Zmiany wprowadzone

$h=Walne Zgromadzenie 2017
$k=zaproszenia, o nas
$a=Zarząd Stowarzyszenia
$d=$d=2017.06.12
$z=0
$o=
$b=

Zarząd Stowarzyszenia Zielone Mazowsze zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia - zwyczajnych, wspierających i honorowych - na Walne Zgromadzenie o charakterze sprawozdawczym, które odbędzie się w naszej siedzibie przy ul. Koszykowej 67 lok. 21 w Warszawie.

Pierwszy termin: 26 czerwca 2017 r., godz. 16:30.
Drugi termin: 26 czerwca 2017 r., godz. 17:00.

Proponowany porządek Zgromadzenia:

- Prezentacja sprawozdania za rok 2016, dyskusja, głosowanie nad zatwierdzeniem;

- Wybór kierunków działania na najbliższy rok i dyskusja nad organizacją prac przy ich realizacji;

- Wolne wnioski.

Podczas zgromadzenia będzie możliwość uregulowania składek członkowskich, a także złożenia deklaracji przystąpienia do Zielonego Mazowsza.


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.