Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-202

2008.10.04: Pas autobusowo-tramwajowy w Łodzi

W Łodzi dobiega końca budowa pasa autobusowo - tramwajowego, biegnącego m.in. ulicą Narutowicza. Choć miejscami autobusy zjeżdzają na odrębny pas, przez cały czas są oddzielone od ruchu samochodowego. Dzięki temu na ulicy w korkach stoją... »

2008.10.02: Dostępność Syreny

Do: Zarząd Dróg Miejskich. Dotyczy: dojścia do przystanku Syreny 01. Zwracamy się z wnioskiem o poprawienie dostępności przystanku Syreny 01 przy ul. Górczewskiej. Obserwacje wskazują na konieczność wprowadzenia następujących zmian:... »

2008.09.28: Krakowskie recepty na węzeł przesiadkowy

W numerze 13 Zielonego Światła [[czt.biuletyn]] w artykule pt. Węzeł na gorąco (str. 12-13) Wojciech Szymalski na przykładach z Krakowa i Warszawy zestawił ze sobą dwa jakże odmienne podejścia do tworzenia węzłów przesiadkowych dla... »

2008.09.26: ZDM za bierną inżynierią ruchu, czyli najlepiej nic nie robić

Już siódmy miesiąc ciągnie się sprawa pasów dla autobusów na trzypasmówkach na południu miasta. Co ciekawe, czwarty z tych miesięcy właśnie mija na dokładnie tym samym: konsekwentnym odmawianiu przez Zarząd Dróg Miejskich wykonania... »

2008.09.25: Jak poprawić atrakcyjność przesiadek

Dużo się ostatnio mówi o konieczności przesiadania się. Np. projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007 - 2015 przewiduje uproszczenie tras linii komunikacji publicznej i tym samym zwiększenie... »

2008.09.20: Zielone Mazowsze na Dniach Transportu Publicznego

W dniach 20-21 września Warszawa świętowała Dni Transportu Publicznego. Z tej okazji w sobotę zajezdnia tramwajowa Tramwajów Warszawskich „Mokotów” oraz zajezdnia autobusowa Miejskich Zakładów Autobusowych „... »

2008.09.09: Częściej, wygodniej, czytelniej

Do: Zarząd Transportu Miejskiego. Nawiązując do wprowadzonych od 1 września zmian w układzie linii autobusowych na Ursynowie, chcielibyśmy wyrazić nasze poparcie dla rozwoju sieci lokalnych linii autobusowych (w tym wypadku 179 i 192... »

2008.08.07: Od komunikacji na Wrzecionie do polityki transportowej Warszawy

Ldz. PA/904/08 Warszawa, 2008-07-07 Odpowiadając na Pańskie ostatnie wystąpienie Zarząd Transportu Miejskiego przedstawia swoje stanowisko do poruszonych w ww. wystąpieniu kwestii. Autobusy linii 103 zostały w soboty i święta w porze... »

2008.07.26: Kandydaci do II etapu Konkursu na Dobre Praktyki

W poniedziałek 21 lipca zebrała się kapituła oceniająca zgłoszenia przysłane do Konkursu na Dobre Praktyki komunikacyjne w składzie: - dr inż. Andrzej Brzeziński, adiunkt w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej i partner w... »

2008.07.25: Uwagi do projektu Trasy Świętokrzyskiej

Do: Inżynier Ruchu m. st. Warszawy, BAKS Sp. z o.o. Dotyczy: projektu Trasy Świętokrzyskiej Poniżej przedstawiamy nasze uwagi do projektu Trasy Świętokrzyskiej przedstawionego przez firmę BAKS na spotkaniu w siedzibie Inżyniera Ruchu 15... »

2008.07.23: Muzeum Narodowe bliżej palmy

Od: Zarząd Transportu Miejskiego. Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych. W odpowiedzi na pismo SRN/08/0436/02/MS z dn. 24.06.br. dotyczące zmiany lokalizacji przystanku autobusowego MUZEUM NARODOWE 01, Zarząd Transportu Miejskiego... »

2008.07.06: Kolonia bez samochodu cz. 2

Podstawą komunikacji miejskiej w Kolonii jest tramwaj (Stadtbahn). Na tym zdjęciu przystanek, na którym zatrzymują się jedynie autobusy, bo tramwaje są i mają być po prostu szybsze, więc zatrzymują się rzadziej. W centrum miasta tramwaje... »

2008.07.05: Szybko, atrakcyjnie i tanio, czyli pasem autobusowym

Trzy lata po wprowadzeniu pasa autobusowego na ul. Modlińskiej , w ramach Studium możliwości uprzywilejowania komunikacji autobusowej i tramwajowej w Warszawie. (TransEko sp.j. 2008), pokuszono się o ewaluację jego obecnego funkcjonowania... »

2008.06.30: ZTM w sprawie dojazdu do UKSW I

Warszawa, 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia komunikacji autobusowej do obsługi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis Obecnie obiekty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis są... »

2008.06.25: Wniosek o wygodniejsze przesiadki

Do: Pan Leszek Ruta, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Dotyczy: organizacji przystanków przy rondzie De Gaulle'a. Nawiązując do pisma Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy IR/F/797/05 z 27 V 2005 r., będącego odpowiedzią na pismo ZTM/PP... »

2008.06.17: Kto wytycza pasy dla autobusów?

BD-RO-OR/KK/55120-135-6/08 Warszawa, 04.06.2008r. Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych W odpowiedzi na pismo nr SRN/08/0409/04/MS z dn. 27.05.2008 r. dot. wyznaczania wydzielonych pasów dla autobusów uprzejmie informuję, że swoje... »

2008.06.15: Setki kilometrów od Europy

Wskaźnik długości wydzielonych pasów autobusowych w km/mln mieszkańców w dużych miastach europejskich, rok 2005: Miasto | km buspasów / mln mieszkańców Praga | 235 Berlin | 198 Wiedeń | 185 Rzym | 108 Helsinki | 102 Madryt | 93 ... |... »

2008.06.13: Konsultacje Warszawskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Warszawskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu, dostępnym pod adresem: http://www.um.warszawa.pl/wydarzenia/szrstw/1.php Zachęcamy też do przyjścia na organizowane przez miasto spotkanie... »

2008.05.28: Jedna trzecia drogi dla jednej trzeciej osób

Do: Inżynier Ruchu m. st. Warszawy W odpowiedzi na pismo BD-RO-OR/KK/55120-135-4/08, dziękujemy za przekazanie stanowiska Zarządu Dróg Miejskich w sprawie pasów dla autobusów . Zidentyfikowane w niej problemy oraz przedstawione dane wydają... »

2008.05.27: Aby jechało się równie wolno autobusem, co samochodem

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich na nasz wniosek w sprawie wytyczenia pasów dla autobusów na sześciopasmowych ulicach Sikorskiego i Dolina Służewiecka . Od: Zarząd Dróg Miejskich Warszawa, 9 V 2008 r. W odpowiedzi na... »

Artykuły: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-202 | Dodaj nowy