Dotychczas prezentowane na tej stronie przykłady kładek pieszo-rowerowych podwieszonych pod mostami pochodziły z kręgów cesarstwa austriacko-węgiersko [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Dzisiaj kolej na dalsze południe, a mianowicie Rzym. W ramach modernizacji mostu Ponte di Castel Giubileo wykonano drogę dla rowerów na jego dolnym poziomie. Droga dla rowerów poniżej poziomu jezdni projektowana jest także na planowanym Ponte dei Congressi.

Ponte di Castel Giubileo

Most Ponte di Castel Giubileo znajduje się w ciągu autostrady A90, tzw. dużej obwodnicy Rzymu (GRA), na jej północnym przecięciu z Tybrem.

A oto i sama ścieżka. Ze względu na południową ekspozycję ścieżki, przydatne są "żaluzje" chroniące przed namiernym słońcem.

Widok w przeciwnym kierunku.

Argumentem przeciwko drogom dla rowerów poniżej jezdni mostu bywa kwestia bezpieczeństwa społecznego (osobistego). Dlatego ścieżka na moście wyposażona jest w monitoring.

Wjazd ze wschodniego brzegu. ANAS to Autonomiczna Rządowa Agencja ds. Dróg.

Ciekawostką jest oznakowanie poziome drogi dla rowerów na moście nieco różniące się...

...od tego na sąsiednich odcinkach.

Widok z boku.

I z zachodniego brzegu.

Przekrój całego mostu. Droga dla rowerów widoczna po prawej u dołu.

Zbliżenie na drogę dla rowerów. Całkowita szerokość dolnego pomostu to 5 m, z tego na drogę dla rowerów przeznaczono 4 m, pozostały metr to przestrzeń technologiczna.

Bezpośrednio po północnej stronie mostu autostradowego znajduje się dodatkowy most dla ruchu lokalnego. Jest na nim wydzielony chodnik, ale ruch rowerów odbywa się na zasadach ogólnych jezdnią.

Ponte dei Congressi

Droga dla rowerów poniżej poziomu jezdni projektowana jest także na planowanym Ponte dei Congressi, w przedłużeniu autostrady A91 łączącej lotnisko Fiumicino z Rzymem.

Ze względu na inną konstrukcję, tutaj drogi dla rowerów nie będą zadaszone. Ale za to będą obustronne.