W czym potrzebujemy pomocy?

Proponowane prace wolontariackie na kwiecień i maj 2011:

1. Przygotowanie kolejnych działań VVarszawskiej Inicjatywy Pieszej. Gromadzenie ofert na wykonanie przyrządów potrzebnych podczas happeningów. Pomoc w organizacji legalnych happeningów na ulicach miasta. Kontakt: w.szymalski(at)zm.org.pl

2. Przygotowanie krótkich 1-2 minutowych filmików prezentujących problemy i rozwiązania rowerowe lub ekologiczne, np. co to jest śluza rowerowa, na czym polega zasada 3R. Do wykorzystania materiały m.in. z Niemiec i Holandii. Kontakt: olek(at)zm.org.pl

3. Przegląd bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Warszawie. Codzienne przeglądanie wybranych stron internetowych i notowanie wybranych informacji. W późniejszym okresie możliwość prowadzenia analizy danych i przygotowywania materiałów do wystąpień publicznych/ pisemnych dotyczących tematyki brd. Kontakt: w.szymalski(at)zm.org.pl

4. Dokumentacja zdjęciowa miejsc i wydarzeń, które nas interesują. Wymagany własny aparat cyfrowy. Kontakt: raffi(at)masa.waw.pl

5. Raport na temat nasadzeń drzew w ulicach przy nowych budynkach w Warszawie - sprawdzanie inwestycji powstałych po 1990 roku w określonym rejonie miasta z dokumentacją zdjęciową. Kontakt: rytel(at)poczta.onet.pl

6. Raport o synchronizacji świateł na głównych ciągach Warszawy zmuszających do jazdy z prędkościami przekraczającymi dopuszczalne - pomiary w terenie i podsumowanie. Kontakt: rytel(at)poczta.onet.pl

7. Projekt Zielone zamówienia - mniej odpadów z opakowań - przygotowywanie pism do instytucji publicznych i firm z sugestiami odnośnie ekologizacji zamawianych dostaw - np. napoje i wody mineralne tylko w butelkach zwrotnych. Kontakt: rytel(at)poczta.onet.pl

8. Pomoc w charakterze łącznika pomiędzy stowarzyszeniem a sekretariatem Koalicji Klimatycznej. W ramach obowiązkow np. konsultowanie stanowisk koalicji. Oprócz obowiązków także możliwość poznania ekspertów z zakresu polityki energetycznej i klimatycznej, uczestnictwa w ciekawych konferencjach i szkoleniach. kontakt: w.szymalski(at)zm.org.pl

9. Pomoc w przygotowaniu technicznym i formalnym wniosku o dofinansowanie z programu Intelligent Energy Europe w ramach partnerstwa z organizacjami m.in. z Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji. Projekt dotyczy promocji innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu, np: planów mobilności, planowania przestrzennego, włączenia handlu emisjami CO2 do sektora transportowego. Jeśli projekt otrzyma dofinansowanie stworzona zostanie możliwosć zatrudnienia przy projekcie. Kontakt: w.szymalski(at)zm.org.pl

10. Pomoc w przygotowaniu technicznym i formalnym wniosku o dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach partnerstwa z innymi organizacjami z Polski. Projekt nawiązywałby merytorycznie do działań Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych. Kontakt: w.szymalski(at)zm.org.pl

Zgłosili się

Do poniższych prac już zgłosili sie pierwsi chętni, co nie oznacza, że nie możesz zgłosić się i Ty:

1. Pomoc w przygotowaniu prostej metodyki wykonywania badań węzłów przesiadkowych w mieście (a w późniejszym terminie także w wykonywaniu badań). Pozyskanie i analiza wybranych pozycji literatury. Kontakt: w.szymalski(at)zm.org.pl

2. Pomoc w pracach związanych z postępowaniami administracyjnymi zarówno merytoryczna (zapoznanie się z przepisami ochrony środowiska), jak i czysto administracyjna (wysyłanie pism, gromadzenie i archiwizowanie, śledzenie postępów). Kontakt: m.zalinska(at)zm.org.pl

Wolontariusze już pomogli

Ostatnie działania, które zostały wykonane dzięki naszym nowym wolontariuszom:

1. Happening 1 kwietnia: [zobacz >>>] (Grzegorz, Zuza, Maciej)

2. Grafiki dla potrzeb VVwarszawskiej Inicjatywy Pieszej: (dziękujemy firmie rzeczyobrazkowe.pl)

3. Relacja z konferencji NICHES+ [zobacz >>>] (Ewelina)

Co oferujemy?

Choć praca bez wynagrodzenia nadaje wolontariatowi sens, to za uczestnictwo w naszych działaniach jako wolontariusz możesz oczekiwać:

1. Listu referencyjnego od prezesa Zielonego Mazowsza.

2. Zwrotu poniesionych kosztów koniecznych do wykonania zadania, np: jeśli wymaga on wyjazdu poza miejsce zamieszkania, kupna materiałów.

3. Zamieszczenia informacji o wykonanej przez wolontariusza pracy np: w wykonanym raporcie, informacji na stronie www o zrealizowanym działaniu.

4. Ubezpieczenia NNW.

5. Łatwiejszego dostępu do ekspertów, konferencji, szkoleń (w tym także zagranicznych).

6. Drobnego upominku, np: koszulki, torebki, która przydaje się podczas wykonywania zadań.

7. Własnej satysfakcji.

Więcej o Roku Wolontariatu w Zielonym Mazowszu: [zobacz >>>]