Zostań rowerowym wolontariuszem Stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Masz trochę wolnego czasu? Chcesz, aby Warszawa była bardziej przyjazna dla rowerów? Zostań naszym wolontariuszem – pomóż nam w przygotowaniu audytu polityki rowerowej miasta!

Społeczny audyt - o co chodzi?

Zielone Mazowsze przygotowuje społeczny audyt polityki rowerowej. Jego celem jest zbadanie efektywności działań miasta na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. W wyniku audytu powstanie szczegółowy raport zawierający diagnozę, w jakim stadium zaawansowania znajduje się polityka rowerowa oraz rekomendacje, dzięki którym można ją będzie poprawić. Raport będzie obejmował takie zagadnienia jak: dane na temat infrastruktury rowerowej, pomiary ruchu, dokumenty warunkujące politykę rowerową czy narzędzia jej realizacji.

Bardzo ważnym elementem przedsięwzięcia jest wykonanie badania w terenie: inwentaryzacji barier i utrudnień dla ruchu rowerowego oraz mapa przyjazności tras. Do pomocy w wykonaniu tego zdania zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby poświęcić trochę swojego wolnego czasu, by pomóc nam w przygotowaniu raportu.

Podobne audyty wykonywane są w kilku innych polskich miastach, dzięki czemu możliwe będzie rzetelne porównanie na jakim poziomie „rowerowego rozwoju” jest każde z nich, i stworzenie miarodajnego rankingu rowerowego miast, opartego na rzetelnych wskaźnikach, pokazującego, które miasta są dziś bardziej, a które mniej przyjazne dla rowerzystów.

Co trzeba zrobić?

Zadaniem wolontariuszy będzie przejechanie kilku wybranych tras (np. tych, które można zbadać podczas drogi do pracy lub szkoły) i dokonanie oceny odcinków i węzłów pod kątem barier i utrudnień oraz stopnia ich przyjazności według dostarczonej instrukcji.

Liczymy na Waszą pomoc!

Gdzie się zgłosić?

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: biuro@zm.org.pl .

Zdjęcie zapożyczone z profilu Biblioteki Narodowej Irlandii w serwisie Flickr