Standardy ochrony małoletnich

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ZIELONE MAZOWSZE W SPRAWIE WPROWADZENIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

Dnia 15.02.2024 r. uchwalamy Standardy ochrony małoletnich obowiązujące w ramach każdej aktywności podejmowanej z inicjatywy lub prowadzonej z udziałem stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Obowiązują one członków stowarzyszenia Zielone Mazowsze oraz instruktorów skierowanych przez stowarzyszenie do prowadzenia aktywności z udziałem małoletnich w kontakcie z nimi – bezpośrednim i poprzez narzędzia cyfrowe. Standardy wchodzą w życie z dniem 15.02.2024 r. Treść standardów przedstawia Załącznik 1 do niniejszej uchwały.