po godzinach". Tym jedynym niepokornym pozostał jednak Urząd Wojewódzki, który wyznaczył rozprawę administracyjną w sprawie... »

2006.05.15: Wnioski do studium - układ drogowo - uliczny

(projekt - wersja robocza) Wnioskujemy o zmianę planowanego systemu dróg wyższego rzędu na taki, który będzie zapobiegał wprowadzaniu w granice miasta ruchu tranzytowego, nie mającego na terenie miasta celu bądź źródła. Dlatego też... »

2006.05.13: Wnioski do studium - strefowanie ruchu

(projekt - wersja robocza) W pełni popieramy wymienione w tekście studium lokalizacje stref ruchu uspokojonego (Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Królewska, Świętokrzyska, Marszałkowska) oraz stref ruchu pieszego i rowerowego (Stare i... »

2006.04.13: Bezpłatne broszury dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wydało dwie broszury dla organizacji pozarządowych i grup mieszkańców, które można otrzymać bezpłatnie. Broszura pt. Wpływ transportu drogowego na środowisko i zdrowie ludzi zawiera podstawowe fakty... »

2006.04.03: Nowe studium dla Warszawy - pierwsze wrażenia

W dniu 29 marca 2006 r. wyłożony został do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Z projektem można zapoznać się w Biurze Naczelnego Architekta Miasta, na XIII piętrze... »

2006.03.31: Powstała ogólnopolska Koalicja na rzecz Zrównoważonego Transportu

30 marca 2006 r. w Warszawie odbyło się założycielskie Spotkanie Generalne Koalicji na rzecz Zrównoważonego Transportu (znanej także pod hasłem Koalicja Lanckorońska - Reaktywacja). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ok. 20... »

2006.03.07: Szwedzi powstrzymują potop (samochodów)

Uruchomiony w styczniu tego roku system opłat za wjazd do centrum Sztokholmu ograniczył ruch samochodowy w stolicy Szwecji o jedną czwartą (100 tys. pojazdów dziennie) i zwiększył liczbę pasażerów transportu publicznego o 40 tys. osób... »

2006.02.08: Czy ZOM powinien sprzątać śnieg zanim ten spadnie?

Nadany 7.02.2006 r. późnym południem Wywiad Kuriera poruszał kwestię wpływu odśnieżania ulic Warszawy na ich przejezdność. Pani redaktor Iwona Sulik prowadząca program w naszym odczuciu potraktowała problem płytko i nieobiektywnie, a jej... »

2006.01.30: Sprawozdanie z działań Rzecznika Niezmotoryzowanych w 2. połowie 2005

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych w okresie od 1 sierpnia 2005 do 31 grudnia 2005, określonego w umowie nr 259, zawartej w dniu 23 sierpnia 2005, pomiędzy Ministrem Polityki... »

2006.01.07: Zapraszamy do udziału w koalicji na rzecz zrównoważonego transportu

Uprzejmie informujemy, że Zielone Mazowsze rozpoczęło realizację projektu mającego na celu stworzenie sieci organizacji działających na rzecz zrównoważonego transportu, na bazie wcześniej istniejącej Koalicji Lancorońskiej. Głównym celem... »

2005.12.01: Kierowcy śledzeni z satelity

Brytyjski rząd poinformował wczoraj o przeznaczeniu po milionie funtów dla siedmiu obszarów w kraju na prace badawczo - wdrożeniowe nad systemami pobierania opłat od kierowców za użytkowanie dróg. Głównym celem działań jest ograniczenie... »

2005.09.29: Działalność Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych na forum SITK

Biuro Komunikacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na XVIII Forum dyskusyjne, na temat: "Działalność Społecznego Rzecznika... »

2005.09.16: Zarząd Dzielnicy Bielany woli przebudowę w rezerwacie

Do: Komisja Ochrony Środowiska m.st. Warszawy Dotyczy: działań zmierzających do uruchomienia komunikacji autobusowej do obiektów UKSW przy ul. Dewajtis Odpowiadając na ustalenie komisji w powyższej sprawie uprzejmie informuję, że w oparciu... »

2005.08.31: Raport z konsultacji społecznych modernizacji ronda Starzyńskiego

Modernizacja ronda im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Konsultacje społeczne realizowane przez Ubik Business Consulting z siedzibą w Warszawie na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie na podstawie umowy zlecenia nr 5/Z/06/05 z... »

2005.08.25: Al. Jerozolimskie do poprawki

Ostatnie tygodnie wakacji ZDM skwapliwie wykorzystuje na zrobienie możliwie dużej ilości konsultacji społecznych, zanim jeszcze mieszkańcy Warszawy mający coś do powiedzenia w sprawie remontów i inwestycji zdołają wrócić z wakacji. Ja... »

2005.08.22: Ulica Marszałkowska raz jeszcze

Do: Janusz Galas, Inżynier Ruchu m. st. Warszawy, Mirosław Kazubek, Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich. Dotyczy: modernizacji ul. Marszałkowskiej, odcinek Plac Unii Lubelskiej - Plac Konstytucji. Szanowni Państwo! W związku z... »

2005.08.12: Pseudokonsultacje nibyprojektu - Rondo Starzyńskiego

Dziś, o godzinie 17.00 na ulicy Szanajcy 5, odbyła się parodia konsultacji społecznych dotycząca projektowanej przebudowy ronda Starzyńskiego. Parodia dlatego, że tzw. "konsultacje społeczne" prowadzone są na miesiąc przed planowanym... »

2005.06.29: Marszałkowska dla ludzi

29 czerwca po godz. 13:00 rowerzyści zamknęli dla ruchu samochodowego odcinek ulicy Marszałkowskiej pomiędzy placem Unii Lubelskiej a placem Konstytucji. Ruch tramwajów odbywał się bez przeszkód, piesi mogli wreszcie bezpiecznie... »

2005.06.27: Kontrowersyjne P+R po warszawsku

Debata w Stowarzyszeniu Inżynierów Techników Komunikacji na temat parkingów strategicznych P+R w Warszawie miała bardzo burzliwy przebieg. Okazuje się, że forsowany przez Zarząd Transportu Miejskiego projekt budowy parkingów na... »

2005.06.21: Polska wbrew Europie

W pierwszym numerze Zielonego Światła pisaliśmy o raporcie CZT na temat funduszy unijnych na transport w latach 2004-2006. Krytykowaliśmy w nim nierówny podział środków pomiędzy transport drogowy i kolejowy w stosunku 6:4 w Funduszu... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-308 | Dodaj nowy