W Zielonym Mazowszu

W ZM od 2008 r. Od kilku lat w zarządzie stowarzyszenia - obecnie w roli sekretarza.

Na rozdaniu nagród KRZAKi 2014.

W cywilu

Od urodzenia mieszkam na Pradze. Przewodnicząca Rady Kolonii Śliwice - jedynego organu samorządowego niższego szczebla na Pradze Północ. Lokalna patriotka. O sprawach dzielnicy pisuję m.in. do Nowej Gazety Praskiej.

Obszary zainteresowań

Angażuję się w ochronę zieleni i poprawę warunków poruszania się pieszych. Kibicuję wszelkim inicjatywom oddolnym, tworzących społeczeństwo obywatelskie.