2023.01.20: Apel o podjęcie realnej współpracy z organizacjami pozarządowymi przy opracowaniu Strategii rozwoju aglomeracji warszawskiej do 2040 roku

Władze samorządowe z Warszawy i kilkudziesięciu okolicznych gmin przygotowują za unijne pieniądze swoją wspólną strategię rozwoju. Prace zaczęły się w ubiegłym roku. Na początku 2023 roku ogłoszony został nabór na przedstawicieli... »

2023.01.17: Zmiany w Parku Kaskada

W 2017 roku Urząd Dzielnicy Żoliborz do istniejącej infrastruktury drogowej w Parku Kaskada dodał oznakowanie - Droga dla rowerów i pieszych. Znaki kierowały rowerzystów na schody lub wąską pochylnię o dużym nachyleniu, w zasadzie... »

2022.12.15: Uwagi do projektu programu zrównoważonej mobilności do 2026 roku m.st. Warszawy

Do 15 grudnia 2022 roku trwały konsultacje społeczne projektu programu Zrównoważonej Mobilności Warszawy do 2026 roku https://konsultacje.um.warszawa.pl/program_zrownowazonej_mobilnosci Przygotowaliśmy bogaty zbiór uwag. Uważamy ten... »

2022.12.10: Swego pełnomocnika prezydent wciąż unika

Ponad dwa lata temu postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda współpraca Rafała Trzaskowskiego z jego pełnomocnikiem odpowiedzialnym za całokształt transportu rowerowego . Po jakości ich kontaktów można miarodajnie ocenić nastawienie... »

2022.12.05: Uchwała BKDS ds. Transportu w sprawie tramwaju wzdłuż Modlińskiej

z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Studium Techniczno-Ekonomicznego dla Tramwaju wzdłuż Modlińskiej Na podstawie regulaminu działania Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 22.06.2022 r. oraz Programu współpracy m... »

2022.11.30: Uwagi do projektu stref ruchu uspokojonego

1. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze popiera wprowadzenie stref ruchu uspokojonego, gdyż te zmiany w organizacji ruchu prowadzą do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zauważamy jednak, że 65% jest dość niskim wskaźnikiem udziału dróg w... »

2022.11.29: Uchwała BKDS ds. transportu w sprawie projektu stref ruchu uspokojonego

Na podstawie regulaminu działania Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 22.06.2022 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi Komisja uchwala następujące STANOWISKO: I... »

2022.11.28: Bezpieczeństwo i wygoda utopione w zatoce

Przy ul. Kasprowicza kumuluje się kilka zagrożeń ruchu pieszego i rowerowego. Części z nich dotyczył artykuł sprzed 3 tygodni . Teraz omówimy kolejne. Łączy je to, że ZDM – choć kierowany przez tzw. pełnomocnika – rowerowego... »

2022.11.24: Uwagi do Koncepcji programu rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie

Zdecydowanie popieramy wprowadzenie zmian w wariancie rekomendowanym (3) przez autorów opracowania. Uwagi dodatkowe:   Poza palącym udrożnieniem dla ruchu rowerowego takich ciągów jak ul. Puławska lub al. Niepodległości poprzez budowę DDR... »

2022.11.23: Ogólnopolski Zjazd Edukatorów Rowerowych - Warszawa, 19-20 listopada 2022

Miniony weekend dla wielu był czasem zasłużonego odpoczynku, jednak nie dla członków i członkiń naszego stowarzyszenia. Braliśmy udział w Ogólnopolskim Zjeździe Edukatorów Rowerowych, zwieńczającym ogólnopolski projekt edukacyjny o nazwie... »

2022.11.18: COP27 - popieramy list do rządów i włodarzy miast

Przy okazji konferencji klimatycznej COP27 powstają różne koalicje, pisma, apele i dokumenty. Nam najbliżej do powstałego tej jesieni dużego i mającego poparcie na wielu kontynentach Partnerstwa na rzecz Aktywnych Podróży i Zdrowia... »

2022.11.16: Uchwała BKDS w sprawie Programu rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie

w sprawie Programu rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie Na podstawie regulaminu działania Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 22.06.2022 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami... »

2022.11.11: Zabytek uznany za zbytek

Mija rok od delegalizacji dojścia do zabytkowej wieżycy (wentylatora) kolektora w Lesie Bielańskim. Ten zbudowany w początkach XX wieku intrygujący obiekt został formalnie odcięty od świata. Urzędnicy RDOŚ najwyraźniej zapomnieli o jego... »

2022.11.07: Bezpieczeństwo ucięte na ostro

Jadąc rowerem czy idąc pieszo po Warszawie łatwo (dosłownie i w przenośni) naciąć się na ostre krawędzie wygrodzeń. Nie ustalono bowiem jednolitego bezpiecznego wzorca dla tego (jakże szczodrze aplikowanego) składnika naszych ulic. Mimo że... »

2022.11.04: Uwagi do (mało) Zielonej Wizji Warszawy

W październiku odbyły się w Warszawie konsultacje społeczne Zielonej Wizji Warszawy: http://konsultacje.um.warszawa.pl/zielona_wizja_warszawy . Dokument ten ma być planem działań miasta w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050... »

2022.10.18: Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2021

Zapraszamy do pobrania sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2021. Sprawozdanie merytoryczne: download://sprawozdania/sprawozdanie2021.pdf Sprawozdanie finansowe - informacje ogólne: download://sprawozdania/finanse2021-ogolne... »

2022.10.16: Uwagi do warszawskiego programu przestrzeni publicznych

Do 6 listopada można składać uwagi do projektu warszawskiego programu "Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych". Poniżej przedstawiamy te, które sami zgłosiliśmy. 1. W programie słabo widoczny jest temat wody w przestrzeniach... »

2022.10.12: Uwagi do założeń i diagnozy Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla aglomeracji warszawskiej

Kończy się II etap konsultacji Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla aglomeracji warszawskiej. Niestety przedstawione dokumenty pozostawiają wiele do życzenia. https://konsultacje.um.warszawa... »

2022.10.04: Wspieramy rowerowo uchodźczynie i uchodźców z Ukrainy

Miliony mieszkanek i mieszkańców Ukrainy uciekło przed wojną w tym roku do Polski. Potrzebują oni różnego rodzaju wsparcia. Wydatki na transport potrafią zagrażać domowemu budżetowi. Rower jest tanim, szybkim i niezawodnym środkiem... »

2022.10.03: Niestandardowa likwidacja teleportów

Na stronie “Rowerowa Warszawa” pojawił się zatwierdzony projekt wytyczenia przejazdów na skrzyżowaniu al. Wilanowskiej z Doliną Służewiecką/al. Sikorskiego. Projekt na pewno potrzebny, gdyż likwiduje problem, który... »

Starsze wiadomości - w kronice.