Na tej stronie zamieszczamy łącza do odpowiednich podstron Internetowego Systemu Aktów Prawnych prowadzonego przez Kancelarię Sejmu RP, na których znajdziesz aktualne wersje ustaw i rozporządzeń dotyczących budowy dróg oraz organizacji ruchu.

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Rozporządzenie ws. przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz.U. 2022 poz. 1518