Warszawa, 18 listopada 2009 r.

Do: Pani Ewa Malinowska-Grupińska
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Na podstawie § 34 ust. 1-4 Statutu m.st. Warszawy składam następującą interpelację do Prezydenta m.st. Warszawy:

INTERPELACJA

W nawiązaniu do mojej interpelacji z 5.10.2009 w sprawie odśnieżania ścieżek rowerowych oraz odpowiedzi udzielonej przez Zastępcę Prezydenta Pana Jacka Wojciechowicza zwracam się z propozycją przygotowania odpowiednich zmian w statucie Zarządu Oczyszczania Miasta polegających na uwzględnieniu w paragrafie 2 ust. 1 problematyki oczyszczania ścieżek rowerowych.

Proponuję, aby ten fragment Statutu ZOM otrzymał następujące brzmienie:

§ 2

[Przedmiot działania]

Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie i nadzorowanie, prowadzenie w ramach planu finansowego prac związanych z:

1) oczyszczaniem miasta stołecznego Warszawy, w tym:

a) mechanicznym zimowym oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, jeżeli kursuje po nich komunikacja zbiorowa, oraz dróg rowerowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

b) mechanicznym letnim oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz dróg rowerowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

c) ręcznym oczyszczaniem placów, chodników, schodów, zlokalizowanych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na głównych ciągach ruchu pieszego na tych drogach,

d) prowadzeniem interwencyjnego pogotowia oczyszczania,

e) opróżnianiem koszy ulicznych,

f) ręcznym oczyszczaniem pozostałych dróg rowerowych,

Bartosz Dominiak
Radny m.st. Warszawy