Zmiany wprowadzone

$h=Rowerowy skok cywilizacyjny - główne trasy w centrum
$k=$k=raporty, ścieżki, warszawa
$a=Paweł Ziniewicz
$d=..
$z=123
$d=2021.04.02
$z=

$o=
$b=

raporty, ścieżki, warszawa


#Wstęp

Trasy rowerowe w centrum są kluczowe z punktu widzenia sieci tras z kilku powodów:
<ul>
<li>Centrum miasta cechuje się najwyższą gęstością zaludnienia, co znaczy że mieszka tu proporcjonalnie najwięcej potencjalnych rowerzystów.</li>
<li>Centrum miasta cechuje się najwyższą liczbą celów regularnych podróży - w szczególności miejsc pracy, urzędów i uczelni wyższych.</li>
<li>Statystycznie najwięcej najkrótszych tras podróży będzie przebiegało właśnie przez region centralny. Przykładowo, najkrótsza trasa z centrum Żoliborza do centrum Mokotowa prowadzi w okolicach PKiN. Jednak póki co jedyna spójna trasa prowadzi wzdłuż Wisły, u stóp skarpy warszawskiej, co wymaga pokonywania dodatkowych przewyższeń.</li>
</ul>

#Główne trasy w centrum - analiza postępów

Od ostatniego raportu z lata 2018 roku [[rsc_trasy_w_centrum-186]] przybyła jedna trasa: nr 6 (Prosta-Świętokrzyska-most Świętokrzyski-Sokola).(Prosta - Świętokrzyska - most Świętokrzyski - Sokola). <b>W marcu 2021 r. funkcjonowały więc dwie z dziewięciu opisanych przez nas wcześniej tras przez centrum, jedna w relacji południkowej, a druga równoleżnikowej.</b> Z połączenia fragmentów dwóch innych tras powstało kolejnekolejne, niespełniające jednak standardów, rowerowe połączenie w relacji północ - południe. Przybyło trochę ponad kilometr nowych tras. Te odcinki to raptem kropla w morzu rowerowych potrzeb w centrum Warszawy i niewielki ułamek długości powstających nowych tras w skali całego miasta.

Ostatnie zapowiedzi [[rowerowy_plan_trzaskowskiego-213]] sugerują, że ma nastąpić duża poprawa sytuacja rowerzystów w centrum. W ramach Nowego Centrum Warszawy mają zostać uspójnione istniejące odcinki tras rowerowych, a &#8220;sieć rowerowa&#8221; stanie się siecią nie tylko z nazwy.rowerowych mają zostać połączone w spójne trasy.

Oprócz uzupełniania brakujących odcinków, należy też zadbać o poprawę na tych już istniejących. Szczególnie niskiej jakości jest odcinek w al. Jana Pawła II. Wąska droga dla rowerów z nierównej kostki dwukrotnie zmienia stronę ulicy na krótkim odcinku. Plany modernizacji tego ciągu zbierają kurz w szafach [[jp2-stawki-17a]] [[udp_jp2-18a]].

#Mapa - stan na 31 marca 2021 r.

<iframe width="100%" height="600px" frameBorder="0" src="http://umap.openstreetmap.fr/en/map/trasy-przez-centrum-20210331_586863?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=true&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false"></iframe>

Wersja pełnoekranowa:
http://umap.openstreetmap.fr/en/map/trasy-przez-centrum-20210331_586863

#Zmiany i plany od ostatniego raportu

##Trasy północ-południe

###Trasa nr 1

Numer|Przebieg|Ukończone (m)|Brakujące (m)|Całość(m) | Stosunek (%)
1 |pl. Grunwaldzki - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - al. Niepodległości do trasy Łazienkowskiej| 4000 | 1060 | 5060 | 79

TrasaTa trasa wydłużyła się najbardziej. Przybyło 740 m w al. Jana Pawła II i fragmencie ul. Chałubińskiego od ronda ONZ do ulicy Nowogrodzkiej. To bardzo ważny odcinek, gdyż zlokalizowany jest w centralnym punkcie miasta. NiestetyNiestety, nie powstało wygodne połączenie do najważniejszego dworca w kraju, czyli Warszawy Centralnej [[czterdziestolatek_209]]. Powstało za to połączenie do Nowogrodzkiej, czyli alternatywy dla trasy nr 2.

Brakuje odcinka ul. Chałubińskiego - al. Niepodległości od ul. Nowogrodzkiej do ul. Wawelskiej. Dwa lata temu ogłoszono przetarg na projekt modernizacji sygnalizacji w al. Niepodległości. Z niedawnych informacji wynika, że ten odcinek został pominięty przy projektowaniu, co oznacza odłożenie na bliżej nieokreśloną przyszłość.

###Trasa nr 3

Numer|Przebieg|Ukończone (m)|Brakujące (m)|Całość(m) | Stosunek (%)
3|Andersa - Marszałkowska - Waryńskiego|500+350+1870=2720 | 2000+750=2750 | 5470 | 50

Trasa nie została przedłużona. Według deklaracji, w 2021 r. ma nastąpić połączenie dwóch istniejących odcinków. Po ponad dwóch latach projektowania Biuro Polityki Mobilności zatwierdziło projekt organizacji ruchu drogi dla rowerów wzdłuż Marszałkowskiej od Świętokrzyskiej do końca placu Defilad. Podpisano umowę z wykonawcą. Padały też deklaracje, że w 2021 roku powstaną w końcu przejścia dla pieszych i przejazdy w ciągach ulic wokół ronda Dmowskiego. Trasa rowerowa ma prowadzić po zachodniej stronie ronda do Poznańskiej, by fragmentem Nowogrodzkiej wrócić do istniejącego odcinka na Marszałkowskiej.

Pod koniec 2020 r. dyrektor ZDM Łukasz Puchalski przedstawił plan na budowę brakujących odcinków na tej trasie. W 2021 rokur. ma się zacząć projektowanie trasy na północ od Królewskiej, a także na jej przedłużeniu na Żoliborzu.

###Łamana druga trasa NS

Budowa przejazdu przez Chałubińskiego w ciągu Nowogrodzkiej oraz kontraruch na tej drugiej ulicy połączyły dwie trasy:istniejące odcinki dwóch tras: nr 1 i nr 3. Powstało więc jedno spójnedodatkowe połączenie w relacji północ-południe.północ - południe. Ze względu jednak na niską jakość odcinka w al. Jana Pawła (wielokrotne zmiany strony ulicy), nie można tego uznać za pełnowartościową trasę.

###Trasa nr 5

Numer|Przebieg|Ukończone (m)|Brakujące (m)|Całość(m) | Stosunek (%)
5 |Bonifraterska - Miodowa - Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat - al. Ujazdowskie| 2420+2000 = 4420 | 600+490=1090 | 5510| 80

Od ostatniego raportu przybył 200-metrowy odcinek pasów rowerowych na pl. Krasińskiego. W ramach tego samego remontu pasy ruchu dla rowerzystów na ul. MiodoweMiodowe, tak jak reszta ulicyulicy, zostały wykonane z kamiennej nawierzchni.
Według zapowiedzi Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej w mediach społecznościowych jest szansa, że powstanie brakujący odcinek infrastruktury na ul. Bonifraterskiej, a plac Trzech Krzyży zostanie połączony z Nowym Światem przez rondo de Gaulle'a. Na dziś nie ma niestety jeszczejednak zatwierdzonych projektów organizacji ruchu [[udp_p3k-211]].

###Trasa nr 7

Numer|Przebieg|Ukończone (m)|Brakujące (m)|Całość(m) | Stosunek (%)
7 |Wybrzeże Gdańskie - Wybrzeże Kościuszkowskie (bulwary wiślane) od mostu Gdańskiego do mostu Poniatowskiego| 3460 | 0 | 3460 | 100

Trasa nadal istnieje.

###Trasa nr 9

Numer|Przebieg|Ukończone (m)|Brakujące (m)|Całość(m) | Stosunek (%)
9|Jagiellońska (od ronda Starzyńskiego) - Zamoyskiego - Grochowska (do Międzynarodowej)| 1300+210=1510 |870+1350=2220| 3730|40

Trasa wydłużyła się o 210 m w związku z przedłużeniem Trasy Świętokrzyskiej przy Sokolej.

##Trasy wschód-zachód

###Trasa nr 2

Numer|Przebieg|Ukończone (m)|Brakujące (m)|Całość(m) | Stosunek (%)
2|al. Solidarności (od Okopowej przez most Śląsko-Dąbrowski do Szwedzkiej)| 1410 |3890| 3890|26

Bez zmian. Zauważamy na razie jedynie zmiany na gorsze: w okolicach skrzyżowania ze Szwedzką <a href="https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26353343,tor-przeszkod-na-drodze-rowerowej.html" target="_blank">w wyniku konfliktu z wspólnotą mieszkaniową ustawiono bariery w poprzek ciągu pieszo rowerowego</a> (sytuacja ma się poprawić do końca maja bieżącego roku). Według zapowiedzi medialnych w najbliższych latach ma powstać odcinek na zachód od placu Bankowego.

###Trasa nr 4

Numer|Przebieg|Ukończone (m)|Brakujące (m)|Całość(m) | Stosunek (%)
4|Grzybowska - Królewska - Karowa - Okrzei - Targowa - 11 Listopada|550+130+570=1250|1750+850+1440+1320=5360|6610|19

Nie powstały żadne nowe odcinki trasy. Trwa budowa Wybrzeża Szczecińskiego, w ramach której ma powstać odcinek trasy na Okrzei. Według zapowiedzi prezydenta Trzaskowskiego w tym lub następnym roku ma zacząć się budowa kładki pieszo-rowerowej na przedłużeniu Karowej.

###Trasa nr 6

Numer|Przebieg|Ukończone (m)|Brakujące (m)|Całość(m) | Stosunek (%)
6 |Prosta - Świętokrzyska - Tamka - most Świętokrzyski - Zamoście - Sokola | 5000 | 0 | 5000| 100

Po wybudowaniu przedłużenia trasy Świętokrzyskiej do Targowej i po likwidacji daszków przy rondzie Daszyńskiego można uznać trasę za gotową w całości, przynajmniej w kierunku wschodnim. W kierunku przeciwnym problematyczny pozostaje odcinek od mostu Świętokrzyskiego do Elektrycznej, gdzie rowerzyści mają jechać chodnikiem (formalnie oznakowanym jako substandardowy ciąg pieszo-rowerowy).

###Trasa nr 8

Numer|Przebieg|Ukończone (m)|Brakujące (m)|Całość(m) | Stosunek (%)
8|pl. Narutowicza - Grójecka - al. Jerozolimskie - most Poniatowskiego - rondo Waszyngtona| 0|5150|0|0

To kluczowa trasa w relacji wschód-zachód. Niestety, nic się na niej nie dzieje [[grojecka_jeden_zero-207]]. Od lat trwają prace projektowe nad modernizacją placu Narutowicza i dokumentacją drogi dla rowerów w ciągu Grójeckiej. Fragment trasy obejmujący Aleje Jerozolimskie prawdopodobnie poczeka do remontu kolejowej linii średnicowej. Nie ma też woli politycznej do wprowadzenia cywilizacyjnych zmian na moście Poniatowskiego.

Powstaje za to bliska alternatywa. Budowa przejazdów w pobliżu placu Zawiszy, udostępnienie ciągu ulic lokalny Nowogrodzkiej do dwukierunkowego ruchu rowerowego i budowa przejazdu pod wiaduktem ul. Chałubińskiego tworzy alternatywną trasę rowerową. Dzisiaj dostępny jest odcinek długości 1600 m, prowadzący od pl. Zawiszy do ul. Marszałkowskiej. Planowane jest rowerowe połączenie obu stron Marszałkowskiej analogiczne do połączenia przy Chałubińskiego. Aby dało się wygodnie dojechać do Nowego Światu brakuje kilkuset metrów kontraruchu rowerowego z modyfikacja lub likwidacją sygnalizacji świetlnej przy Kruczej. Alternatywą dla Mostu Poniatowskiego mogłaby być kładka na moście kolejowej linii średnicowej [zobacz >>>].[[rowerowa_srednicowa-203]]. To jednak zależy mocno od współpracy miasta z PKP. Do tej pory nic nie wskazuje, by władze miasta się do niej paliły - dotychczasowe działania, a raczej ich brak, sugerują raczej nastawienie na czekanie, aż będzie można powiedzieć, że już #niedasie nic zrobić.

#Rowerowa Piątka Trzaskowskiego.

Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował plany poprawy spójności sieci rowerowej w centrum Warszawy. Zmiany mają dotyczyć tras nr 1, 2, 3 i 5 oraz trasy wzdłuż Armii Ludowej. Obietnice przedstawione na tak wysokim urzędniczym poziomie dają nadzieję na ich realizację. Te plany oceniliśmy w osobnym artykule [[rowerowy_plan_trzaskowskiego-213]]

#Podsumowanie

Suma długości tras przez centrum wynosi 45,29 km, z czego istnieje 23,77 km. <b>Brakuje więc 21,52 km - około połowy.</b>

OdW ciągu 2,5 roku przybyło 1390 m tras, 6% brakujących odcinków. <b>Zachowując to tempo, potrzeba będzie kolejnych 40 lat, aby można były wygodnie przejechać rowerem przez centrum we wszystkich relacjach.</b>

W obecnej chwili powstaje tylko jeden nowy odcinek wydzielonej infrastruktury rowerowej: przy Marszałkowskiej od ul. Świętokrzyskiej do wysokości ul. Widok, o długości 500 m. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na budowę przejazdów wokół Ronda Dmowskiego (projektowanie na finiszu). Projektowanie Placu Trzech Krzyży jeszcze trochę potrwa. Na większe zmiany musimy więc poczekać do kolejnych lat.

#Zdjęcia

rsc_trasy_w_centrum-20c_1.jpg
Przejazd pod wiaduktami w ulicy Chałubińskiego powstał w ramach przebudowy alei Jana Pawła II i ronda Czterdziestolatka. Wraz z istniejącymi odcinkami jezdni jednokierunkowych z kontraruchem utworzył korytarz rowerowy wzdłuż Nowogrodzkiej. Stanowi element połączenia tras NS nr 1.1 i nr 3.

rsc_trasy_w_centrum-20c_2.jpg
Przejścia i przejazdy przy rondzie Czterdziestolatka odmieniły sposób przemieszczania się pieszo i rowerem przy Dworcu Centralnym

rsc_trasy_w_centrum-20c_3.jpg
Trasa wzdłuż alei Jana Pawła II powstała dzięki reorganizacji przestrzeni, która do niedawna przeznaczona była głównie dla samochodów przeskalowanej jezdni.samochodów.

rsc_trasy_w_centrum-20c_4.jpg
Aleja Solidarności to szeroka arteria po której niezbyt komfortowo jeździ się rowerem. Ratusz planuje tu drogę dla rowerów

rsc_trasy_w_centrum-20c_5.jpg
Plac Bankowy to plac tylko z nazwy. To wielki parking. Piesi i rowerzyści są tu intruzami. Ma tędy prowadzić planowana trasa rowerowa.

rsc_trasy_w_centrum-20c_6.jpg
Pasy ruchu dla rowerów na ul. Miodowej zostały odtworzone po remoncie jezdni. Wydłużyły się o odcinek biegnący przez plac Krasińskich

rsc_trasy_w_centrum-20c_7.jpg
Przedłużenie trasy wymaga stworzenia infrastruktury na Bonifraterskiej.

rsc_trasy_w_centrum-20c_8.jpg
Przedłużenie trasy wzdłuż Marszałkowskiej ma prowadzić od ul. Królewskiej naprzeciwko Parku Saskiego

rsc_trasy_w_centrum-20c_9.jpg
Odcinek przy Marszałkowskiej od Świętokrzyskiej do ronda Dmowskiego ma już wykonawcę, a prace właśnie ruszyły. Ten odcinek ma największe szanse na powstanie w tym roku.

rsc_trasy_w_centrum-20c_10.jpg
Powstanie przejazdów wokół ronda Dmowskiego w tym roku nie jest jeszcze przesądzone. Pewny jest za projekt stałej organizacji ruchu i co najważniejsze wola polityczna.

rsc_trasy_w_centrum-20c_11.jpg
Trwają prace nad projektem usprawnień rowerowych na placu Trzech Krzyży. Rozpoczęcie inwestycji a tym bardziej jej zakończenie stoi pod znakiem zapytania.


#Zobacz także

Przyjęta metodologia - skąd się wziął przebieg głównych tras, jakie wymogi powinny spełniać: [[rowerowy_skok_cywilizacyjny-2]]


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.