SRN/08/0416/18/MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Dotyczy: słupków przy ambasadzie rosyjskiej na ul. Belwederskiej.

Dziękujemy za ukrócenie nielegalnego parkowania przy ambasadzie rosyjskiej, przypominamy jednak o konieczności uwzględniania organizacji ruchu oraz przestrzegania przepisów przy wdrażaniu podobnych rozwiązań. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) przewiduje minimalną skrajnię ścieżki rowerowej o szerokości 20 cm.

Tymczasem słupki postawiono na krawędzi ścieżki.

Choć słupki w skrajni są niewątpliwie lepszym rozwiązaniem niż jeżdżące po ścieżce samochody, nie ma powodu, dla którego nie można by całkowicie zlikwidować niebezpieczeństwa kolizji z niespodziewanymi obiektami w skrajni ścieżki. Wnosimy o korektę lokalizacji słupków ustawionych wzdłuż krawędzi ścieżki.

Zwracamy też uwagę, że Trakt Królewski należy do najbardziej reprezentacyjnych ciągów komunikacyjnych w Warszawie, o czym świadczą chociażby dekoracyjne latarnie na omawianym odcinku. W związku z powyższym wskazane wydaje się stosowanie czarnych słupków żeliwnych.