Nad Wisłę Rowerem – zapisy

Prosimy o wypełnienie formularza. Pozwoli nam to lepiej zarządzać wycieczką i personelem, który ją poprowadzi oraz zapewnić ochronę ubezpieczeniową od NNW.

    Zgłaszam chęć udziału w wycieczce Twoje imię i nazwisko (nazwisko może być inicjałem) Twój adres e-mail Twój numer telefonu (opcjonalnie) Oświadczam, że mam Swój poziom zaawansowania w turystyce rowerowej określam jako Pod moją opieką będą znajdować się następujący podopieczni (proszę podać wiek): Zgłaszam następujące szczególne potrzeby związane z możliwością udziału w wycieczce: O wycieczkach dowiedziałam_em się: