Zmiany wprowadzone

$h=Walne Zebranie 2018
$k=zaproszenia, o_nas
$a=Zarząd Stowarzyszenia
$d=2018.06.02
$z=0
$o=
$b=

Zarząd stowarzyszenia Zielone Mazowsze zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia - zwyczajnych, wspierających i honorowych - na Walne Zebranie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się w naszej siedzibie przy ul. Koszykowej 67 lok. 21 w Warszawie (po Pieszej Masie Krytycznej).

Pierwszy termin: 16 czerwca 20172018 r., godz. 16:30.

Drugi termin: 16 czerwca 20172018 r., godz. 17:00.

Proponowany porządek Zebrania:

- Prezentacja sprawozdania za rok 2017, dyskusja, głosowanie nad zatwierdzeniem;

- Prezentacja proponowanych zmian w statucie, dyskusja, głosowanie nad zatwierdzeniem;

- Prezentacja nt. kierunków rozwoju na najbliższy rok oraz w dalszej perspektywie, wybór działań i dyskusja nad organizacją prac przy ich realizacji;

- Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

- Wolne wnioski.

Podczas zebrania będzie możliwość uregulowania składek członkowskich, a także złożenia deklaracji przystąpienia do Zielonego Mazowsza, do czego zachęcamy wszystkie osoby, które dotychczas współpracowały z nami w sposób nieformalny.

Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.